ŠP / miesta štúdia

Zdroj
Aktualizácia 06.03.2020 00:00:00
Počet záznamov 217
Počet platných záznamov 190
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
17164 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 03.05.2005
17165 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 03.05.2005
30328 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 18.06.2005
23342 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 28.06.2005
23343 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 10.01.2006
30335 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 10.01.2006
30332 sociálna práca 724004400 Ústav sociálnej práce Pátra Pia 07.03.2006
30331 sociálna práca 724009300 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 07.03.2006
30330 sociálna práca 724009100 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 07.03.2006
30333 sociálna práca 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 23.05.2007
30334 sociálna práca 724000200 Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 23.05.2007
100611 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 23.05.2007
30045 sociálna práca 724000300 Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu 20.05.2008
100237 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100235 účtovníctvo 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100238 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100236 účtovníctvo 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100502 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100504 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100503 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009