Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 10.07.2020 08:21:39
Počet záznamov 23380
Počet platných záznamov 22332
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
518751 Senohrad SK0325518751 605 703 01.01.2010
518832 Sudince SK0325518832 605 703 01.01.2010
518841 Súdovce SK0325518841 605 703 01.01.2010
518867 Terany SK0325518867 605 703 01.01.2010
518883 Trpín SK0325518883 605 703 01.01.2010
518905 Uňatín SK0325518905 605 703 01.01.2010
518956 Zemiansky Vrbovok SK0325518956 605 703 01.01.2010
518999 Žibritov SK0325518999 605 703 01.01.2010
511218 Lučenec SK0326511218 606 703 01.01.2010
511226 Ábelová SK0326511226 606 703 01.01.2010
511234 Belina SK0326511234 606 703 01.01.2010
511251 Boľkovce SK0326511251 606 703 01.01.2010
511277 Budiná SK0326511277 606 703 01.01.2010
511293 Buzitka SK0326511293 606 703 01.01.2010
511323 Čakanovce SK0326511323 606 703 01.01.2010
511331 Čamovce SK0326511331 606 703 01.01.2010
511358 Divín SK0326511358 606 703 01.01.2010
511366 Dobroč SK0326511366 606 703 01.01.2010
511374 Kotmanová SK0326511374 606 703 01.01.2010
511391 Fiľakovo SK0326511391 606 703 01.01.2010