Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 09.07.2020 13:17:28
Počet záznamov 23379
Počet platných záznamov 22331
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
935200032 Þykkvibær 352 28.09.2016
980400054 Žydačiv 804 09.01.2013
517399 Župkov SK032C517399 612 703 01.01.2010
525511 Župčany SK0417525511 707 703 01.01.2010
920306388 Županovice 562424 CZ0313 203 31.07.2018
920306389 Županovice 564338 CZ020B 203 31.07.2018
968800217 Županjevac 688 15.12.2018
920306387 Žumberk 572641 CZ0531 203 31.07.2018
920300600 Žulová 541575 CZ0711 203 06.03.2013
964300204 Žukovskij 643 03.10.2016
980400233 Žovti Vody 804 25.03.2014
980400484 Žmerynka 804 04.10.2015
920302020 Žlutice 555762 CZ0412 203 13.02.2015
920300828 Žlutava 586013 CZ0724 203 19.11.2013
920306386 Žlunice 573850 CZ0522 203 31.07.2018
507792 Žlkovce SK0213507792 203 703 01.01.2010
920302191 Žleby 534668 CZ0205 203 21.01.2016
920306385 Žlebské Chvalovice 574091 CZ0531 203 31.07.2018
920306384 Žižkovo Pole 569801 CZ0631 203 31.07.2018
920302303 Žižice 533157 CZ0203 203 13.04.2017