Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 03.07.2020 22:59:03
Počet záznamov 23370
Počet platných záznamov 22322
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
527556 Medvedie SK041C527556 712 703 01.01.2010
527564 Mestisko SK041C527564 712 703 01.01.2010
527599 Miroľa SK041C527599 712 703 01.01.2010
527602 Mlynárovce SK041C527602 712 703 01.01.2010
527629 Nižná Jedľová SK041C527629 712 703 01.01.2010
527645 Nižná Pisaná SK041C527645 712 703 01.01.2010
527653 Nižný Komárnik SK041C527653 712 703 01.01.2010
527661 Nižný Mirošov SK041C527661 712 703 01.01.2010
527670 Nižný Orlík SK041C527670 712 703 01.01.2010
527688 Nová Polianka SK041C527688 712 703 01.01.2010
527696 Okrúhle SK041C527696 712 703 01.01.2010
527734 Príkra SK041C527734 712 703 01.01.2010
527742 Pstriná SK041C527742 712 703 01.01.2010
527751 Radoma SK041C527751 712 703 01.01.2010
527769 Rakovčík SK041C527769 712 703 01.01.2010
527777 Rovné SK041C527777 712 703 01.01.2010
527785 Roztoky SK041C527785 712 703 01.01.2010
527807 Soboš SK041C527807 712 703 01.01.2010
527831 Stročín SK041C527831 712 703 01.01.2010
527858 Svidnička SK041C527858 712 703 01.01.2010