Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 23.08.2019 11:18:15
Počet záznamov 22135
Počet platných záznamov 21094
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
559784 Turňa nad Bodvou SK0426559784 806 703 01.01.2010
559831 Bočiar SK0426559831 806 703 01.01.2010
559865 Sokoľany SK0426559865 806 703 01.01.2010
559873 Dvorníky-Včeláre SK0426559873 806 703 01.01.2010
559881 Zádiel SK0426559881 806 703 01.01.2010
580252 Milhosť SK0426580252 806 703 01.01.2010
582093 Vyšný Medzev SK0426582093 806 703 01.01.2010
582514 Kostoľany nad Hornádom SK0426582514 806 703 01.01.2010
599310 Chorváty SK0426599310 806 703 01.01.2010
513857 Budince SK0427513857 807 703 01.01.2010
522279 Michalovce SK0427522279 807 703 01.01.2010
522287 Bajany SK0427522287 807 703 01.01.2010
522295 Bánovce nad Ondavou SK0427522295 807 703 01.01.2010
522368 Bracovce SK0427522368 807 703 01.01.2010
522376 Budkovce SK0427522376 807 703 01.01.2010
522392 Čečehov SK0427522392 807 703 01.01.2010
522406 Dúbravka SK0427522406 807 703 01.01.2010
522414 Falkušovce SK0427522414 807 703 01.01.2010
522431 Hatalov SK0427522431 807 703 01.01.2010
522449 Hažín SK0427522449 807 703 01.01.2010