Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 18.09.2020 09:21:59
Počet záznamov 23631
Počet platných záznamov 22583
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
936000022 Solok 360 21.09.2018
980401047 Chagor 804 03.10.2018
957800477 Lenvik 578 12.11.2018
956600045 Nbawsi 566 08.03.2019
964300317 Vladimír 643 15.04.2019
938000562 Melilli 380 12.08.2019
935600343 Kodagu 356 16.09.2019
980401297 Sopachiv 804 02.10.2019
903100024 Mingachevir 31 30.10.2019
925000750 Millau 250 10.03.2020
980401467 Korolivka 804 05.06.2020
937200084 Ballyshannon 372 03.09.2020
503053 Bardoňovo SK0234503053 404 703 01.01.2010
506052 Hrádok SK0224506052 304 703 01.01.2010
509361 Podvysoká SK0312509361 502 703 01.01.2010
512478 Necpaly SK0316512478 506 703 01.01.2010
515906 Čebovce SK032A515906 610 703 01.01.2010
518930 Vígľašská Huta-Kalinka SK0324518930 604 703 01.01.2010
521744 Nižný Čaj SK0426521744 806 703 01.01.2010
524492 Hubošovce SK0418524492 708 703 01.01.2010