Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 08.04.2020 14:24:47
Počet záznamov 23136
Počet platných záznamov 22090
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
512541 Rakovo SK0316512541 506 703 01.01.2010
515957 Dolinka SK032A515957 610 703 01.01.2010
518999 Žibritov SK0325518999 605 703 01.01.2010
521795 Nová Polhora SK0426521795 806 703 01.01.2010
524549 Chmiňany SK0417524549 707 703 01.01.2010
527238 Dlhoňa SK041C527238 712 703 01.01.2010
543179 Jablonov SK0414543179 704 703 01.01.2010
558192 Malý Krtíš SK032A558192 610 703 01.01.2010
980400007 Zdolbuniv 804 01.01.2010
500020 Alekšince SK0233500020 403 703 01.01.2010
503118 Čechy SK0234503118 404 703 01.01.2010
506125 Kočovce SK0224506125 304 703 01.01.2010
509442 Rudinská SK0314509442 504 703 01.01.2010
512559 Rakša SK0319512559 509 703 01.01.2010
515965 Dolná Strehová SK032A515965 610 703 01.01.2010
519006 Bardejov SK0411519006 701 703 01.01.2010
521809 Nový Salaš SK0426521809 806 703 01.01.2010
524557 Jakovany SK0418524557 708 703 01.01.2010
527246 Dobroslava SK041C527246 712 703 01.01.2010
543187 Jaklovce SK0421543187 801 703 01.01.2010