Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 11.08.2020 12:11:14
Počet záznamov 23438
Počet platných záznamov 22390
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
509019 Staré Hory SK0321509019 601 703 01.01.2010
509027 Strelníky SK0321509027 601 703 01.01.2010
509035 Špania Dolina SK0321509035 601 703 01.01.2010
509060 Tajov SK0321509060 601 703 01.01.2010
557269 Turecká SK0321557269 601 703 01.01.2010
557277 Kynceľová SK0321557277 601 703 01.01.2010
557285 Nemce SK0321557285 601 703 01.01.2010
557293 Vlkanová SK0321557293 601 703 01.01.2010
580236 Hronsek SK0321580236 601 703 01.01.2010
580244 Malachov SK0321580244 601 703 01.01.2010
516597 Svätý Anton SK0322516597 602 703 01.01.2010
516601 Baďan SK0322516601 602 703 01.01.2010
516627 Banská Belá SK0322516627 602 703 01.01.2010
516643 Banská Štiavnica SK0322516643 602 703 01.01.2010
516651 Banský Studenec SK0322516651 602 703 01.01.2010
516678 Beluj SK0322516678 602 703 01.01.2010
516716 Dekýš SK0322516716 602 703 01.01.2010
516856 Ilija SK0322516856 602 703 01.01.2010
516953 Kozelník SK0322516953 602 703 01.01.2010
517071 Močiar SK0322517071 602 703 01.01.2010