Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 20.05.2019 09:24:08
Počet záznamov 21804
Počet platných záznamov 20817
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
938000427 Scordia 380 10.11.2017
938000032 Scorrano 380 26.02.2013
982600098 Scunthorpe 826 07.03.2013
975600050 Scuol 756 22.03.2016
984000054 Seattle 840 15.03.2013
920305264 Sebečice 560146 CZ0326 203 31.07.2018
508977 Sebedín-Bečov SK0321508977 601 703 01.01.2010
514373 Sebedražie SK0227514373 307 703 01.01.2010
518735 Sebechleby SK0325518735 605 703 01.01.2010
964200130 Sebeș 642 24.10.2016
920305265 Sebranice 578738 CZ0533 203 31.07.2018
920305266 Sebranice 582310 CZ0641 203 31.07.2018
961600549 Secemin 616 30.09.2014
925000034 Seclin 250 25.10.2012
935600039 Secunderabad 356 08.10.2014
920306794 Seč 558311 CZ0324 203 31.07.2018
920306795 Seč 572225 CZ0531 203 31.07.2018
920306796 Seč 580902 CZ0534 203 31.07.2018
514381 Seč SK0227514381 307 703 01.01.2010
968800188 Sečanj 688 10.10.2017