Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
501071 3901700 3901R00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 1 3 5. 4 06.08.2014
303231 6252700 6252R00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704041 5609700 5609R00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
202071 8215700 8215R00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
401011 1160700 1160R00 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
704051 5631700 5631R00 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
704071 5611700 5611R00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
501011 3507700 3507R00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
704081 5621700 5621R00 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
704091 5626700 5626R00 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
803021 9216700 9216R00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
801011 6314700 6314R00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
502471 2664700 2664R00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
801021 7407700 7407R00 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
201191 8126700 8126R00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 1 3 2. 4 14.01.2013
401141 1420700 1420R00 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
803051 3965700 3965R00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
201201 8116700 8116R00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 1 3 2. 4 11.01.2013
803061 9241700 9241R00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
101081 7520700 7520R00 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
802011 3702700 3702R00 Dopravné služby Transport Services 8 802 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
803071 9211700 9211R00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
202051 8204700 8204R00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 1 3 4. 4 07.11.2013
804011 9871700 9871R00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
401231 1201700 1201R00 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
804021 9874700 9874R00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
202031 8211700 8211R00 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 07.11.2013
805011 3968700 3968R00 Logistika Logistics 8 805 4 1 3 17. 3 01.10.2011
501051 3644700 3644R00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
401351 1316700 1316R00 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
901101 6211700 6211R00 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
502451 3339700 3339R00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 1 3 4 12.05.2014
402011 1536700 1536R00 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
803041 9265700 9265R00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 1 3 23. 4 20.12.2013
902011 2508700 2508R00 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
602071 4192700 4192R00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
902041 2523700 2523R00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 6163R00 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 3 2. 02.09.2018
303181 6225700 6225R00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
902051 2535700 2535R00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
201151 6164700 6164R00 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
201371 8112700 8112R00 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
902061 2533700 2533R00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
403011 1626700 1626R00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
804041 9601700 9601R00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
902071 2647700 2647R00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403021 1612700 1612R00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
704031 5616700 5616R00 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
803011 9245700 9245R00 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
403031 1615700 1615R00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201301 7368700 7368R00 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
902091 2511700 2511R00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
704061 5605700 5605R00 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
403051 1624700 1624R00 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
502461 4112700 4112R00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
802021 3704700 3704R00 Poštové služby Postal Services 8 802 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
501021 3514700 3514R00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
704101 5613700 5613R00 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
502601 3768700 3768R00 Poštové technológie Postal Technology 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
501031 3636700 3636R00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
201121 6171700 6171R00 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
704111 5628700 5628R00 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
501041 3631700 3631R00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
303241 6258700 6258R00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
502081 3659700 3659R00 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
201271 7304700 7304R00 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
502011 2381700 2381R00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 1622R00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
202021 8212700 8212R00 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 18.06.2014
502021 2355700 2355R00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502391 2235700 2235R00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
301071 6709700 6709R00 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
502031 2302700 2302R00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201171 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
604011 3660700 3660R00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
502041 2353700 2353R00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
201181 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
501061 3629700 3629R00 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
502061 2304700 2304R00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
304011 6835700 6835R00 Právo Law 3 304 11 1 3 alebo 4 7. 4 alebo 5 27.04.2017
804061 9109700 9109R00 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502091 2675700 2675R00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
301161 7763700 7763R00 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
502501 2329700 2329R00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502611 2385700 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502131 2613700 2613R00 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
804031 9113700 9113R00 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502141 2621700 2621R00 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101011 7656700 7656R00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101021 7634700 7634R00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
502151 2627700 2627R00 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
101031 7658700 7658R00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
502161 2387700 2387R00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101041 7501700 7501R00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502171 2831700 2831R00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101051 7536700 7536R00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502241 2940700 2940R00 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
502181 2822700 2822R00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
101061 7518700 7518R00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 7524R00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
901011 1113700 1113R00 901011 Matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
502251 2908700 2908R00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101091 7522700 7522R00 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
502261 3948700 3948R00 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201011 6107700 6107R00 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502291 3921700 3921R00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
901091 1114700 1114R00 901091 Aplikovaná matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
201051 6131700 6131R00 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
301031 7106700 7106R00 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
502321 2153700 2153R00 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201061 8119700 8119R00 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201071 7110700 7110R00 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502351 2121700 2121R00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201101 7120700 7120R00 Archívnictvo Archives 2 201 10 1 4 3. 16.12.2002
502371 2133700 2133R00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
301091 7701700 7701R00 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
201131 6161700 6161R00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502381 2118700 2118R00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201161 6741700 6741R00 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502421 3331700 3331R00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502481 3940700 3940R00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
201241 7130700 7130R00 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502491 2354700 2354R00 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201251 7103700 7103R00 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
502511 2305700 2305R00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201261 7137700 7137R00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502521 2645700 2645R00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201281 7362700 7362R00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 3973R00 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201291 7366700 7366R00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201311 7343700 7343R00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502571 2386700 2386R00 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
201321 7357700 7357R00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
601011 4140700 4140R00 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601021 4179700 4179R00 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201351 7330700 7330R00 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
601051 4173700 4173R00 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202011 8216700 8216R00 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 1 3 alebo 4 4. 16.12.2002
202041 8213700 8213R00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
601101 4142700 4142R00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202061 8221700 8221R00 Dizajn Design 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
601111 4127700 4127R00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202081 8286700 8286R00 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
601121 4188700 4188R00 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301021 8136700 8136R00 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
601131 4170700 4170R00 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301051 6721700 6721R00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
301141 7761700 7761R00 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
601171 4121700 4121R00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
301151 7765700 7765R00 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
602011 4219700 4219R00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302011 7222700 7222R00 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302031 7218700 7218R00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
602061 4168700 4168R00 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302041 7212700 7212R00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
303011 6230700 6230R00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
603081 4347700 4347R00 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
303051 6218700 6218R00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303061 6271700 6271R00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303081 6216700 6216R00 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603011 4320700 4320R00 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
603021 4332700 4332R00 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
303091 6262700 6262R00 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303121 6209700 6209R00 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
502591 3772700 3772R00 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
303131 6276700 6276R00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303141 6279700 6279R00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 8. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 17.10.2017
303151 6289700 6289R00 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
301011 6121700 6121R00 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
303161 6284700 6284R00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
601181 4135700 4135R00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
303171 6221700 6221R00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303201 6259700 6259R00 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704011 5602700 5602R00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
301061 6703700 6703R00 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
704021 5607700 5607R00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
501072 3901800 3901T00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 06.08.2014
303232 6252800 6252T00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
704042 5609800 5609T00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
202072 8215800 8215T00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
401012 1160800 1160T00 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
704072 5611800 5611T00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
803022 9216800 9216T00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
502472 2664800 2664T00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
801022 7407800 7407T00 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
501012 3507800 3507T00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
201192 8126800 8126T00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
401142 1420800 1420T00 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
803052 3965800 3965T00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
201202 8116800 8116T00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
803062 9241800 9241T00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
101082 7520800 7520T00 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
802012 3702800 3702T00 Dopravné služby Transport Services 8 802 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
803072 9211800 9211T00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »