Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
402063 1507900 1507V00 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 2508V00 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
602071 4192700 4192R00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
402073 1510900 1510V00 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902023 1180900 1180V00 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402083 1516900 1516V00 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902033 1181900 1181V00 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
602073 4192900 4192V00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
402093 1505900 1505V00 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902041 2523700 2523R00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 6163R00 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 3 2. 02.09.2018
303181 6225700 6225R00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
402103 1517900 1517V00 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402113 3952900 3952V00 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
201143 6163900 6163V00 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 3 2. 02.09.2018
303183 6225900 6225V00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
402123 1526900 1526V00 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902051 2535700 2535R00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
402133 1511900 1511V00 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
201371 8112700 8112R00 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
402143 1512900 1512V00 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402153 1515900 1515V00 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902061 2533700 2533R00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
403011 1626700 1626R00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
804041 9601700 9601R00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
403013 1626900 1626V00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
902071 2647700 2647R00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
804043 9601900 9601V00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
403021 1612700 1612R00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
803011 9245700 9245R00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
803013 9245900 9245V00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
403031 1615700 1615R00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902091 2511700 2511R00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403051 1624700 1624R00 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
502461 4112700 4112R00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
501021 3514700 3514R00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
902103 6292900 6292V00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
501023 3514900 3514V00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
201121 6171700 6171R00 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
303241 6258700 6258R00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
502081 3659700 3659R00 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
501043 3631900 3631V00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
502011 2381700 2381R00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 1622R00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
502021 2355700 2355R00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
202023 8212900 8212V00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502391 2235700 2235R00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
301071 6709700 6709R00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
502031 2302700 2302R00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
301073 6709900 6709V00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
201171 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
604011 3660700 3660R00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
502041 2353700 2353R00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
502043 2353900 2353V00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201181 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
501061 3629700 3629R00 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
804061 9109700 9109R00 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
301161 7763700 7763R00 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
804063 9109900 9109V00 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502501 2329700 2329R00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502611 2385700 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502131 2613700 2613R00 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
804031 9113700 9113R00 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502613 2385900 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
804033 9113900 9113V00 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502141 2621700 2621R00 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101011 7656700 7656R00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101031 7658700 7658R00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
502161 2387700 2387R00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101041 7501700 7501R00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101043 7501900 7501V00 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
502171 2831700 2831R00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101051 7536700 7536R00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502181 2822700 2822R00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
101061 7518700 7518R00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 7524R00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502233 2895900 2895V00 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502251 2908700 2908R00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101091 7522700 7522R00 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
502261 3948700 3948R00 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
101103 7553900 7553V00 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
201011 6107700 6107R00 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201051 6131700 6131R00 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
301031 7106700 7106R00 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
502321 2153700 2153R00 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201061 8119700 8119R00 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201071 7110700 7110R00 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201073 7110900 7110V00 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
502351 2121700 2121R00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201083 7101900 7101V00 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201093 7102900 7102V00 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
502363 2106900 2106V00 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502371 2133700 2133R00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
201113 7104900 7104V00 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
301091 7701700 7701R00 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
201131 6161700 6161R00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201132 6161800 6161T00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 2 3 2. 16.12.2002
502381 2118700 2118R00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201133 6161900 6161V00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201161 6741700 6741R00 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502413 2203900 2203V00 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
201163 6741900 6741V00 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502421 3331700 3331R00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502433 3301900 3301V00 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 3338V00 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
201213 8122900 8122V00 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
502481 3940700 3940R00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
201241 7130700 7130R00 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502491 2354700 2354R00 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201251 7103700 7103R00 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
502493 2354900 2354V00 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502511 2305700 2305R00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201261 7137700 7137R00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502521 2645700 2645R00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502523 2645900 2645V00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201281 7362700 7362R00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 3973R00 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201283 7362900 7362V00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502543 3971900 3971V00 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
201291 7366700 7366R00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201311 7343700 7343R00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502571 2386700 2386R00 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
201321 7357700 7357R00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502583 3981900 3981V00 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
601011 4140700 4140R00 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201333 7301900 7301V00 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
201343 7319900 7319V00 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
601021 4179700 4179R00 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201351 7330700 7330R00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
601033 4133900 4133V00 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601043 4183900 4183V00 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
601051 4173700 4173R00 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601063 4132900 4132V00 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202013 8216900 8216V00 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601073 4177900 4177V00 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202041 8213700 8213R00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
601083 4103900 4103V00 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 4131V00 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202043 8213900 8213V00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601101 4142700 4142R00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202063 8221900 8221V00 Dizajn Design 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601111 4127700 4127R00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601113 4127900 4127V00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202083 8286900 8286V00 Reštaurovanie Restauration 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601121 4188700 4188R00 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301021 8136700 8136R00 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
601131 4170700 4170R00 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301043 6701900 6701V00 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
301051 6721700 6721R00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
601143 4111900 4111V00 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
601153 4137900 4137V00 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
301141 7761700 7761R00 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
601171 4121700 4121R00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
601173 4121900 4121V00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
301151 7765700 7765R00 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
602011 4219700 4219R00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
301153 7765900 7765V00 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
602023 4107900 4107V00 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302011 7222700 7222R00 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
602033 4108900 4108V00 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602043 4139900 4139V00 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302023 7201900 7201V00 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
602053 4138900 4138V00 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302031 7218700 7218R00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
602061 4168700 4168R00 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302033 7218900 7218V00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
302041 7212700 7212R00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
603033 4309900 4309V00 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603043 4314900 4314V00 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
302043 7212900 7212V00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
603053 4321900 4321V00 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303011 6230700 6230R00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603063 4305900 4305V00 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603073 4322900 4322V00 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303023 6205900 6205V00 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603081 4347700 4347R00 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
303033 6201900 6201V00 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603093 4323900 4323V00 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303043 6711900 6711V00 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603103 4341900 4341V00 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303051 6218700 6218R00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
603113 4345900 4345V00 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303061 6271700 6271R00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701053 5106900 5106V00 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
303073 6235900 6235V00 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303081 6216700 6216R00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303091 6262700 6262R00 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303121 6209700 6209R00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303123 6209900 6209V00 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303131 6276700 6276R00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303133 6276900 6276V00 Finančný manažment Financial Management 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303151 6289700 6289R00 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
301011 6121700 6121R00 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
303161 6284700 6284R00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303171 6221700 6221R00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303201 6259700 6259R00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704011 5602700 5602R00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
301061 6703700 6703R00 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
704021 5607700 5607R00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
« 1 2 3 4 »