Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 11.08.2020 12:11:14
Počet záznamov 23438
Počet platných záznamov 22390
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
506516 Stará Lehota SK0224506516 304 703 01.01.2010
509779 Krušetnica SK0317509779 507 703 01.01.2010
512885 Bolešov SK0222512885 302 703 01.01.2010
516252 Obeckov SK032A516252 610 703 01.01.2010
519308 Jedlinka SK0411519308 701 703 01.01.2010
522091 Trsťany SK0426522091 806 703 01.01.2010
524832 Malý Slivník SK0417524832 707 703 01.01.2010
527513 Lomné SK041B527513 711 703 01.01.2010
543462 Poľanovce SK0414543462 704 703 01.01.2010
560049 Jovice SK0428560049 808 703 01.01.2010
976000001 Al-Haffa 760 01.01.2010
500461 Lovce SK0237500461 407 703 01.01.2010
503436 Nová Vieska SK0234503436 404 703 01.01.2010
506524 Stará Turá SK0224506524 304 703 01.01.2010
509787 Leštiny SK0313509787 503 703 01.01.2010
512915 Brvnište SK0226512915 306 703 01.01.2010
516261 Olováry SK032A516261 610 703 01.01.2010
519316 Kalnište SK041C519316 712 703 01.01.2010
522104 Trstené pri Hornáde SK0426522104 806 703 01.01.2010
524841 Malý Šariš SK0417524841 707 703 01.01.2010