Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 03.07.2020 22:59:03
Počet záznamov 23370
Počet platných záznamov 22322
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
518531 Kráľovce-Krnišov SK0325518531 605 703 01.01.2010
518557 Krupina SK0325518557 605 703 01.01.2010
518565 Lackov SK0325518565 605 703 01.01.2010
518573 Ladzany SK0325518573 605 703 01.01.2010
518603 Lišov SK0325518603 605 703 01.01.2010
518611 Litava SK0325518611 605 703 01.01.2010
518646 Medovarce SK0325518646 605 703 01.01.2010
518701 Rykynčice SK0325518701 605 703 01.01.2010
518735 Sebechleby SK0325518735 605 703 01.01.2010
518743 Selce SK0325518743 605 703 01.01.2010
518751 Senohrad SK0325518751 605 703 01.01.2010
518832 Sudince SK0325518832 605 703 01.01.2010
518841 Súdovce SK0325518841 605 703 01.01.2010
518867 Terany SK0325518867 605 703 01.01.2010
518883 Trpín SK0325518883 605 703 01.01.2010
518905 Uňatín SK0325518905 605 703 01.01.2010
518956 Zemiansky Vrbovok SK0325518956 605 703 01.01.2010
518999 Žibritov SK0325518999 605 703 01.01.2010
511218 Lučenec SK0326511218 606 703 01.01.2010
511226 Ábelová SK0326511226 606 703 01.01.2010