Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 16.07.2020 14:59:10
Počet záznamov 23387
Počet platných záznamov 22339
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
518573 Ladzany SK0325518573 605 703 01.01.2010
521345 Družstevná pri Hornáde SK0426521345 806 703 01.01.2010
524140 Prešov SK0417524140 707 703 01.01.2010
526851 Litmanová SK041A526851 710 703 01.01.2010
529435 Bratislava-Čunovo SK0105529435 105 703 01.01.2010
557404 Kameničany SK0222557404 302 703 01.01.2010
920300046 Děčín 562335 CZ0421 203 01.01.2010
502693 Pukanec SK0232502693 402 703 01.01.2010
505692 Veľké Chlievany SK0221505692 301 703 01.01.2010
508985 Selce SK0321508985 601 703 01.01.2010
512079 Blatnica SK0316512079 506 703 01.01.2010
515566 Stránska SK0329515566 609 703 01.01.2010
518581 Lešť (vojenský obvod) SK032B518581 611 703 01.01.2010
521353 Ďurďošík SK0426521353 806 703 01.01.2010
524158 Abranovce SK0417524158 707 703 01.01.2010
526860 Lomnička SK041A526860 710 703 01.01.2010
529443 Bratislava-Jarovce SK0105529443 105 703 01.01.2010
557412 Sedmerovec SK0222557412 302 703 01.01.2010
920300047 Tábor 552046 CZ0317 203 01.01.2010
502707 Rybník SK0232502707 402 703 01.01.2010