Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
704033 5616900 5616V00 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704081 5621700 5621R00 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
704091 5626700 5626R00 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
704111 5628700 5628R00 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
704051 5631700 5631R00 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
201023 6101900 6101V00 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201033 6102900 6102V00 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201043 6103900 6103V00 Logika a metodológia vedy Logic and Methodology of Science 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201011 6107700 6107R00 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201012 6107800 6107T00 Filozofia Philosophy 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
301011 6121700 6121R00 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
301012 6121800 6121T00 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
301013 6121900 6121V00 sociológia 3 301 20 3 4 6. 5 05.09.2016
201051 6131700 6131R00 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201052 6131800 6131T00 Etika Ethics 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201053 6131900 6131V00 Etika Ethics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201131 6161700 6161R00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201132 6161800 6161T00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 2 3 2. 16.12.2002
201133 6161900 6161V00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201141 6163700 6163R00 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 3 2. 02.09.2018
201142 6163800 6163T00 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2 2. 02.09.2018
201143 6163900 6163V00 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 3 2. 02.09.2018
201151 6164700 6164R00 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
201152 6164800 6164T00 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201153 6164900 6164V00 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201121 6171700 6171R00 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201122 6171800 6171T00 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201123 6171900 6171V00 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
303033 6201900 6201V00 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303113 6203900 6203V00 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
303193 6204900 6204V00 Svetová ekonomika World Economy 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303023 6205900 6205V00 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303213 6208900 6208V00 Ekonomika a riadenie podnikov Economics and Management of Enterprises 3 303 20 3 36 mesiacov 8. 60 mesiacov 16.12.2002
303121 6209700 6209R00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303122 6209800 6209T00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303123 6209900 6209V00 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
901101 6211700 6211R00 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
901102 6211800 6211T00 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
901103 6211900 6211V00 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
303081 6216700 6216R00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303082 6216800 6216T00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303083 6216900 6216V00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303051 6218700 6218R00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303052 6218800 6218T00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
303053 6218900 6218V00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
303171 6221700 6221R00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303172 6221800 6221T00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303173 6221900 6221V00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303181 6225700 6225R00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
303182 6225800 6225T00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 2 2 8. 3 27.11.2013
303183 6225900 6225V00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
303011 6230700 6230R00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303012 6230800 6230T00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303073 6235900 6235V00 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303253 6249900 6249V00 303253 Ekonometria a operačný výskum 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303231 6252700 6252R00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303232 6252800 6252T00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 6252V00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
303241 6258700 6258R00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303242 6258800 6258T00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303243 6258900 6258V00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
303201 6259700 6259R00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303202 6259800 6259T00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303203 6259900 6259V00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303091 6262700 6262R00 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303061 6271700 6271R00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303062 6271800 6271T00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303131 6276700 6276R00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303132 6276800 6276T00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303133 6276900 6276V00 Finančný manažment Financial Management 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303141 6279700 6279R00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 8. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 17.10.2017
303142 6279800 6279T00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 2 najmenej 2 a najviac 3 akademické roky 8. najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 12.05.2016
303143 6279900 6279V00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 3 3 alebo 4 akademické roky 8. 4 alebo 5 akademických rokov 12.05.2016
303102 6280800 6280T00 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303103 6280900 6280V00 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303161 6284700 6284R00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303162 6284800 6284T00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303163 6284900 6284V00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303151 6289700 6289R00 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303152 6289800 6289T00 Manažment Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303153 6289900 6289V00 Manažment Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303223 6290900 6290V00 Podnikový manažment Business Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902102 6292800 6292T00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
902103 6292900 6292V00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
801011 6314700 6314R00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
801013 6314900 6314V00 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
301043 6701900 6701V00 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
301061 6703700 6703R00 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
301062 6703800 6703T00 Politológia Political Sciences 3 301 10 2 2 6. 3 14.05.2014
301063 6703900 6703V00 Politológia Political Sciences 3 301 20 3 najmenej 3 roky a najviac 4 roky 6. 5 14.05.2014
301071 6709700 6709R00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
301072 6709800 6709T00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 6. 05.10.2011
301073 6709900 6709V00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
303043 6711900 6711V00 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
301051 6721700 6721R00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
301052 6721800 6721T00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske št 7. 16.12.2002
301053 6721900 6721V00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 20 3 7. 16.12.2002
201161 6741700 6741R00 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201162 6741800 6741T00 Religionistika 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201163 6741900 6741V00 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
304033 6803900 6803V00 304033 Ústavné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304043 6804900 6804V00 304043 Správne právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304053 6805900 6805V00 304053 Hospodárske právo a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304063 6806900 6806V00 304063 Pracovné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304073 6808900 6808V00 304073 Trestné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304083 6809900 6809V00 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
304093 6810900 6810V00 304093 Rímske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304103 6813900 6813V00 304103 Obchodné a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304113 6817900 6817V00 304113 Občianske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304122 6821800 6821T00 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
304123 6821900 6821V00 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
304023 6831900 6831V00 304023 Teória a dejiny štátu a práva 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304011 6835700 6835R00 Právo Law 3 304 11 1 3 alebo 4 7. 4 alebo 5 27.04.2017
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
304012 6835800 6835T00 Právo Law 3 304 11 2 1 alebo 2 7. 2 alebo 3 27.04.2017
304012 6835800 304012 Právo 3 304 11 2 7. 16.12.2002
201083 7101900 7101V00 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201093 7102900 7102V00 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201251 7103700 7103R00 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
201252 7103800 7103T00 Archeológia Archaeology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. 16.12.2002
201253 7103900 7103V00 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201113 7104900 7104V00 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
301031 7106700 7106R00 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
301032 7106800 7106T00 301032 Etnológia Ethnology 3 301 10 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 3. 3 16.12.2002
301033 7106900 7106V00 301033 Etnológia Ethnology 3 301 20 3 4 3. 5 16.12.2002
201071 7110700 7110R00 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201072 7110800 7110T00 História History 2 201 10 2 2 3. 01.12.2002
201073 7110900 7110V00 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201101 7120700 7120R00 Archívnictvo Archives 2 201 10 1 4 3. 16.12.2002
201102 7120800 7120T00 Archívnictvo Archives 2 201 10 2 1 3. 16.12.2002
201241 7130700 7130R00 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201242 7130800 7130T00 Muzeológia Museology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201243 7130900 7130V00 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
201261 7137700 7137R00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201262 7137800 7137T00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201263 7137900 7137V00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
302023 7201900 7201V00 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
302041 7212700 7212R00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302042 7212800 7212T00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
302043 7212900 7212V00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
302031 7218700 7218R00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
302032 7218800 7218T00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
302033 7218900 7218V00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
302011 7222700 7222R00 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302012 7222800 7222T00 Žurnalistika Journalism 3 302 7 2 2 2. 16.12.2002
201333 7301900 7301V00 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
201271 7304700 7304R00 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201272 7304800 7304T00 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201273 7304900 7304V00 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201343 7319900 7319V00 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201351 7330700 7330R00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
201352 7330800 7330T00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 2 2 2. 16.12.2002
201353 7330900 7330V00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201311 7343700 7343R00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
201312 7343800 7343T00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201313 7343900 7343V00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201321 7357700 7357R00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
201322 7357800 7357T00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201323 7357900 7357V00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201281 7362700 7362R00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201282 7362800 7362T00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201283 7362900 7362V00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201291 7366700 7366R00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201292 7366800 7366T00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201293 7366900 7366V00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
201301 7368700 7368R00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
201302 7368800 7368T00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
201303 7368900 7368V00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 20 3 3 alebo 4 akademické roky 2. 5 01.06.2014
801053 7402900 7402V00 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
801033 7403900 7403V00 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801043 7404900 7404V00 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801021 7407700 7407R00 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
801022 7407800 7407T00 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
101041 7501700 7501R00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101042 7501800 7501T00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
101043 7501900 7501V00 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
101061 7518700 7518R00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101062 7518800 7518T00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101063 7518900 7518V00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101081 7520700 7520R00 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 7520T00 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 7520V00 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
101091 7522700 7522R00 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
101092 7522800 7522T00 Andragogika Andragogy 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101093 7522900 7522V00 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 7524R00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101072 7524800 7524T00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov z príbuzných študijných odborov 1. 16.12.2002
101073 7524900 7524V00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
101051 7536700 7536R00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101052 7536800 7536T00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101053 7536900 7536V00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101103 7553900 7553V00 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
101021 7634700 7634R00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
101022 7634800 7634T00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101011 7656700 7656R00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101012 7656800 7656T00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101031 7658700 7658R00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 7658T00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
« 1 2 3 4 »