Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 03.07.2020 22:59:03
Počet záznamov 23370
Počet platných záznamov 22322
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
961600295 Olkusz 616 13.03.2013
962000039 Galegos 620 13.03.2013
962400001 Bissau 624 13.03.2013
980400133 Smila 804 13.03.2013
980400134 Turijsk 804 13.03.2013
980400135 Turja Pasika 804 13.03.2013
984000053 Wheeling 840 13.03.2013
936400005 Esfahan 364 13.03.2013
936400006 Mashad 364 13.03.2013
936400007 Hamedan 364 13.03.2013
950800001 Moçambique 508 13.03.2013
920300616 Velké Heraltice 510891 CZ0805 203 14.03.2013
915600015 Tajan 156 14.03.2013
915600016 Yanjli 156 14.03.2013
915600017 Harbin 156 14.03.2013
980400137 Koments Podolsk 804 14.03.2013
980400138 Borispol 804 14.03.2013
941000004 Daejon 410 14.03.2013
941000005 Goyang 410 14.03.2013
939200010 Niigata 392 14.03.2013