Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 27.06.2019 08:52:54
Počet záznamov 21885
Počet platných záznamov 20898
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
523372 Žbince SK0427523372 807 703 01.01.2010
980401023 Žborivci 804 28.09.2018
522261 Ždaňa SK0426522261 806 703 01.01.2010
920306936 Ždánice 513164 CZ0204 203 31.07.2018
920306937 Ždánice 586803 CZ0645 203 31.07.2018
920306938 Ždánice 597163 CZ0635 203 31.07.2018
920306331 Ždánov 554472 CZ0321 203 31.07.2018
920306939 Žďár 529761 CZ0313 203 31.07.2018
920306940 Žďár 536971 CZ0207 203 31.07.2018
920306941 Žďár 582743 CZ0641 203 31.07.2018
920306942 Žďár 598518 CZ020C 203 31.07.2018
920306943 Žďár 598861 CZ0314 203 31.07.2018
920302012 Žďár nad Metují 574686 CZ0523 203 13.02.2015
920306332 Žďár nad Orlicí 576956 CZ0524 203 31.07.2018
920300628 Žďár nad Sázavou 595209 CZ0635 203 14.03.2013
920300799 Žďárec 597171 CZ0643 203 01.09.2012
920306333 Žďárek 544604 CZ0513 203 31.07.2018
920306334 Žďárky 574694 CZ0523 203 31.07.2018
920306335 Žďárná 582751 CZ0641 203 31.07.2018
524131 Ždiar SK0416524131 706 703 01.01.2010