Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba Zuzana Brčáková
Aktualizácia 05.02.2019 15:24:04
Počet záznamov 1369
Počet platných záznamov 701
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
303231 6252700 6252R00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704023 5607900 5607V00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
303232 6252800 6252T00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 6252V00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
202071 8215700 8215R00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
401011 1160700 1160R00 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
704051 5631700 5631R00 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
202072 8215800 8215T00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
401012 1160800 1160T00 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
501011 3507700 3507R00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
704073 5611900 5611V00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
803021 9216700 9216R00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
801011 6314700 6314R00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
803022 9216800 9216T00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
801013 6314900 6314V00 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
801021 7407700 7407R00 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
801022 7407800 7407T00 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
501012 3507800 3507T00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
401393 1307900 1307V00 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002