Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 29.09.2020 09:29:01
Počet záznamov 23764
Počet platných záznamov 22716
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
982600342 Epsom 826 26.09.2019
980401341 Staryi Merchyk 804 09.10.2019
911200070 Drogichin 112 22.01.2020
970600019 Dafed 706 21.04.2020
935600388 Beramara 356 05.08.2020
927601299 Ankum 276 24.09.2020
501573 Gabčíkovo SK0211501573 201 703 01.01.2010
504483 Koválovec SK0216504483 206 703 01.01.2010
507890 Gajary SK0106507890 106 703 01.01.2010
510947 Podtureň SK0315510947 505 703 01.01.2010
514462 Rimavská Sobota SK0329514462 609 703 01.01.2010
517461 Bytča SK0311517461 501 703 01.01.2010
520314 Kalinov SK0415520314 705 703 01.01.2010
523101 Strážske SK0427523101 807 703 01.01.2010
525871 Krásnohorské Podhradie SK0428525871 808 703 01.01.2010
528480 Kysta SK042B528480 811 703 01.01.2010
555495 Kaplna SK0108555495 108 703 01.01.2010
964300011 Katovo 643 01.01.2010
911200005 Brest 112 16.10.2012
927600054 Schmitten 276 25.10.2012