Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 07.07.2020 12:37:45
Počet záznamov 23374
Počet platných záznamov 22326
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
516287 Opava SK032A516287 610 703 01.01.2010
519332 Kobylnice SK041C519332 712 703 01.01.2010
522139 Valaliky SK0426522139 806 703 01.01.2010
524875 Milpoš SK0418524875 708 703 01.01.2010
527548 Matovce SK041C527548 712 703 01.01.2010
543497 Prakovce SK0421543497 801 703 01.01.2010
560103 Vysoké Tatry SK0416560103 706 703 01.01.2010
500500 Machulince SK0237500500 407 703 01.01.2010
503479 Podhájska SK0234503479 404 703 01.01.2010
506559 Trenčianska Teplá SK0229506559 309 703 01.01.2010
509817 Lomná SK0317509817 507 703 01.01.2010
512958 Dolná Breznica SK0228512958 308 703 01.01.2010
516295 Pôtor SK032A516295 610 703 01.01.2010
519341 Kobyly SK0411519341 701 703 01.01.2010
522147 Veľká Ida SK0426522147 806 703 01.01.2010
524883 Mirkovce SK0417524883 707 703 01.01.2010
527556 Medvedie SK041C527556 712 703 01.01.2010
543501 Richnava SK0421543501 801 703 01.01.2010
560154 Smižany SK042A560154 810 703 01.01.2010
500518 Veľké Chyndice SK0233500518 403 703 01.01.2010