Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 07.07.2020 12:37:45
Počet záznamov 23374
Počet platných záznamov 22326
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
543161 Iliašovce SK042A543161 810 703 01.01.2010
543195 Jamník SK042A543195 810 703 01.01.2010
543209 Kaľava SK042A543209 810 703 01.01.2010
543250 Kolinovce SK042A543250 810 703 01.01.2010
543268 Krompachy SK042A543268 810 703 01.01.2010
543284 Letanovce SK042A543284 810 703 01.01.2010
543306 Lieskovany SK042A543306 810 703 01.01.2010
543331 Markušovce SK042A543331 810 703 01.01.2010
543349 Matejovce nad Hornádom SK042A543349 810 703 01.01.2010
543357 Mlynky SK042A543357 810 703 01.01.2010
543403 Odorín SK042A543403 810 703 01.01.2010
543411 Olcnava SK042A543411 810 703 01.01.2010
543438 Oľšavka SK042A543438 810 703 01.01.2010
543489 Poráč SK042A543489 810 703 01.01.2010
543519 Rudňany SK042A543519 810 703 01.01.2010
543527 Slatvina SK042A543527 810 703 01.01.2010
543535 Slovinky SK042A543535 810 703 01.01.2010
543586 Spišské Tomášovce SK042A543586 810 703 01.01.2010
543594 Spišské Vlachy SK042A543594 810 703 01.01.2010
543616 Spišský Hrušov SK042A543616 810 703 01.01.2010