Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 27.06.2019 08:52:54
Počet záznamov 21885
Počet platných záznamov 20898
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
925000416 Usson-du-Poitou 250 15.02.2017
980400730 Bojarka 804 19.04.2017
961600816 Parzymiechy 616 25.09.2017
980400832 Rohatyn 804 11.10.2017
938000427 Scordia 380 10.11.2017
925000544 Cenon 250 12.03.2018
904000211 Pressbaum 40 29.05.2018
968800200 Raška 688 25.08.2018
980401007 Kamenskoe 804 21.09.2018
939800088 Zhezkazgan 398 04.10.2018
907600039 Pirapora 76 27.11.2018
925000647 Brindas 250 13.03.2019
934800435 Nemesnádudvar 348 02.05.2019
955400001 Christchurch 554 25.05.2012
961600178 Nowe Iganie 616 11.01.2013
927600131 Trier 276 01.02.2013
980400097 Volovec 804 11.02.2013
961600259 Lubartow 616 01.03.2013
937200013 Cavan 372 07.03.2013
941000004 Daejon 410 14.03.2013