Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
16934 6252700 714000000 15 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 30.10.2015
6252R00 714020000 1 303231 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16935 6252700 714000000 15 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 12.11.2015
6252R00 714020000 2 303231 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12337 6252900 714000000 53 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 12.11.2015
6252V00 714020000 2 303233 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12338 6252900 714000000 53 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 30.10.2015
6252V00 714020000 1 303233 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
103151 714000000 53 verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.11.2018
6252V11 714020000 2 303233 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103152 714000000 53 verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.11.2018
6252V11 714020000 2 303233 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
102910 714000000 53 verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.11.2018
6252V11 714020000 1 303233 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
103078 714000000 53 verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.11.2018
6252V11 714020000 1 303233 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
103143 714000000 15 verejná ekonomika a manažment (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6252R06 714020000 2 303231 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103142 714000000 15 verejná ekonomika a manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6252R06 714020000 1 303231 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
16188 8216716 706000000 15 úžitkové umenie 0 18.11.2015 30.10.2015
8216R16 1 202011 2015-18772/47320:2-15A0 1,14
1 4.00 NIE NIE
16189 8216816 706000000 41 úžitkové umenie 0 18.11.2015 30.10.2015
8216T16 1 202012 2015-18772/47320:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
103214 713000000 53 ústavné právo 0 16.11.2015 30.11.2018
6803V00 713050000 1 304033 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
103215 713000000 53 ústavné právo 0 16.11.2015 30.11.2018
6803V00 713050000 1 304033 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
103216 713000000 53 ústavné právo 0 16.11.2015 30.11.2018
6803V00 713050000 2 304033 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
103217 713000000 53 ústavné právo 0 16.11.2015 30.11.2018
6803V00 713050000 2 304033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182913 701000000 53 ústavné právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6803V00 701020000 2 304033 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
182914 701000000 53 ústavné právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6803V00 701020000 2 304033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182921 727000000 53 ústavné právo 0 11.08.2017 30.11.2018
6803V00 727010000 2 304033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182922 727000000 53 ústavné právo 0 11.08.2017 30.11.2018
6803V00 727010000 1 304033 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
12470 6803900 701000000 53 ústavné právo 0 21.08.2013 01.09.2016
6803V00 701020000 2 304033 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12473 6803900 701000000 53 ústavné právo 0 09.08.2017 13.07.2017
6803V00 701020000 1 304033 2017-11108/32831:10-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
106112 6803900 701000000 53 ústavné právo 0 09.08.2017 13.07.2017
6803V00 701020000 1 304033 2017-11108/32831:10-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
12276 6803900 711000000 53 ústavné právo 0 15.03.2005 15.03.2005
6803V00 711030000 1 304033 CD-2005-4892/7553-81:sekr.
11556 3 3.00 03.11.2009 NIE NIE
106121 5132900 701000000 53 urológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5132V00 701010000 2 701233 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
12496 5132900 701000000 53 urológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5132V00 701010000 2 701233 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
106122 5132900 701000000 53 urológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5132V00 701010000 1 701233 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 4.00 NIE NIE
12497 5132900 701000000 53 urológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5132V00 701010000 1 701233 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
177761 701000000 53 urológia 0 19.05.2017 30.11.2018
5132V00 701080000 2 701233 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
177762 701000000 53 urológia 0 19.05.2017 30.11.2018
5132V00 701080000 1 701233 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
7193 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 01.09.2017 01.09.2017
5605R00 723010000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
101948 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 18.11.2015 30.11.2018
5605P00 717060000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
113530 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 30.11.2018
5605R00 723010000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
7208 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 21.06.2016
5605R00 723040000 1 704061 2016-15562/20758:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
7192 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 21.06.2016
5605R00 723010000 1 704061 2016-15562/20759:3-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE ÁNO
106485 716000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 11.11.2015 30.11.2018
5605P00 716040000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
17350 5605700 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 18.11.2015 30.10.2015
5605R00 717060000 1 704061 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
3896 5605700 716000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 11.11.2015 30.10.2015
5605R00 716040000 1 704061 2015-18831/47356:4-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE ÁNO
17353 5605700 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 22.10.2009 18.11.2015
5605R00 717060000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3895 5605700 716000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 30.11.2009 11.11.2015
5605R00 716040000 2 704061 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7209 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 02.01.2011
5605R00 723040000 2 704061
17402 1 3.00 NIE NIE
3894 5605700 722000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 31.08.2013 31.08.2013
5605R00 722040000 1 704061 ex offo
20718 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3893 5605700 722000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 31.08.2013 31.08.2013
5605R00 722040000 2 704061 ex offo
20719 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
168455 724000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 09.01.2017 30.11.2018
5605R00 1 704061 ex offo 14,22
724009500 1 0 3.00 NIE NIE
168456 724000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 09.01.2017 30.11.2018
5605R00 2 704061 ex offo 14,22
724009500 1 0 4.00 NIE NIE
100834 5605700 722000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 09.11.2015 30.10.2015
5605R00 722040000 1 704061 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
113500 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 30.11.2018
5605R00 723040000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
12902 702000000 53 urbanizmus 0 17.09.2018 14.08.2018
3507V02 702050000 1 501013 2018/10524:12-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
104577 702000000 53 urbanizmus 0 17.09.2018 14.08.2018
3507V02 702050000 1 501013 2018/10524:12-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
104257 702000000 53 urbanizmus 0 09.11.2015 30.11.2018
3507V02 702050000 2 501013 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104258 702000000 53 urbanizmus 0 09.11.2015 30.11.2018
3507V02 702050000 2 501013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
16525 3507802 702000000 02 urbanizmus 0 09.11.2015 30.10.2015
3507T02 702050000 1 501012 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12898 3507902 702000000 53 urbanizmus 0 04.02.2010 09.11.2015
3507V02 702050000 2 501013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
4169 2133706 709000000 15 úprava a spracovanie surovín 0 31.08.2013 31.08.2013
2133R06 709010000 1 502371 ex offo
20435 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4170 2133706 709000000 15 úprava a spracovanie surovín 0 31.08.2013 31.08.2013
2133R06 709010000 2 502371 ex offo
20436 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100869 8211951 718000000 54 umelecká tvorba hudobného diela 0 29.05.2014 30.10.2015
8211V51 718010000 1 202033 2015-18756-15A0, príloha č. 3 09.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
100870 8211951 718000000 54 umelecká tvorba hudobného diela 0 29.05.2014 30.10.2015
8211V51 718010000 2 202033 2015-18756-15A0, príloha č. 3 09.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
11271 8204715 707000000 15 umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá 0 08.11.2012 30.10.2015
8204R15 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100391 8211913 718000000 54 umelecká interpretácia hudobného diela 0 09.11.2012 30.10.2015
8211V13 718010000 1 202033 2015-18756-15A0, príloha č. 3 09.11.2015
3 3.00 NIE NIE
100392 8211913 718000000 54 umelecká interpretácia hudobného diela 0 09.11.2012 12.11.2015
8211V13 718010000 2 202033 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21095 2541800 709000000 01 umelá inteligencia 0 19.11.2009 13.11.2015
2541T00 709040000 2 902082 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21106 2541800 709000000 01 umelá inteligencia 0 19.11.2009 30.10.2015
2541T00 709040000 1 902082 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
20663 2541900 709000000 53 umelá inteligencia 0 19.11.2009 13.11.2015
2541V00 709040000 2 902083 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20670 2541900 709000000 53 umelá inteligencia 0 19.11.2009 30.10.2015
2541V00 709040000 1 902083 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
100215 2541900 709000000 53 umelá inteligencia 0 28.05.2012 30.10.2015
2541V00 709040000 1 902083 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
30168 7362705 717000000 15 ukrajinský jazyk a literatúra 0 21.10.2011 30.10.2015
7362R05 717020000 1 201281 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
102326 7332718 717000000 15 ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 18
7332R18 717020000 1 201351 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 14,18
1 3.00 NIE NIE
22939 7332718 717000000 15 ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 18
7332R18 717020000 1 201351 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1,18
1 3.00 NIE NIE
100214 7332818 717000000 16 ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 28.05.2012 18.11.2015 18
7332T18 717020000 2 201352 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102318 7332818 717000000 16 ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 18
7332T18 717020000 1 201352 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1,18
2 2.00 NIE NIE
100213 7332818 717000000 16 ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 18
7332T18 717020000 1 201352 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 14,18
2 2.00 NIE NIE
17231 7330818 717000000 16 ukrajinský jazyk a kultúra 0 30.05.2014 18.11.2015
7330T18 717020000 2 201352 ex offo 18
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17229 7330718 717000000 15 ukrajinský jazyk a kultúra 0 30.05.2014 18.11.2015
7330R18 717020000 2 201351 ex offo 18
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17234 7330718 717000000 15 ukrajinský jazyk a kultúra 0 30.05.2014 30.10.2015 18
7330R18 717020000 1 201351 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
17230 7330818 717000000 16 ukrajinský jazyk a kultúra 0 30.05.2014 30.10.2015 18
7330T18 717020000 1 201352 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
24622 7357737 716000000 15 ugrofínske štúdiá 0 09.02.2012 11.11.2015
7357R37 716050000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24620 716000000 15 ugrofínske štúdiá 0 17.09.2018 14.08.2018
7357R37 716050000 1 201321 2018/10524:20-15A0 1,4,8,9,32,35
1 3.00 NIE NIE
104044 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2355T03 719040000 2 502022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
24717 2355803 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 27.08.2012 13.11.2015
2355T03 719040000 2 502022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
24716 2355803 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 13.11.2015 30.10.2015
2355T03 719040000 1 502022 2015-18853/46477:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21390 2355802 710000000 01 údržba dopravných prostriedkov 0 03.11.2009 12.11.2015
2355T02 710030000 2 502022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21401 2355802 710000000 01 údržba dopravných prostriedkov 0 12.11.2015 30.10.2015
2355T02 710030000 1 502022 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16371 4140802 704000000 01 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 0 11.11.2015 30.10.2015
4140T02 704010000 1 601012 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16369 4140702 704000000 15 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 0 11.11.2015 30.10.2015
4140R02 704010000 1 601011 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16366 4140802 704000000 01 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 0 21.10.2009 11.11.2015
4140T02 704010000 2 601012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16370 4140702 704000000 15 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 0 21.10.2009 11.11.2015
4140R02 704010000 2 601011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102545 704000000 01 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 0 11.11.2015 30.11.2018
4140T02 704010000 2 601012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
102561 704000000 15 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 0 11.11.2015 30.11.2018
4140R02 704010000 2 601011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
101128 703000000 01 účtovníctvo a finančný manažment 0 18.06.2018 28.05.2018
6209T05 703040000 1 303122 2018/6569:3-15A0 14
2 303132 0 2.00 NIE NIE
16450 6209803 703000000 01 účtovníctvo a finančné riadenie 0 21.07.2009 21.07.2009
6209T03 703040000 2 303122 31.08.2012
5559 2 2.00 NIE NIE
16451 6209803 703000000 01 účtovníctvo a finančné riadenie 0 21.07.2009 21.07.2009
6209T03 703040000 1 303122 31.08.2012
5558 2 2.00 NIE NIE
101126 703000000 01 účtovníctvo a auditorstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6209T02 703040000 2 303122 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16449 6209802 703000000 01 účtovníctvo a auditorstvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6209T02 703040000 2 303122 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16452 703000000 01 účtovníctvo a auditorstvo 0 18.06.2018 28.05.2018
6209T02 703040000 1 303122 2018/6569:3-15A0 31.08.2019 14
2 0 2.00 NIE NIE
100211 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 19.05.2017 10.05.2017
6209V00 703040000 1 303123 2017-7372/19929:6-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
101117 703000000 15 účtovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6209R00 703040000 2 303121 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
101133 703000000 53 účtovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6209V00 703040000 2 303123 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
100236 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 25.05.2012 12.11.2015
6209R00 703040000 2 303121 ex offo
703040100 1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100238 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 25.05.2012 12.11.2015
6209R00 703040000 2 303121 ex offo
703040300 1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100235 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 25.05.2012 30.10.2015
6209R00 703040000 1 303121 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
703040100 1 0 3.00 NIE NIE
100237 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 25.05.2012 30.10.2015
6209R00 703040000 1 303121 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
703040300 1 0 3.00 NIE NIE
16456 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6209R00 703040000 2 303121 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16455 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6209R00 703040000 1 303121 2015-18841/47374:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100212 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 25.05.2012 12.11.2015
6209V00 703040000 2 303123 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16382 6209700 704000000 15 účtovníctvo 0 11.11.2015 30.10.2015
6209R00 704020000 1 303121 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16383 6209700 704000000 15 účtovníctvo 0 25.06.2010 11.11.2015
6209R00 704020000 2 303121 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102508 704000000 15 účtovníctvo 0 11.11.2015 30.11.2018
6209R00 704020000 2 303121 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
13039 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 21.07.2009 21.07.2009
6209V00 703040000 2 303123 31.08.2012
10663 3 5.00 NIE NIE
13040 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 21.07.2009 21.07.2009
6209V00 703040000 1 303123 31.08.2012
10662 3 3.00 NIE NIE
103771 722000000 16 učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) 1 07.09.2018 14.08.2018
7875T00 722020000 1 101032 2018/10524:8-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
103778 722000000 15 učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) 1 09.11.2015 30.11.2018
7875R00 722020000 1 101031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
103772 722000000 16 učiteľstvo výtvarnej výchovy 0 07.09.2018 14.08.2018
7658T75 722020000 1 101032 2018/10524:8-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
103779 722000000 15 učiteľstvo výtvarnej výchovy 0 09.11.2015 30.11.2018
7658R75 722020000 1 101031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
23799 7886800 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886T00 714010000 1 101032 2015-18820/48279:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
23871 7886700 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886R00 714010000 1 101031 2015-18820/48279:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
102337 7886800 717000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 22.08.2013 30.11.2016
7886T00 717020000 1 101032 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
2 0 2.00 NIE NIE
102351 7886700 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 22.08.2013 30.11.2016
7886R00 717020000 1 101031 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
24943 7886700 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 23.09.2009 30.10.2015
7886R00 717050000 1 101031 2015-18761/54960:19-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
24944 7886800 717000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 23.09.2009 30.10.2015
7886T00 717050000 1 101032 2015-18761/54960:19-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
100494 7886700 713000000 15 učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii) 1 25.08.2016 09.08.2016
7886R00 713020000 1 101031 2016-19490/32285:7-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
23101 7886700 716000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7886R00 716010000 1 101031 2015-18831/48276:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23158 7886800 716000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7886T00 716010000 1 101032 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
23669 7886700 701000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 08.11.2012 30.10.2015
7886R00 701050000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
23686 7886800 701000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 08.11.2012 30.10.2015
7886T00 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
100742 7886700 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 09.08.2017 13.07.2017
7886R00 717020000 1 101031 2017-11108/32831:10-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
100743 7886800 717000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 09.08.2017 13.07.2017
7886T00 717020000 1 101032 2017-11108/32831:10-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
23452 7886700 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 13.12.2009 09.11.2015
7886R00 722020000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23451 7886700 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 13.12.2009 30.10.2015
7886R00 722020000 1 101031 2015-18826/54967:17-15A0 09.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
23477 7886800 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 13.12.2009 30.10.2015
7886T00 722020000 1 101032 2015-18826/54967:17-15A0 09.11.2015
2 2.00 NIE NIE
100155 7886800 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 13.12.2009 09.11.2015
7886T00 722020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100496 7886800 713000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 16.11.2015 30.10.2015
7886T00 713020000 1 101032 2015-18755/48270:10-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100495 7886700 713000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 02.11.2009 16.11.2015
7886R00 713020000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100497 7886800 713000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 02.11.2009 16.11.2015
7886T00 713020000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100280 7658886 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 18.07.2012 12.11.2015
7658T86 714010000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102338 7658886 717000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 22.08.2013 30.11.2016
7658T86 717020000 1 101032 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
2 0 2.00 NIE NIE
102352 7658786 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 22.08.2013 30.11.2016
7658R86 717020000 1 101031 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
22967 7658786 717000000 15 učiteľstvo výtvarneho umenia 0 22.10.2009 30.10.2015
7658R86 717050000 1 101031 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
22983 7658886 717000000 16 učiteľstvo výtvarneho umenia 0 22.10.2009 30.10.2015
7658T86 717050000 1 101032 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
166 7658786 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 31.08.2013 31.08.2013
7658R86 722020000 1 101031 ex offo
24446 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
165 7658786 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 31.08.2013 31.08.2013
7658R86 722020000 2 101031 ex offo
24447 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
9882 7658786 701000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 08.11.2012 30.10.2015
7658R86 701050000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
9880 7658886 701000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 08.11.2012 30.10.2015
7658T86 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 2.00 NIE NIE
100741 7658886 717000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 09.08.2017 13.07.2017
7658T86 717020000 1 101032 2017-11108/32831:10-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100740 7658786 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 09.08.2017 13.07.2017
7658R86 717020000 1 101031 2017-11108/32831:10-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
163 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 15.01.2010
7658T86 722020000 2 101032 31.08.2012
24449 2 2.00 NIE NIE
164 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 15.01.2010
7658T86 722020000 1 101032 31.08.2012
24448 2 2.00 NIE NIE
100548 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 1 27.02.2013 30.10.2015
7658T86 722020000 1 101032 2015-18826/54967:17-15A0 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
100549 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 1 27.02.2013 09.11.2015
7658T86 722020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
10985 7658786 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 12.11.2015 30.10.2015
7658R86 714010000 1 101031 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
10982 7658786 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 18.07.2012 12.11.2015
7658R86 714010000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
10976 7658886 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 12.11.2015 30.10.2015
7658T86 714010000 1 101032 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100472 7820773 701000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy 0 17.09.2009 30.10.2015
7820R73 701070000 1 101011 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 101021 0 3.00 NIE NIE
100473 7820773 701000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7820R73 701070000 2 101011 ex offo
1 101021 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102339 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 30.11.2016
7820T00 717020000 1 101012 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
2 0 2.00 NIE NIE
102353 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 30.11.2016
7820R00 717020000 1 101011 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
100209 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7820T00 717020000 1 101012 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
100207 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7820R00 717020000 1 101011 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
100208 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 18.11.2015
7820R00 717020000 2 101011 ex offo 14
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100210 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 18.11.2015
7820T00 717020000 2 101012 ex offo 14
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
30303 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 23.09.2009 30.10.2015
7820R00 717050000 1 101011 2015-18761/54960:19-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
30304 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 23.09.2009 18.11.2015
7820R00 717050000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
30305 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 23.09.2009 30.10.2015
7820T00 717050000 1 101012 2015-18761/54960:19-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
30306 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 23.09.2009 18.11.2015
7820T00 717050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23102 7820700 716000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7820R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23126 7820800 716000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7820T00 716030000 1 101012 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100441 7820700 716000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7820R00 716030000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100442 7820800 716000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7820T00 716030000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
103437 710000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.11.2018
7820R00 710070000 2 101011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
100158 7820700 710000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7820R00 710070000 1 101011 2015-18768/48284:11-15A0
1 3.00 NIE NIE
100377 7820700 720000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 04.12.2009 13.11.2015
7820R00 720030000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100218 7820800 720000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinacii) 1 29.05.2012 30.10.2015
7820T00 720030000 1 101012 2015-18753/54966:13-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
100219 7820800 720000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinacii) 1 29.05.2012 13.11.2015
7820T00 720030000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100376 7820700 720000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 04.12.2009 30.10.2015
7820R00 720030000 1 101011 2015-18753/54966:13-15A0 13.11.2015
1 3.00 NIE NIE
103126 714000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 31.12.2018
7820R00 714010000 1 101031 2019/6269:1-A1110 31.12.2018 14
1 0 3.00 NIE NIE
100550 7820800 701000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 18.12.2009 30.10.2015
7820T00 701070000 1 101012 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
2 2.00 NIE NIE
103125 714000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 31.12.2018
7820R00 714010000 2 101031 2019/6269:1-A1110 31.12.2018 14
1 0 4.00 NIE NIE
102879 714000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 31.12.2018
7656T20 714010000 2 101032 2019/6269:1-A1110 31.12.2018 14
2 0 3.00 NIE NIE
100551 7820800 701000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 18.12.2009 05.11.2015
7820T00 701070000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
105518 701000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7820T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105545 701000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7820R00 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
107001 720000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 13.11.2015 30.11.2018
7820T00 720030000 2 101012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
107003 720000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 13.11.2015 30.11.2018
7820R00 720030000 2 101011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
23667 7820700 701000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7820R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
107004 720000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 13.11.2015 30.11.2018
7820R00 720030000 1 101011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
23684 7820800 701000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7820T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
107002 720000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 26.09.2018 19.09.2018
7820T00 720030000 1 101012 2018/11973:8-15A0 14
2 0 2.00 26.09.2018 NIE NIE
106222 716000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7820T00 716030000 2 101012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103429 710000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 17.10.2018 04.10.2018
7820T00 710070000 2 101012 2018/13266:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
114970 710000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 17.10.2018 04.10.2018
7820T00 710070000 1 101012 2018/13266:11-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
106257 716000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7820R00 716030000 2 101011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
23552 7820800 711000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 13.11.2015 30.10.2015
7820T00 711050000 1 101012 2015-18815-15A0, príloha č. 7 14
2 2.00 NIE NIE
103131 7820800 714000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7820T00 714010000 1 101032 2015-18820/48280:15-15A0 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
101015 7656820 710000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu 0 04.06.2015 15.05.2015
7656T20 710070000 1 101032 2015-12186/24264:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100206 7656820 710000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu 0 12.11.2015 30.10.2015
7656T20 710070000 1 101012 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103438 710000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu 0 12.11.2015 30.11.2018
7656R20 710070000 1 101011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
102340 7831800 717000000 16 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831T00 717020000 1 101012 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14,18
2 2.00 NIE NIE
23008 7831800 717000000 16 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831T00 717020000 1 101012 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 1,18
2 2.00 NIE NIE
102354 7831700 717000000 15 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831R00 717020000 1 101011 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14,18
1 3.00 NIE NIE
22997 7831700 717000000 15 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831R00 717020000 1 101011 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 1,18
1 3.00 NIE NIE
102893 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7407T09 714030000 2 101032 ex offo 14
2 801022 0 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný