Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 29.09.2020 09:29:01
Počet záznamov 23764
Počet platných záznamov 22716
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
522023 Slanské Nové Mesto SK0426522023 806 703 01.01.2010
522031 Sokoľ SK0426522031 806 703 01.01.2010
522040 Svinica SK0426522040 806 703 01.01.2010
522066 Šemša SK0426522066 806 703 01.01.2010
522074 Štós SK0426522074 806 703 01.01.2010
522082 Trebejov SK0426522082 806 703 01.01.2010
522091 Trsťany SK0426522091 806 703 01.01.2010
522104 Trstené pri Hornáde SK0426522104 806 703 01.01.2010
522121 Vajkovce SK0426522121 806 703 01.01.2010
522139 Valaliky SK0426522139 806 703 01.01.2010
522147 Veľká Ida SK0426522147 806 703 01.01.2010
522155 Veľká Lodina SK0426522155 806 703 01.01.2010
522163 Vtáčkovce SK0426522163 806 703 01.01.2010
522171 Vyšná Hutka SK0426522171 806 703 01.01.2010
522180 Vyšná Kamenica SK0426522180 806 703 01.01.2010
522198 Vyšná Myšľa SK0426522198 806 703 01.01.2010
522201 Vyšný Čaj SK0426522201 806 703 01.01.2010
522210 Vyšný Klátov SK0426522210 806 703 01.01.2010
522244 Zlatá Idka SK0426522244 806 703 01.01.2010
522252 Žarnov SK0426522252 806 703 01.01.2010