Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
303231 6252700 6252R00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704023 5607900 5607V00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
303232 6252800 6252T00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 6252V00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
202071 8215700 8215R00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
401011 1160700 1160R00 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
704051 5631700 5631R00 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
202072 8215800 8215T00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
401012 1160800 1160T00 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
501011 3507700 3507R00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
704073 5611900 5611V00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
803021 9216700 9216R00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
801011 6314700 6314R00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
803022 9216800 9216T00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
801013 6314900 6314V00 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
801021 7407700 7407R00 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
801022 7407800 7407T00 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
501012 3507800 3507T00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
401393 1307900 1307V00 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
801053 7402900 7402V00 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
401141 1420700 1420R00 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
803051 3965700 3965R00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
401142 1420800 1420T00 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
803052 3965800 3965T00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
803053 3965900 3965V00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
803061 9241700 9241R00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
803062 9241800 9241T00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
101081 7520700 7520R00 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
803063 9241900 9241V00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 19 3 3 23. 16.12.2002
101082 7520800 7520T00 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
803071 9211700 9211R00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
101083 7520900 7520V00 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
803072 9211800 9211T00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
803073 9211900 9211V00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
804011 9871700 9871R00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
401231 1201700 1201R00 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
804012 9871800 9871T00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
401232 1201800 1201T00 Geológia Geology 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 9.2 16.12.2002
804013 9871900 9871V00 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
401243 3943900 3943V00 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
804021 9874700 9874R00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
804022 9874800 9874T00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
804023 9874900 9874V00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
804053 9604900 9604V00 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
804073 9110900 9110V00 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
901023 1101900 1101V00 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
901033 1102900 1102V00 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401351 1316700 1316R00 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
401352 1316800 1316T00 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
901063 1111900 1111V00 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
304122 6821800 6821T00 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
304123 6821900 6821V00 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
901101 6211700 6211R00 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
702012 5166800 5166T00 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
402011 1536700 1536R00 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
901102 6211800 6211T00 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
702013 5166900 5166V00 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
402012 1536800 1536T00 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
902011 2508700 2508R00 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902012 2508800 2508T00 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902013 2508900 2508V00 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
703012 5214800 5214T00 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
902023 1180900 1180V00 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902033 1181900 1181V00 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
902041 2523700 2523R00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 6163R00 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 3 2. 02.09.2018
902042 2523800 2523T00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201142 6163800 6163T00 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2 2. 02.09.2018
703053 5203900 5203V00 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
902043 2523900 2523V00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201143 6163900 6163V00 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 3 2. 02.09.2018
902051 2535700 2535R00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
201151 6164700 6164R00 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
304083 6809900 6809V00 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
902052 2535800 2535T00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201152 6164800 6164T00 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201371 8112700 8112R00 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
902053 2535900 2535V00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 6164V00 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201372 8112800 8112T00 Muzikológia Musicology 2 201 10 2 2 2. 29.04.2014
902061 2533700 2533R00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902062 2533800 2533T00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
804041 9601700 9601R00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
902063 2533900 2533V00 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
804042 9601800 9601T00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
902071 2647700 2647R00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403021 1612700 1612R00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902072 2647800 2647T00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
704031 5616700 5616R00 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
803011 9245700 9245R00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
403022 1612800 1612T00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902073 2647900 2647V00 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
704032 5616800 5616T00 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
803012 9245800 9245T00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
403023 1612900 1612V00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902082 2541800 2541T00 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
704033 5616900 5616V00 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
403031 1615700 1615R00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902083 2541900 2541V00 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
201301 7368700 7368R00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
403032 1615800 1615T00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902091 2511700 2511R00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201302 7368800 7368T00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
403033 1615900 1615V00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902092 2511800 2511T00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201223 8145900 8145V00 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
704061 5605700 5605R00 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
403051 1624700 1624R00 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902093 2511900 2511V00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403052 1624800 1624T00 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 1624V00 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
902102 6292800 6292T00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
501021 3514700 3514R00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
501022 3514800 3514T00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
902112 2503800 2503T00 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
902113 2503900 2503V00 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
704101 5613700 5613R00 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
501031 3636700 3636R00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
201121 6171700 6171R00 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
704111 5628700 5628R00 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
501032 3636800 3636T00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
201122 6171800 6171T00 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
501033 3636900 3636V00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
201123 6171900 6171V00 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
501041 3631700 3631R00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
303241 6258700 6258R00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
501042 3631800 3631T00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
303242 6258800 6258T00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
201271 7304700 7304R00 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
303243 6258900 6258V00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
201272 7304800 7304T00 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
502011 2381700 2381R00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 1622R00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201273 7304900 7304V00 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502012 2381800 2381T00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
403042 1622800 1622T00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
502021 2355700 2355R00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403043 1622900 1622V00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502022 2355800 2355T00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
301071 6709700 6709R00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
502031 2302700 2302R00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
301072 6709800 6709T00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 6. 05.10.2011
502032 2302800 2302T00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 2 2 alebo 3 14. 16.12.2002
502033 2302900 2302V00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201171 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
201172 8109800 8109T00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 19.07.2018
201181 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
502053 2301900 2301V00 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201182 8109800 8109T00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 19.07.2018
502123 2649900 2649V00 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502061 2304700 2304R00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
804061 9109700 9109R00 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
703014 5214800 5214S00 Farmácia Pharmacy 7 703 4 5 18. 05.09.2005
804062 9109800 9109T00 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
502091 2675700 2675R00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
803033 9201900 9201V00 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
502092 2675800 2675T00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
502501 2329700 2329R00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502103 2602900 2602V00 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502502 2329800 2329T00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 2 2 14. 06.08.2014
502113 2632900 2632V00 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 2329V00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502131 2613700 2613R00 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
804031 9113700 9113R00 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502132 2613800 2613T00 Elektronika Electronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
804032 9113800 9113T00 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
502133 2613900 2613V00 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
701014 5141800 5141S00 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
502141 2621700 2621R00 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
702014 5166800 5166S00 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
101011 7656700 7656R00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
502142 2621800 2621T00 Automatizácia Automation 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
101012 7656800 7656T00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502143 2621900 2621V00 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
101021 7634700 7634R00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
502151 2627700 2627R00 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
101022 7634800 7634T00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502152 2627800 2627T00 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
101031 7658700 7658R00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 7658T00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
502161 2387700 2387R00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101041 7501700 7501R00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502162 2387800 2387T00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
101042 7501800 7501T00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
502163 2387900 2387V00 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
101043 7501900 7501V00 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
502171 2831700 2831R00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502223 2901900 2901V00 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101051 7536700 7536R00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502172 2831800 2831T00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
101052 7536800 7536T00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502173 2831900 2831V00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 2940R00 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
101053 7536900 7536V00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502181 2822700 2822R00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
502242 2940800 2940T00 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
101061 7518700 7518R00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502182 2822800 2822T00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »