Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
802013 3702900 3702V00 Dopravné služby Transport Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
401203 1407900 1407V00 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
602083 4193900 4193V00 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
401213 2838900 2838V00 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803073 9211900 9211V00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
401223 1410900 1410V00 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
202053 8204900 8204V00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 20 3 3 4. 4 alebo 5 07.11.2013
804013 9871900 9871V00 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
402043 1503900 1503V00 Genetika Genetics 4 402 19 3 3 13. 5 05.08.2014
401243 3943900 3943V00 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
401403 1311900 1311V00 Geoinformatika Geoinformatics 4 401 19 3 4 9.2 5 01.07.2013
401253 1202900 1202V00 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401263 1203900 1203V00 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804023 9874900 9874V00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401273 1214900 1214V00 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804053 9604900 9604V00 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 5175V00 402163 Neurovedy Neurosciences 4 402 19 3 3 až 4 13. 5 16.12.2002
202033 8211900 8211V00 Hudobné umenie Music Art 2 202 20 3 3 4. 4 07.11.2013
401283 1205900 1205V00 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
804073 9110900 9110V00 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401293 1207900 1207V00 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401303 1211900 1211V00 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401313 1220900 1220V00 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
805013 3968900 3968V00 Logistika Logistics 8 805 19 3 3 17. 5 01.10.2011
401323 1225900 1225V00 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901023 1101900 1101V00 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
604023 4109900 4109V00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
401333 1226900 1226V00 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901033 1102900 1102V00 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401343 1525900 1525V00 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
901043 1104900 1104V00 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
901053 1107900 1107V00 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
501053 3644900 3644V00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 19 3 minimálne 3 maximálne 4 5. 5 20.10.2014
901063 1111900 1111V00 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
401363 1301900 1301V00 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901073 1116900 1116V00 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
304123 6821900 6821V00 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
401373 1302900 1302V00 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901083 1117900 1117V00 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
703073 5216900 5216V00 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
401383 1303900 1303V00 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
702013 5166900 5166V00 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
901103 6211900 6211V00 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
502453 3339900 3339V00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
402023 1545900 1545V00 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
901113 1106900 1106V00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402033 1502900 1502V00 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402053 1506900 1506V00 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
803043 9265900 9265V00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 20 3 3 23. 4 20.12.2013
402063 1507900 1507V00 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 2508V00 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402073 1510900 1510V00 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902023 1180900 1180V00 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402083 1516900 1516V00 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902033 1181900 1181V00 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
602073 4192900 4192V00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
402093 1505900 1505V00 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402103 1517900 1517V00 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
703053 5203900 5203V00 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
402113 3952900 3952V00 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902043 2523900 2523V00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201143 6163900 6163V00 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 3 2. 02.09.2018
303183 6225900 6225V00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
402123 1526900 1526V00 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
304083 6809900 6809V00 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
402133 1511900 1511V00 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402143 1512900 1512V00 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902053 2535900 2535V00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 6164V00 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
402153 1515900 1515V00 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
201373 8112900 8112V00 Muzikológia Musicology 2 201 20 3 4 2. najviac 5 29.04.2014
902063 2533900 2533V00 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
403013 1626900 1626V00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
804043 9601900 9601V00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
902073 2647900 2647V00 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403023 1612900 1612V00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
704033 5616900 5616V00 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
803013 9245900 9245V00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
902083 2541900 2541V00 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
403033 1615900 1615V00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
201223 8145900 8145V00 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201303 7368900 7368V00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 20 3 3 alebo 4 akademické roky 2. 5 01.06.2014
902093 2511900 2511V00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 1624V00 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
902103 6292900 6292V00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
802023 3704900 3704V00 Poštové služby Postal Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
501023 3514900 3514V00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
902113 2503900 2503V00 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
502603 3768900 3768V00 Poštové technológie Postal Technology 5 502 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
501033 3636900 3636V00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
201123 6171900 6171V00 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
701123 5113900 5113V00 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
501043 3631900 3631V00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
303243 6258900 6258V00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
502083 3659900 3659V00 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
201273 7304900 7304V00 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403043 1622900 1622V00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
202023 8212900 8212V00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502393 2235900 2235V00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 19 3 4 11. 5 17.03.2017
301073 6709900 6709V00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
502033 2302900 2302V00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201173 8109900 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 19.07.2018
604013 3660900 3660V00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 20.10.2014
502043 2353900 2353V00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
701083 5109900 5109V00 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
502053 2301900 2301V00 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 2649V00 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
201183 8109900 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 18.07.2018
501063 3629900 3629V00 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
502063 2304900 2304V00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502073 2307900 2307V00 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
803033 9201900 9201V00 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
804063 9109900 9109V00 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502103 2602900 2602V00 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
301163 7763900 7763V00 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 20 3 najmenej 3 najviac 4 roky 6. najviac 5 rokov 18.07.2017
502113 2632900 2632V00 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 2329V00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502613 2385900 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
502133 2613900 2613V00 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
804033 9113900 9113V00 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
701413 5174900 5174V00 Lekárske neurovedy Medical Neurosciences 7 701 18 3 4 18. 5 19.07.2018
502143 2621900 2621V00 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502153 2627900 2627V00 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 19 3 3 najviac 4 roky 16. 5 16.12.2002
502163 2387900 2387V00 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
101043 7501900 7501V00 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
502223 2901900 2901V00 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502173 2831900 2831V00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101053 7536900 7536V00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502193 2802900 2802V00 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101063 7518900 7518V00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502203 2804900 2804V00 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502213 2811900 2811V00 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502233 2895900 2895V00 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
101073 7524900 7524V00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
502253 2908900 2908V00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502283 3914900 3914V00 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
101093 7522900 7522V00 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101103 7553900 7553V00 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
502263 3948900 3948V00 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 3904V00 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201023 6101900 6101V00 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201033 6102900 6102V00 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201043 6103900 6103V00 Logika a metodológia vedy Logic and Methodology of Science 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502293 3921900 3921V00 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
502303 2634900 2634V00 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
901093 1114900 1114V00 901093 Aplikovaná matematika 9 901 19 3 24. 16.12.2002
502313 3925900 3925V00 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
201053 6131900 6131V00 Etika Ethics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
301033 7106900 7106V00 301033 Etnológia Ethnology 3 301 20 3 4 3. 5 16.12.2002
502323 2153900 2153V00 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201063 8119900 8119V00 Estetika Aesthetics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502333 2102900 2102V00 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
502343 3608900 3608V00 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201073 7110900 7110V00 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201083 7101900 7101V00 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201093 7102900 7102V00 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
502353 2121900 2121V00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 2106V00 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
201113 7104900 7104V00 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
502373 2133900 2133V00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
301103 7715900 7715V00 301103 Všeobecná a experimentálna psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201133 6161900 6161V00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
301113 7721900 7721V00 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
502383 2118900 2118V00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
301123 7705900 7705V00 301123 Klinická psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
502413 2203900 2203V00 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
301133 7718900 7718V00 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201163 6741900 6741V00 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502433 3301900 3301V00 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 3338V00 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
201213 8122900 8122V00 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201233 8105900 8105V00 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502483 3940900 3940V00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
201243 7130900 7130V00 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
502493 2354900 2354V00 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
201253 7103900 7103V00 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201263 7137900 7137V00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
502523 2645900 2645V00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201283 7362900 7362V00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502543 3971900 3971V00 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502553 3975900 3975V00 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201293 7366900 7366V00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
502563 2352900 2352V00 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201313 7343900 7343V00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502573 2386900 2386V00 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502583 3981900 3981V00 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
201323 7357900 7357V00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201333 7301900 7301V00 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
201343 7319900 7319V00 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
601033 4133900 4133V00 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
201353 7330900 7330V00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
601043 4183900 4183V00 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
201363 8102900 8102V00 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
601063 4132900 4132V00 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202013 8216900 8216V00 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601073 4177900 4177V00 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601083 4103900 4103V00 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 4131V00 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202043 8213900 8213V00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601103 4142900 4142V00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »