Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
901102 6211800 6211T00 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
902012 2508800 2508T00 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902042 2523800 2523T00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902052 2535800 2535T00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902062 2533800 2533T00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902072 2647800 2647T00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403022 1612800 1612T00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902082 2541800 2541T00 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403032 1615800 1615T00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902092 2511800 2511T00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
501022 3514800 3514T00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
902112 2503800 2503T00 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
201122 6171800 6171T00 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
501042 3631800 3631T00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
303242 6258800 6258T00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
502012 2381800 2381T00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
403042 1622800 1622T00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
502022 2355800 2355T00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502042 2353800 2353T00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502062 2304800 2304T00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502132 2613800 2613T00 Elektronika Electronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502142 2621800 2621T00 Automatizácia Automation 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
101012 7656800 7656T00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101022 7634800 7634T00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101032 7658800 7658T00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
502162 2387800 2387T00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
502172 2831800 2831T00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
101052 7536800 7536T00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502182 2822800 2822T00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
101062 7518800 7518T00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101092 7522800 7522T00 Andragogika Andragogy 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502262 3948800 3948T00 Materiály Materials 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
201052 6131800 6131T00 Etika Ethics 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
502342 3608800 3608T00 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
502352 2121800 2121T00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502382 2118800 2118T00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502422 3331800 3331T00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502482 3940800 3940T00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502492 2354800 2354T00 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
201252 7103800 7103T00 Archeológia Archaeology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. 16.12.2002
502512 2305800 2305T00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502532 3973800 3973T00 Meranie Measurement 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502572 2386800 2386T00 Kvalita produkcie 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502582 3981800 3981T00 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
601012 4140800 4140T00 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601022 4179800 4179T00 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601052 4173800 4173T00 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601102 4142800 4142T00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601122 4188800 4188T00 Výživa Nutrition 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601132 4170800 4170T00 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
301142 7761800 7761T00 Sociálna práca Social work science 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
601172 4121800 4121T00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 25.05.2004
301152 7765800 7765T00 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
602012 4219800 4219T00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
602062 4168800 4168T00 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
302042 7212800 7212T00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
303012 6230800 6230T00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303052 6218800 6218T00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
303062 6271800 6271T00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303082 6216800 6216T00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303162 6284800 6284T00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303172 6221800 6221T00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303202 6259800 6259T00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
704012 5602800 5602T00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
704022 5607800 5607T00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
301052 6721800 6721T00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske št 7. 16.12.2002
101072 7524800 7524T00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov z príbuzných študijných odborov 1. 16.12.2002
202062 8221800 8221T00 Dizajn Design 2 202 2 2 2 (pre uchádzačov s výnimočným talentom, ktorí prv 4. 16.12.2002
502522 2645800 2645T00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 2 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia 14. 16.12.2002
303232 6252800 6252T00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
704042 5609800 5609T00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
401012 1160800 1160T00 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
704072 5611800 5611T00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
803022 9216800 9216T00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
502472 2664800 2664T00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
201192 8126800 8126T00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
803052 3965800 3965T00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
201202 8116800 8116T00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
202052 8204800 8204T00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
804012 9871800 9871T00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
202032 8211800 8211T00 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
805012 3968800 3968T00 Logistika Logistics 8 805 4 2 2 17. 2 01.10.2011
604022 4109800 4109T00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
501052 3644800 3644T00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 2 2 5. 3 20.10.2014
401352 1316800 1316T00 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
304122 6821800 6821T00 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
402012 1536800 1536T00 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
803042 9265800 9265T00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 2 2 23. 3 20.12.2013
201142 6163800 6163T00 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2 2. 02.09.2018
303182 6225800 6225T00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 2 2 8. 3 27.11.2013
201372 8112800 8112T00 Muzikológia Musicology 2 201 10 2 2 2. 29.04.2014
403012 1626800 1626T00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
803012 9245800 9245T00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
201302 7368800 7368T00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
403052 1624800 1624T00 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
502462 4112800 4112T00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
902102 6292800 6292T00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
501032 3636800 3636T00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
502082 3659800 3659T00 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 2 2 5. 3 20.10.2014
202022 8212800 8212T00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 2 2 4. 3 18.06.2014
502392 2235800 2235T00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 2 2 11. 3 17.03.2017
604012 3660800 3660T00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
301162 7763800 7763T00 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 2 2 6. 3 18.07.2017
502502 2329800 2329T00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 2 2 14. 06.08.2014
502612 2385800 2385T00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 6 2 2 5. 3 14.08.2017
101042 7501800 7501T00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
502252 2908800 2908T00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 2 2 12. 16.12.2002
201012 6107800 6107T00 Filozofia Philosophy 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
502322 2153800 2153T00 Baníctvo Mining 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
201062 8119800 8119T00 Estetika Aesthetics 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201072 7110800 7110T00 História History 2 201 10 2 2 3. 01.12.2002
502372 2133800 2133T00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
301092 7701800 7701T00 301092 Psychológia 3 301 10 2 2 6. 3 16.12.2002
201162 6741800 6741T00 Religionistika 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201242 7130800 7130T00 Muzeológia Museology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201262 7137800 7137T00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201282 7362800 7362T00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201292 7366800 7366T00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
502562 2352800 2352T00 Bezpečnosť technických systémov 5 502 4 2 2 17. 16.12.2002
201312 7343800 7343T00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201322 7357800 7357T00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201352 7330800 7330T00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 2 2 2. 16.12.2002
202012 8216800 8216T00 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202042 8213800 8213T00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
601112 4127800 4127T00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 2 2 19. 16.12.2002
202082 8286800 8286T00 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
301022 8136800 8136T00 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 2 2 6. 16.12.2002
302012 7222800 7222T00 Žurnalistika Journalism 3 302 7 2 2 2. 16.12.2002
302032 7218800 7218T00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
303102 6280800 6280T00 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303122 6209800 6209T00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303132 6276800 6276T00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303152 6289800 6289T00 Manažment Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
301012 6121800 6121T00 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
301062 6703800 6703T00 Politológia Political Sciences 3 301 10 2 2 6. 3 14.05.2014
303113 6203900 6203V00 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
502152 2627800 2627T00 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
502092 2675800 2675T00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
804022 9874800 9874T00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
304012 6835800 6835T00 Právo Law 3 304 11 2 1 alebo 2 7. 2 alebo 3 27.04.2017
502592 3772800 3772T00 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
201102 7120800 7120T00 Archívnictvo Archives 2 201 10 2 1 3. 16.12.2002
704023 5607900 5607V00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704073 5611900 5611V00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
401393 1307900 1307V00 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
801053 7402900 7402V00 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
803053 3965900 3965V00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
101081 7520700 7520R00 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 7520T00 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 7520V00 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
401243 3943900 3943V00 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
804023 9874900 9874V00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
804053 9604900 9604V00 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
804073 9110900 9110V00 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
702012 5166800 5166T00 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 5166V00 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
703012 5214800 5214T00 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
703053 5203900 5203V00 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
902043 2523900 2523V00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201151 6164700 6164R00 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
304083 6809900 6809V00 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
201152 6164800 6164T00 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
902053 2535900 2535V00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 6164V00 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
902063 2533900 2533V00 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
704031 5616700 5616R00 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
902073 2647900 2647V00 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
704032 5616800 5616T00 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
403023 1612900 1612V00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
704033 5616900 5616V00 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
403033 1615900 1615V00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
201223 8145900 8145V00 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
704061 5605700 5605R00 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
902093 2511900 2511V00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 1624V00 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
704101 5613700 5613R00 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704111 5628700 5628R00 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
501033 3636900 3636V00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
201123 6171900 6171V00 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
201271 7304700 7304R00 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
303243 6258900 6258V00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
201272 7304800 7304T00 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201273 7304900 7304V00 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403043 1622900 1622V00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502033 2302900 2302V00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502053 2301900 2301V00 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 2649V00 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
803033 9201900 9201V00 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
502103 2602900 2602V00 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502113 2632900 2632V00 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 2329V00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502133 2613900 2613V00 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
701014 5141800 5141S00 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
702014 5166800 5166S00 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
502143 2621900 2621V00 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502163 2387900 2387V00 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502223 2901900 2901V00 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502173 2831900 2831V00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 2940R00 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »