Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 27.06.2019 08:52:54
Počet záznamov 21885
Počet platných záznamov 20898
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
526355 Spišská Nová Ves SK042A526355 810 703 01.01.2010
526363 Arnutovce SK042A526363 810 703 01.01.2010
526398 Betlanovce SK042A526398 810 703 01.01.2010
526436 Bystrany SK042A526436 810 703 01.01.2010
526444 Danišovce SK042A526444 810 703 01.01.2010
526533 Harichovce SK042A526533 810 703 01.01.2010
526568 Hincovce SK042A526568 810 703 01.01.2010
526576 Hnilčík SK042A526576 810 703 01.01.2010
526584 Hnilec SK042A526584 810 703 01.01.2010
526592 Hrabušice SK042A526592 810 703 01.01.2010
526657 Žehra SK042A526657 810 703 01.01.2010
543152 Chrasť nad Hornádom SK042A543152 810 703 01.01.2010
543161 Iliašovce SK042A543161 810 703 01.01.2010
543195 Jamník SK042A543195 810 703 01.01.2010
543209 Kaľava SK042A543209 810 703 01.01.2010
543250 Kolinovce SK042A543250 810 703 01.01.2010
543268 Krompachy SK042A543268 810 703 01.01.2010
543284 Letanovce SK042A543284 810 703 01.01.2010
543306 Lieskovany SK042A543306 810 703 01.01.2010
543331 Markušovce SK042A543331 810 703 01.01.2010