Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 29.05.2020 15:35:27
Počet záznamov 23285
Počet platných záznamov 22237
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
511927 Trebeľovce SK0326511927 606 703 01.01.2010
511943 Tuhár SK0326511943 606 703 01.01.2010
511994 Veľká nad Ipľom SK0326511994 606 703 01.01.2010
512010 Veľké Dravce SK0326512010 606 703 01.01.2010
557307 Vidiná SK0326557307 606 703 01.01.2010
557315 Biskupice SK0326557315 606 703 01.01.2010
557331 Gregorova Vieska SK0326557331 606 703 01.01.2010
557340 Trenč SK0326557340 606 703 01.01.2010
558273 Bulhary SK0326558273 606 703 01.01.2010
580309 Mikušovce SK0326580309 606 703 01.01.2010
511269 Breznička SK0327511269 607 703 01.01.2010
511315 Cinobaňa SK0327511315 607 703 01.01.2010
511340 České Brezovo SK0327511340 607 703 01.01.2010
511447 Hradište SK0327511447 607 703 01.01.2010
511471 Kalinovo SK0327511471 607 703 01.01.2010
511498 Kokava nad Rimavicou SK0327511498 607 703 01.01.2010
511501 Krná SK0327511501 607 703 01.01.2010
511595 Málinec SK0327511595 607 703 01.01.2010
511617 Mládzovo SK0327511617 607 703 01.01.2010
511684 Ozdín SK0327511684 607 703 01.01.2010