Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 16.07.2020 14:59:10
Počet záznamov 23387
Počet platných záznamov 22339
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
502278 Horné Semerovce SK0232502278 402 703 01.01.2010
505251 Norovce SK0236505251 406 703 01.01.2010
508632 Horná Mičiná SK0321508632 601 703 01.01.2010
511684 Ozdín SK0327511684 607 703 01.01.2010
515141 Lenka SK0329515141 609 703 01.01.2010
518221 Bzovská Lehôtka SK032B518221 611 703 01.01.2010
520985 Víťazovce SK0412520985 702 703 01.01.2010
523771 Osturňa SK0413523771 703 703 01.01.2010
526517 Granč-Petrovce SK0414526517 704 703 01.01.2010
529095 Ruská Poruba SK0412529095 702 703 01.01.2010
556530 Horné Zelenice SK0213556530 203 703 01.01.2010
984000008 Baltimore 840 01.01.2010
938000008 Milano 380 01.01.2010
927600024 Beuel 276 04.10.2012
962000006 Porto 620 16.10.2012
920300268 Horoměřice 539236 CZ020A 203 03.12.2012
933200001 Fond Des Blancs 332 11.01.2013
927600085 Ober-Ramstadt 276 22.01.2013
980400091 Pavlovka 804 08.02.2013
968200007 Makkah 682 26.02.2013