Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
502252 2908800 2908T00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 2 2 12. 16.12.2002
502253 2908900 2908V00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502261 3948700 3948R00 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502262 3948800 3948T00 Materiály Materials 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502263 3948900 3948V00 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 3904V00 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502283 3914900 3914V00 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
502291 3921700 3921R00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502292 3921800 3921T00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 14. 16.12.2002
502293 3921900 3921V00 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
502303 2634900 2634V00 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502313 3925900 3925V00 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502321 2153700 2153R00 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502322 2153800 2153T00 Baníctvo Mining 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502323 2153900 2153V00 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502333 2102900 2102V00 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
502342 3608800 3608T00 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
502343 3608900 3608V00 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502351 2121700 2121R00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502352 2121800 2121T00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502353 2121900 2121V00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 2106V00 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502371 2133700 2133R00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
502372 2133800 2133T00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502373 2133900 2133V00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502381 2118700 2118R00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502382 2118800 2118T00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502383 2118900 2118V00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502391 2235700 2235R00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
502392 2235800 2235T00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 2 2 11. 3 17.03.2017
502393 2235900 2235V00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 19 3 4 11. 5 17.03.2017
502413 2203900 2203V00 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
502421 3331700 3331R00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502422 3331800 3331T00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502433 3301900 3301V00 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 3338V00 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
502451 3339700 3339R00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 1 3 4 12.05.2014
502452 3339800 3339T00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 12.05.2014
502453 3339900 3339V00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
502461 4112700 4112R00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
502462 4112800 4112T00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
502471 2664700 2664R00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
502472 2664800 2664T00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
502473 2664900 2664V00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 19 3 4 17. 5 25.11.2013
502481 3940700 3940R00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502482 3940800 3940T00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502483 3940900 3940V00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502491 2354700 2354R00 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502492 2354800 2354T00 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502493 2354900 2354V00 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502501 2329700 2329R00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502502 2329800 2329T00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 2 2 14. 06.08.2014
502503 2329900 2329V00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502511 2305700 2305R00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502512 2305800 2305T00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502521 2645700 2645R00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502522 2645800 2645T00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 2 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia 14. 16.12.2002
502523 2645900 2645V00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502531 3973700 3973R00 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
502532 3973800 3973T00 Meranie Measurement 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502543 3971900 3971V00 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502553 3975900 3975V00 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502562 2352800 2352T00 Bezpečnosť technických systémov 5 502 4 2 2 17. 16.12.2002
502563 2352900 2352V00 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502571 2386700 2386R00 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502572 2386800 2386T00 Kvalita produkcie 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502573 2386900 2386V00 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502582 3981800 3981T00 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502583 3981900 3981V00 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502591 3772700 3772R00 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
502592 3772800 3772T00 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
502593 3772900 3772V00 Doprava Transport 5 502 19 3 3 alebo 4 22. 4 alebo 5 13.04.2015
502601 3768700 3768R00 Poštové technológie Postal Technology 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
502602 3768800 3768T00 Poštové technológie Postal Technology 5 502 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
502603 3768900 3768V00 Poštové technológie Postal Technology 5 502 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
502611 2385700 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502612 2385800 2385T00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 6 2 2 5. 3 14.08.2017
502613 2385900 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
601011 4140700 4140R00 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601012 4140800 4140T00 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601021 4179700 4179R00 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601022 4179800 4179T00 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601033 4133900 4133V00 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601043 4183900 4183V00 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
601051 4173700 4173R00 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601052 4173800 4173T00 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601063 4132900 4132V00 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601073 4177900 4177V00 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601083 4103900 4103V00 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 4131V00 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601101 4142700 4142R00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601102 4142800 4142T00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601103 4142900 4142V00 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
601111 4127700 4127R00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601112 4127800 4127T00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 2 2 19. 16.12.2002
601113 4127900 4127V00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601121 4188700 4188R00 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601122 4188800 4188T00 Výživa Nutrition 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601123 4188900 4188V00 Výživa Nutrition 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 25.05.2004
601131 4170700 4170R00 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601132 4170800 4170T00 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601133 4170900 4170V00 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
601143 4111900 4111V00 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
601153 4137900 4137V00 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601163 4197900 4197V00 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
601171 4121700 4121R00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
601172 4121800 4121T00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 25.05.2004
601173 4121900 4121V00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
601181 4135700 4135R00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601182 4135800 4135T00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 2 najmenej 1 a najviac 3 akademické roky 19. najmenej 2 a najviac 4 akademické roky 20.12.2013
601183 4135900 4135V00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
602011 4219700 4219R00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
602012 4219800 4219T00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
602023 4107900 4107V00 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602033 4108900 4108V00 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602043 4139900 4139V00 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602053 4138900 4138V00 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602061 4168700 4168R00 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
602062 4168800 4168T00 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
602063 4168900 4168V00 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
602071 4192700 4192R00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
602072 4192800 4192T00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 23.05.2014
602073 4192900 4192V00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
602083 4193900 4193V00 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
603011 4320700 4320R00 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603012 4320800 4320T00 603012 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 2 20. 16.12.2002
603021 4332700 4332R00 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603022 4332800 4332T00 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
603023 4332900 4332V00 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
603033 4309900 4309V00 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603043 4314900 4314V00 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603053 4321900 4321V00 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603063 4305900 4305V00 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603073 4322900 4322V00 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603081 4347700 4347R00 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
603093 4323900 4323V00 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603103 4341900 4341V00 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603113 4345900 4345V00 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
604011 3660700 3660R00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
604012 3660800 3660T00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
604013 3660900 3660V00 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 20.10.2014
604022 4109800 4109T00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
604023 4109900 4109V00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
701012 5141800 5141T00 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
701014 5141800 5141S00 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
701023 5153900 5153V00 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701033 5102900 5102V00 Normálna a patologická fyziológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701043 5105900 5105V00 Vnútorné choroby Internal Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701053 5106900 5106V00 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
701063 5107900 5107V00 Hygiena Hygiene 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701073 5108900 5108V00 Chirurgia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701083 5109900 5109V00 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
701093 5110900 5110V00 Gynekológia a pôrodníctvo Obstetrics and Gynecology 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701103 5111900 5111V00 Pediatria Pediatrics 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701113 5112900 5112V00 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701123 5113900 5113V00 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
701133 5114900 5114V00 Dermatovenerológia 7 701 18 3 5 18. 5 16.12.2002
701143 5116900 5116V00 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
701153 1514900 1514V00 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701163 5119900 5119V00 Otorinolaryngológia 7 701 18 3 najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701173 5121900 5121V00 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701183 5122900 5122V00 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701193 5145900 5145V00 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701203 5149900 5149V00 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701213 5159900 5159V00 Patologická anatómia a súdne lekárstvo Pathology and Forensic Medicine 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701223 5136900 5136V00 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701233 5132900 5132V00 Urológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701243 5157900 5157V00 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Physical Medicine and Rehabilitation 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701253 5168900 5168V00 Klinická biochémia Clinical biochemistry 7 701 18 3 4 18. 16.12.2002
701263 5127900 5127V00 Klinická farmakológia Clinical Pharmacology 7 701 18 3 18. 01.09.2005
701273 5128900 5128V00 Lekárska biofyzika Medical Biophysics 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
701283 5169900 5169V00 Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
701413 5174900 5174V00 Lekárske neurovedy Medical Neurosciences 7 701 18 3 4 18. 5 19.07.2018
702012 5166800 5166T00 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 5166V00 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
702014 5166800 5166S00 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
703012 5214800 5214T00 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
703014 5214800 5214S00 Farmácia Pharmacy 7 703 4 5 18. 05.09.2005
703023 5212900 5212V00 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 3 alebo 4 18. 02.09.2018
703033 5201900 5201V00 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703043 5202900 5202V00 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703053 5203900 5203V00 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703063 5208900 5208V00 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703073 5216900 5216V00 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
704011 5602700 5602R00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
704012 5602800 5602T00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
704013 5602900 5602V00 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704021 5607700 5607R00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
704022 5607800 5607T00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
704023 5607900 5607V00 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704031 5616700 5616R00 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
704032 5616800 5616T00 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
704033 5616900 5616V00 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704041 5609700 5609R00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
704042 5609800 5609T00 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
704051 5631700 5631R00 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
704061 5605700 5605R00 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704071 5611700 5611R00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
704072 5611800 5611T00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
704073 5611900 5611V00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
« 1 2 3 4 »