Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 03.07.2020 22:59:03
Počet záznamov 23370
Počet platných záznamov 22322
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
518506 Kováčová SK032B518506 611 703 01.01.2010
521272 Cestice SK0426521272 806 703 01.01.2010
524077 Vrbov SK0413524077 703 703 01.01.2010
526789 Kamienka SK041A526789 710 703 01.01.2010
529362 Bratislava-Vajnory SK0103529362 103 703 01.01.2010
557307 Vidiná SK0326557307 606 703 01.01.2010
920300040 Hostinné 579297 CZ0525 203 01.01.2010
502618 Ondrejovce SK0232502618 402 703 01.01.2010
505595 Trebichava SK0221505595 301 703 01.01.2010
508918 Poniky SK0321508918 601 703 01.01.2010
511994 Veľká nad Ipľom SK0326511994 606 703 01.01.2010
515485 Rovné SK0329515485 609 703 01.01.2010
518514 Kozí Vrbovok SK0325518514 605 703 01.01.2010
521281 Čakanovce SK0426521281 806 703 01.01.2010
524085 Výborná SK0413524085 703 703 01.01.2010
526797 Kolačkov SK041A526797 710 703 01.01.2010
529371 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 104 703 01.01.2010
557315 Biskupice SK0326557315 606 703 01.01.2010
920300041 Šumperk 523704 CZ0715 203 01.01.2010
502626 Pastovce SK0232502626 402 703 01.01.2010