Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 19.10.2020 12:39:20
Počet záznamov 24003
Počet platných záznamov 22953
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
999995 nezistené (údaj z CRŠ1) 30.09.2014
900400028 Diekondi 4 31.03.2016
900400035 Paktia 4 14.10.2016
900400029 Samangan 4 31.03.2016
900400052 Helmand 4 07.12.2018
900400053 Ghor 4 07.12.2018
900400056 Talegan 4 15.05.2019
900400057 Bagram 4 15.05.2019
900400054 Dara-i-Soof-i-Bala 4 10.12.2018
900400058 Malikan 4 15.05.2019
900400023 Gardez 4 01.10.2015
900400033 Aybak 4 30.09.2016
900400069 Jawzjan 4 07.10.2020
900400039 Panjshir 4 22.08.2017
900400040 Kunar 4 22.08.2017
900400060 Takhar 4 13.08.2019
900400043 Faráh 4 13.10.2017
900400055 Maymana 4 21.03.2019
900400061 Uruzgan 4 14.08.2019
900400062 Sar-e Pol 4 14.08.2019