Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 18.09.2020 09:21:59
Počet záznamov 23631
Počet platných záznamov 22583
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
920304802 Petráveč 596418 CZ0635 203 31.07.2018
920305058 Račice 596507 CZ0635 203 31.07.2018
920305314 Sklené 596736 CZ0635 203 31.07.2018
920305315 Sklené nad Oslavou 596744 CZ0635 203 31.07.2018
920306597 Křižanov 595926 CZ0635 203 31.07.2018
920305062 Račín 588059 CZ0635 203 31.07.2018
920303273 Horní Radslavice 595675 CZ0635 203 31.07.2018
920305321 Skorotice 596752 CZ0635 203 31.07.2018
920302762 Býšovec 595420 CZ0635 203 31.07.2018
920304298 Matějov 596108 CZ0635 203 31.07.2018
920305578 Sulkovec 596833 CZ0635 203 31.07.2018
920303275 Horní Rožínka 595683 CZ0635 203 31.07.2018
920303531 Jabloňov 595730 CZ0635 203 31.07.2018
920303787 Koroužné 595861 CZ0635 203 31.07.2018
920305067 Radenice 596515 CZ0635 203 31.07.2018
920306604 Kyjov 596001 CZ0635 203 31.07.2018
920304813 Pikárec 549916 CZ0635 203 31.07.2018
920305069 Radešín 596523 CZ0635 203 31.07.2018
920305070 Radešínská Svratka 596531 CZ0635 203 31.07.2018
920305327 Skřinářov 596761 CZ0635 203 31.07.2018