Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
303083 6216900 6216V00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701113 5112900 5112V00 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
603021 4332700 4332R00 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
303091 6262700 6262R00 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603022 4332800 4332T00 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
303102 6280800 6280T00 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701143 5116900 5116V00 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
603023 4332900 4332V00 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303103 6280900 6280V00 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701153 1514900 1514V00 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
303121 6209700 6209R00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701173 5121900 5121V00 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303122 6209800 6209T00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701183 5122900 5122V00 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701193 5145900 5145V00 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303131 6276700 6276R00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303132 6276800 6276T00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701223 5136900 5136V00 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303151 6289700 6289R00 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303152 6289800 6289T00 Manažment Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303153 6289900 6289V00 Manažment Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701253 5168900 5168V00 Klinická biochémia Clinical biochemistry 7 701 18 3 4 18. 16.12.2002
303161 6284700 6284R00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701263 5127900 5127V00 Klinická farmakológia Clinical Pharmacology 7 701 18 3 18. 01.09.2005
303162 6284800 6284T00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303163 6284900 6284V00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303171 6221700 6221R00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
703023 5212900 5212V00 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 3 alebo 4 18. 02.09.2018
701012 5141800 5141T00 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
303172 6221800 6221T00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
703033 5201900 5201V00 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
701023 5153900 5153V00 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303173 6221900 6221V00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 20 3 8. 16.12.2002
703043 5202900 5202V00 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
303193 6204900 6204V00 Svetová ekonomika World Economy 3 303 20 3 8. 16.12.2002
703063 5208900 5208V00 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
303201 6259700 6259R00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303202 6259800 6259T00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
704012 5602800 5602T00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
303203 6259900 6259V00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
704013 5602900 5602V00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 19 3 18. 05.09.2005
303223 6290900 6290V00 Podnikový manažment Business Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
704022 5607800 5607T00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
704042 5609800 5609T00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
704072 5611800 5611T00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
805012 3968800 3968T00 Logistika Logistics 8 805 4 2 2 17. 2 01.10.2011
403012 1626800 1626T00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
502592 3772800 3772T00 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
304012 6835800 6835T00 Právo Law 3 304 11 2 1 alebo 2 7. 2 alebo 3 27.04.2017
502042 2353800 2353T00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502062 2304800 2304T00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
501072 3901800 3901T00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 06.08.2014
704071 5611700 5611R00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
704081 5621700 5621R00 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
704091 5626700 5626R00 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
502472 2664800 2664T00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
201192 8126800 8126T00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
201202 8116800 8116T00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
202052 8204800 8204T00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202032 8211800 8211T00 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
805011 3968700 3968R00 Logistika Logistics 8 805 4 1 3 17. 3 01.10.2011
604022 4109800 4109T00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
501052 3644800 3644T00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 2 2 5. 3 20.10.2014
502452 3339800 3339T00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 12.05.2014
803042 9265800 9265T00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 2 2 23. 3 20.12.2013
602072 4192800 4192T00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 23.05.2014
303182 6225800 6225T00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 2 2 8. 3 27.11.2013
403011 1626700 1626R00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
502462 4112800 4112T00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
502082 3659800 3659T00 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 2 2 5. 3 20.10.2014
202022 8212800 8212T00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 2 2 4. 3 18.06.2014
502392 2235800 2235T00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 2 2 11. 3 17.03.2017
604012 3660800 3660T00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
301162 7763800 7763T00 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 2 2 6. 3 18.07.2017
502612 2385800 2385T00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 6 2 2 5. 3 14.08.2017
301032 7106800 7106T00 301032 Etnológia Ethnology 3 301 10 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 3. 3 16.12.2002
301092 7701800 7701T00 301092 Psychológia 3 301 10 2 2 6. 3 16.12.2002
302032 7218800 7218T00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
301012 6121800 6121T00 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
301062 6703800 6703T00 Politológia Political Sciences 3 301 10 2 2 6. 3 14.05.2014
502591 3772700 3772R00 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
501062 3629800 3629T00 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 (v prípade konverzných ŠP až 4 roky) 20.10.2014
502303 2634900 2634V00 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502313 3925900 3925V00 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502041 2353700 2353R00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
303113 6203900 6203V00 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
501071 3901700 3901R00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 1 3 5. 4 06.08.2014
704041 5609700 5609R00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
501013 3507900 3507V00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 19 3 3 5. 4 07.05.2014
502471 2664700 2664R00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
201191 8126700 8126R00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 1 3 2. 4 14.01.2013
201201 8116700 8116R00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 1 3 2. 4 11.01.2013
602083 4193900 4193V00 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
202051 8204700 8204R00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 1 3 4. 4 07.11.2013
202033 8211900 8211V00 Hudobné umenie Music Art 2 202 20 3 3 4. 4 07.11.2013
501051 3644700 3644R00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
502451 3339700 3339R00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 1 3 4 12.05.2014
803041 9265700 9265R00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 1 3 23. 4 20.12.2013
803043 9265900 9265V00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 20 3 3 23. 4 20.12.2013
602071 4192700 4192R00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
602073 4192900 4192V00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
303181 6225700 6225R00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
303183 6225900 6225V00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
502461 4112700 4112R00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
502081 3659700 3659R00 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
202023 8212900 8212V00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502391 2235700 2235R00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
604011 3660700 3660R00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
501061 3629700 3629R00 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
301161 7763700 7763R00 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
502611 2385700 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502613 2385900 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
301031 7106700 7106R00 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
201113 7104900 7104V00 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
301091 7701700 7701R00 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
601043 4183900 4183V00 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
302031 7218700 7218R00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
301011 6121700 6121R00 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
704011 5602700 5602R00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
301061 6703700 6703R00 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
704021 5607700 5607R00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
202053 8204900 8204V00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 20 3 3 4. 4 alebo 5 07.11.2013
201173 8109900 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 19.07.2018
201183 8109900 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 18.07.2018
304011 6835700 6835R00 Právo Law 3 304 11 1 3 alebo 4 7. 4 alebo 5 27.04.2017
502593 3772900 3772V00 Doprava Transport 5 502 19 3 3 alebo 4 22. 4 alebo 5 13.04.2015
303143 6279900 6279V00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 3 3 alebo 4 akademické roky 8. 4 alebo 5 akademických rokov 12.05.2016
202073 8215900 8215V00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 20 3 3 roky 4. 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
802013 3702900 3702V00 Dopravné služby Transport Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
802023 3704900 3704V00 Poštové služby Postal Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
502603 3768900 3768V00 Poštové technológie Postal Technology 5 502 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
202031 8211700 8211R00 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 07.11.2013
202021 8212700 8212R00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 18.06.2014
401023 1121900 1121V00 Všeobecná fyzika a matematická fyzika General physics and mathematical physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401033 1122900 1122V00 Fyzika kondenzovaných látok a akustika Physics of Condensed Matter and Acoustics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401043 1123900 1123V00 Kvantová elektronika a optika Quantum Electronics and Optics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401053 1124900 1124V00 Jadrová a subjadrová fyzika Nuclear and Subnuclear Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401063 1125900 1125V00 Fyzika plazmy Plasma Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401073 1140900 1140V00 Astronómia Astronomy 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
803023 9216900 9216V00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
401083 1141900 1141V00 Astrofyzika Astrophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401093 1145900 1145V00 Geofyzika Geophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401103 1155900 1155V00 Meteorológia a klimatológia Meteorology and Climatology 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
502473 2664900 2664V00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 19 3 4 17. 5 25.11.2013
401113 1156900 1156V00 Chemická fyzika Chemical Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 01.12.2002
801033 7403900 7403V00 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
401123 1157900 1157V00 Biofyzika Biophysics 4 401 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 5 01.12.2002
801043 7404900 7404V00 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
401133 1165900 1165V00 Teória vyučovania fyziky Physics Education 4 401 19 3 3 1. 5 16.12.2002
201193 8126900 8126V00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 20 3 3 2. 5 14.01.2013
401153 1401900 1401V00 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401163 1402900 1402V00 Organická chémia Organic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
201203 8116900 8116V00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 20 3 3 2. 5 11.01.2013
401173 1403900 1403V00 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401183 1404900 1404V00 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401193 1405900 1405V00 Makromolekulová chémia Macromolecular chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401203 1407900 1407V00 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401213 2838900 2838V00 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401223 1410900 1410V00 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
402043 1503900 1503V00 Genetika Genetics 4 402 19 3 3 13. 5 05.08.2014
401403 1311900 1311V00 Geoinformatika Geoinformatics 4 401 19 3 4 9.2 5 01.07.2013
401253 1202900 1202V00 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401263 1203900 1203V00 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401273 1214900 1214V00 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
402163 5175900 5175V00 402163 Neurovedy Neurosciences 4 402 19 3 3 až 4 13. 5 16.12.2002
401283 1205900 1205V00 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
401293 1207900 1207V00 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401303 1211900 1211V00 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401313 1220900 1220V00 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
805013 3968900 3968V00 Logistika Logistics 8 805 19 3 3 17. 5 01.10.2011
401323 1225900 1225V00 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401333 1226900 1226V00 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401343 1525900 1525V00 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
901043 1104900 1104V00 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
901053 1107900 1107V00 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
501053 3644900 3644V00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 19 3 minimálne 3 maximálne 4 5. 5 20.10.2014
401363 1301900 1301V00 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901073 1116900 1116V00 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
401373 1302900 1302V00 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901083 1117900 1117V00 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
703073 5216900 5216V00 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
401383 1303900 1303V00 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901103 6211900 6211V00 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
502453 3339900 3339V00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
402023 1545900 1545V00 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
901113 1106900 1106V00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402033 1502900 1502V00 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402053 1506900 1506V00 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
402063 1507900 1507V00 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402073 1510900 1510V00 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402083 1516900 1516V00 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402093 1505900 1505V00 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402103 1517900 1517V00 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402113 3952900 3952V00 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402123 1526900 1526V00 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
« 1 2 3 4 »