Obce

Lokálne štatistické územné jednotky 2 - obce (rozšírený o vlastné hodnoty)

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0025
Aktualizácia 11.08.2020 12:11:14
Počet záznamov 23438
Počet platných záznamov 22390
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód ŠÚ Kód okresu Kód krajiny Platné od Platné do
505480 Slatinka nad Bebravou SK0221505480 301 703 01.01.2010
505498 Solčany SK0236505498 406 703 01.01.2010
505510 Súlovce SK0236505510 406 703 01.01.2010
505536 Šalgovce SK0236505536 406 703 01.01.2010
505544 Šípkov SK0221505544 301 703 01.01.2010
505552 Šišov SK0221505552 301 703 01.01.2010
505561 Tesáre SK0236505561 406 703 01.01.2010
505579 Timoradza SK0221505579 301 703 01.01.2010
505595 Trebichava SK0221505595 301 703 01.01.2010
505617 Tvrdomestice SK0236505617 406 703 01.01.2010
505625 Uhrovec SK0221505625 301 703 01.01.2010
505633 Uhrovské Podhradie SK0221505633 301 703 01.01.2010
505641 Urmince SK0236505641 406 703 01.01.2010
505676 Veľké Dvorany SK0236505676 406 703 01.01.2010
505684 Veľké Hoste SK0221505684 301 703 01.01.2010
505692 Veľké Chlievany SK0221505692 301 703 01.01.2010
505706 Veľké Kršteňany SK0225505706 305 703 01.01.2010
505714 Veľké Ripňany SK0236505714 406 703 01.01.2010
505722 Veľké Uherce SK0225505722 305 703 01.01.2010
505731 Veľký Klíž SK0225505731 305 703 01.01.2010