Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 07.07.2020 12:37:45
Počet záznamov 23374
Počet platných záznamov 22326
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
984000126 Charlotte 840 09.10.2015
984000145 Betlehem 840 28.09.2016
984000161 Sacramento 840 21.09.2017
984000025 Sharon 840 04.10.2012
984000043 Philadelphia 840 08.02.2013
984000151 Kingston 840 06.02.2017
984000093 Palm Beach 840 14.02.2014
984000222 Santa Clara 840 10.10.2019
984000223 Orlando 840 10.10.2019
984000010 Leon 840 01.01.2010
984000140 Greeley 840 06.07.2016
984000143 San Diego 840 11.09.2016
984000052 El Paso 840 11.03.2013
984000107 Germantown 840 30.09.2014
984000178 Jackson 840 11.04.2018
984000187 Elizabeth City 840 10.09.2018
984000146 Sarasota, Florida 840 28.09.2016
984000103 Boise 840 24.07.2014
984000108 Boca Raton 840 01.10.2014
984000159 Tulsa 840 08.08.2017