Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 21.11.2019 15:41:16
Počet záznamov 22828
Počet platných záznamov 21783
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
927600016 Elbersdorf 276 01.01.2010
502201 Domadice SK0232502201 402 703 01.01.2010
505170 Nadlice SK0225505170 305 703 01.01.2010
508578 Drábsko SK0323508578 603 703 01.01.2010
511609 Mašková SK0326511609 606 703 01.01.2010
515086 Kraskovo SK0329515086 609 703 01.01.2010
518158 Zvolen SK032B518158 611 703 01.01.2010
520918 Ubľa SK0419520918 709 703 01.01.2010
523682 Ľubica SK0413523682 703 703 01.01.2010
526452 Dlhé Stráže SK0414526452 704 703 01.01.2010
529036 Radvanovce SK041D529036 713 703 01.01.2010
556459 Nová Ves nad Váhom SK0224556459 304 703 01.01.2010
920300024 Opava 505927 CZ0805 203 01.01.2010
927600017 Ketzin 276 01.01.2010
502219 Drženice SK0232502219 402 703 01.01.2010
505196 Nedanovce SK0225505196 305 703 01.01.2010
508586 Dúbravica SK0321508586 601 703 01.01.2010
511617 Mládzovo SK0327511617 607 703 01.01.2010
515094 Krokava SK0329515094 609 703 01.01.2010
518166 Babiná SK032B518166 611 703 01.01.2010