Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 10.07.2020 08:21:39
Počet záznamov 23380
Počet platných záznamov 22332
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
511277 Budiná SK0326511277 606 703 01.01.2010
511293 Buzitka SK0326511293 606 703 01.01.2010
511315 Cinobaňa SK0327511315 607 703 01.01.2010
511323 Čakanovce SK0326511323 606 703 01.01.2010
511331 Čamovce SK0326511331 606 703 01.01.2010
511340 České Brezovo SK0327511340 607 703 01.01.2010
511358 Divín SK0326511358 606 703 01.01.2010
511366 Dobroč SK0326511366 606 703 01.01.2010
511374 Kotmanová SK0326511374 606 703 01.01.2010
511391 Fiľakovo SK0326511391 606 703 01.01.2010
511404 Fiľakovské Kováče SK0326511404 606 703 01.01.2010
511421 Halič SK0326511421 606 703 01.01.2010
511439 Holiša SK0326511439 606 703 01.01.2010
511447 Hradište SK0327511447 607 703 01.01.2010
511463 Jelšovec SK0326511463 606 703 01.01.2010
511471 Kalinovo SK0327511471 607 703 01.01.2010
511480 Kalonda SK0326511480 606 703 01.01.2010
511498 Kokava nad Rimavicou SK0327511498 607 703 01.01.2010
511501 Krná SK0327511501 607 703 01.01.2010
511510 Látky SK0324511510 604 703 01.01.2010