Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 16.07.2020 14:59:10
Počet záznamov 23387
Počet platných záznamov 22339
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
938000427 Scordia 380 10.11.2017
925000544 Cenon 250 12.03.2018
904000211 Pressbaum 40 29.05.2018
968800200 Raška 688 25.08.2018
980401007 Kamenskoe 804 21.09.2018
939800088 Zhezkazgan 398 04.10.2018
907600039 Pirapora 76 27.11.2018
925000647 Brindas 250 13.03.2019
934800435 Nemesnádudvar 348 02.05.2019
905600064 Overijse 56 12.08.2019
982600338 New Malden 826 16.09.2019
980401305 Synivka 804 02.10.2019
979200288 Narman 792 08.11.2019
925000755 Coudoux 250 11.03.2020
935200053 Sandgerði 352 11.06.2020
955400001 Christchurch 554 25.05.2012
961600178 Nowe Iganie 616 11.01.2013
927600131 Trier 276 01.02.2013
980400097 Volovec 804 11.02.2013
961600259 Lubartow 616 01.03.2013