Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 03.07.2020 22:59:03
Počet záznamov 23370
Počet platných záznamov 22322
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
511498 Kokava nad Rimavicou SK0327511498 607 703 01.01.2010
511501 Krná SK0327511501 607 703 01.01.2010
511595 Málinec SK0327511595 607 703 01.01.2010
511617 Mládzovo SK0327511617 607 703 01.01.2010
511684 Ozdín SK0327511684 607 703 01.01.2010
511765 Poltár SK0327511765 607 703 01.01.2010
511820 Rovňany SK0327511820 607 703 01.01.2010
511889 Šoltýska SK0327511889 607 703 01.01.2010
511978 Uhorské SK0327511978 607 703 01.01.2010
512001 Veľká Ves SK0327512001 607 703 01.01.2010
514900 Hrnčiarska Ves SK0327514900 607 703 01.01.2010
514918 Hrnčiarske Zalužany SK0327514918 607 703 01.01.2010
515515 Selce SK0327515515 607 703 01.01.2010
515591 Sušany SK0327515591 607 703 01.01.2010
557323 Ďubákovo SK0327557323 607 703 01.01.2010
580317 Utekáč SK0327580317 607 703 01.01.2010
582051 Zlatno SK0327582051 607 703 01.01.2010
514675 Držkovce SK0328514675 608 703 01.01.2010
514721 Gemer SK0328514721 608 703 01.01.2010
514756 Gemerská Ves SK0328514756 608 703 01.01.2010