Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 10.07.2020 08:21:39
Počet záznamov 23380
Počet platných záznamov 22332
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
924600019 Vanda 246 06.03.2013
924600020 Pori 246 06.03.2013
915600008 Shandong 156 06.03.2013
915600009 Xinjiang 156 06.03.2013
927600177 Passau 276 06.03.2013
939200003 Yamato 392 06.03.2013
915600010 An Hui 156 06.03.2013
907000009 Zenica 70 06.03.2013
915600011 Guangdong 156 06.03.2013
939200004 Hyogo 392 06.03.2013
915600012 Jilin 156 06.03.2013
964300071 Volgodonsk 643 06.03.2013
941000001 Buchoen 410 06.03.2013
924600021 Vantaa 246 06.03.2013
924600022 Kouvola 246 06.03.2013
941000002 Su-won 410 06.03.2013
940000003 Madaba 400 06.03.2013
980400108 Rodinskoje 804 06.03.2013
903600010 Maitland 36 07.03.2013
906000001 Hamilton 60 07.03.2013