Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 10.07.2020 08:21:39
Počet záznamov 23380
Počet platných záznamov 22332
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
511994 Veľká nad Ipľom SK0326511994 606 703 01.01.2010
515485 Rovné SK0329515485 609 703 01.01.2010
518514 Kozí Vrbovok SK0325518514 605 703 01.01.2010
521281 Čakanovce SK0426521281 806 703 01.01.2010
524085 Výborná SK0413524085 703 703 01.01.2010
526797 Kolačkov SK041A526797 710 703 01.01.2010
529371 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 104 703 01.01.2010
557315 Biskupice SK0326557315 606 703 01.01.2010
920300041 Šumperk 523704 CZ0715 203 01.01.2010
502626 Pastovce SK0232502626 402 703 01.01.2010
505617 Tvrdomestice SK0236505617 406 703 01.01.2010
508926 Povrazník SK0321508926 601 703 01.01.2010
512001 Veľká Ves SK0327512001 607 703 01.01.2010
515493 Rumince SK0329515493 609 703 01.01.2010
518522 Haniska SK0417518522 707 703 01.01.2010
521299 Čaňa SK0426521299 806 703 01.01.2010
524093 Vydrník SK0416524093 706 703 01.01.2010
526801 Kremná SK041A526801 710 703 01.01.2010
529389 Bratislava-Dúbravka SK0104529389 104 703 01.01.2010
557323 Ďubákovo SK0327557323 607 703 01.01.2010