Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 27.06.2019 08:52:54
Počet záznamov 21885
Počet platných záznamov 20898
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
935600048 Malliabad 356 21.08.2015
905600057 Malmedy 56 06.09.2018
975200020 Malmo 752 14.03.2013
964200119 Malnas 642 15.01.2016
920304272 Malonty 545619 CZ0312 203 31.07.2018
920304273 Malotice 533513 CZ0204 203 31.07.2018
920304274 Malovice 550418 CZ0315 203 31.07.2018
920304275 Malšice 552666 CZ0317 203 31.07.2018
920304276 Malšín 536296 CZ0312 203 31.07.2018
920301565 Malšovice 562718 CZ0421 203 13.02.2015
510858 Malužiná SK0315510858 505 703 01.01.2010
920304277 Malý Beranov 587486 CZ0632 203 31.07.2018
920301566 Malý Bor 556629 CZ0322 203 13.02.2015
555908 Malý Cetín SK0233555908 403 703 01.01.2010
512443 Malý Čepčín SK0319512443 509 703 01.01.2010
528552 Malý Horeš SK042B528552 811 703 01.01.2010
528561 Malý Kamenec SK042B528561 811 703 01.01.2010
558192 Malý Krtíš SK032A558192 610 703 01.01.2010
555851 Malý Lapáš SK0233555851 403 703 01.01.2010
526886 Malý Lipník SK041A526886 710 703 01.01.2010