Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 03.07.2020 22:59:03
Počet záznamov 23370
Počet platných záznamov 22322
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
521931 Rozhanovce SK0426521931 806 703 01.01.2010
521949 Rudník SK0426521949 806 703 01.01.2010
521957 Ruskov SK0426521957 806 703 01.01.2010
559687 Kechnec SK0426559687 806 703 01.01.2010
521965 Sady nad Torysou SK0426521965 806 703 01.01.2010
559784 Turňa nad Bodvou SK0426559784 806 703 01.01.2010
521973 Seňa SK0426521973 806 703 01.01.2010
559831 Bočiar SK0426559831 806 703 01.01.2010
521981 Skároš SK0426521981 806 703 01.01.2010
559865 Sokoľany SK0426559865 806 703 01.01.2010
522007 Slanec SK0426522007 806 703 01.01.2010
559873 Dvorníky-Včeláre SK0426559873 806 703 01.01.2010
522015 Slanská Huta SK0426522015 806 703 01.01.2010
559881 Zádiel SK0426559881 806 703 01.01.2010
522023 Slanské Nové Mesto SK0426522023 806 703 01.01.2010
522031 Sokoľ SK0426522031 806 703 01.01.2010
522040 Svinica SK0426522040 806 703 01.01.2010
522066 Šemša SK0426522066 806 703 01.01.2010
522074 Štós SK0426522074 806 703 01.01.2010
522082 Trebejov SK0426522082 806 703 01.01.2010