Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 18.09.2020 09:21:59
Počet záznamov 23631
Počet platných záznamov 22583
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
522341 Blatné Remety SK0429522341 809 703 01.01.2010
525081 Ratvaj SK0418525081 708 703 01.01.2010
527734 Príkra SK041C527734 712 703 01.01.2010
543691 Uloža SK0414543691 704 703 01.01.2010
580813 Bziny SK0313580813 503 703 01.01.2010
500721 Skýcov SK0237500721 407 703 01.01.2010
503681 Boldog SK0108503681 108 703 01.01.2010
506869 Buková SK0217506869 207 703 01.01.2010
510017 Pucov SK0313510017 503 703 01.01.2010
513377 Mestečko SK0228513377 308 703 01.01.2010
516511 Vieska SK032A516511 610 703 01.01.2010
519537 Lúčka SK041C519537 712 703 01.01.2010
522350 Blatné Revištia SK0429522350 809 703 01.01.2010
525090 Ražňany SK0418525090 708 703 01.01.2010
527742 Pstriná SK041C527742 712 703 01.01.2010
543705 Veľký Folkmar SK0421543705 801 703 01.01.2010
580856 Horný Lieskov SK0226580856 306 703 01.01.2010
500739 Močenok SK0235500739 405 703 01.01.2010
503690 Čierna Voda SK0212503690 202 703 01.01.2010
506877 Cífer SK0217506877 207 703 01.01.2010