Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 20.09.2019 13:24:40
Počet záznamov 22370
Počet platných záznamov 21328
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
920306208 Zahnašovice 589152 CZ0721 203 31.07.2018
934800301 Záhony 348 12.05.2017
523330 Záhor SK0429523330 809 703 01.01.2010
920306927 Zahořany 554464 CZ0321 203 31.07.2018
920306928 Zahořany 571288 CZ020A 203 31.07.2018
516546 Záhorce SK032A516546 610 703 01.01.2010
920306209 Zahorčice 536482 CZ0316 203 31.07.2018
920306210 Záhoří 507695 CZ0313 203 31.07.2018
920306211 Záhoří 550027 CZ0314 203 31.07.2018
920306212 Záhoří 577707 CZ0514 203 31.07.2018
920306213 Záhoří 599000 CZ0317 203 31.07.2018
500267 Záhorie (vojenský obvod) SK0106500267 106 703 01.01.2010
920302184 Záhornice 534471 CZ0208 203 06.12.2015
920300944 Záhorovice 592846 CZ0722 203 13.05.2014
508365 Záhorská Ves SK0106508365 106 703 01.01.2010
943400036 Zahra 434 03.11.2014
920306214 Zahrádka 578827 CZ0325 203 31.07.2018
920306215 Zahrádka 591947 CZ0634 203 31.07.2018
920306216 Zahrádky 547468 CZ0313 203 31.07.2018
920306217 Zahrádky 562246 CZ0511 203 31.07.2018