Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
4876 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok 0 13.11.2015 30.10.2015
1160T09 711020000 1 401012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
17418 1622700 711000000 15 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 0 13.11.2015 30.10.2015
1622R00 711020000 1 403041 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
3830 7304711 714000000 15 anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R11 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
23198 7332711 714000000 15 poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 10
7332R11 714030000 1 201351 2015-18820/48264:13-15A0 31.08.2021 10,14
1 3.00 NIE NIE
7169 9245907 715000000 53 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245V07 2 803013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
23118 7830700 716000000 15 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7830R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 14,17
1 3.00 NIE NIE
30306 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 23.09.2009 18.11.2015
7820T00 717050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100600 7761932 722000000 53 poradenstvo a sociálna komunikácia 0 12.07.2013 30.10.2015
7761V32 722020000 1 301143 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
30335 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724004300 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7192 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 21.06.2016
5605R00 723010000 1 704061 2016-15562/20759:3-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE ÁNO
16721 3921807 702000000 01 tepelné energetické stroje a zariadenia 0 14.09.2009 30.04.2016
3921T07 702020000 2 502292 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
100904 6813900 714000000 53 obchodné a finančné právo 0 09.01.2017 20.12.2016
6813V00 714080000 2 304103 2016-26493/51985:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
11216 6258900 703000000 53 kvantitatívne metódy v ekonómii 0 19.05.2017 10.05.2017
6258V00 703040000 1 303243 2017-7372/20191:16-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
17118 6284718 725000000 15 podnikové hospodárstvo a manažment 0 01.09.2017 01.09.2017
6284R18 725010000 2 303161 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103632 710000000 01 technológia a manažment stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3659T15 710020000 2 502082 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
107547 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 2 805012 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
23461 722000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 07.09.2018 14.08.2018
7809R00 722020000 1 101011 2018/10524:8-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
100117 710000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7880R00 710070000 1 101031 2018/10524:29-15A0 14
1 0 3.00 18.09.2018 NIE NIE
23739 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1615T09 1 403032 2018/6569:47-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102030 717000000 15 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518R00 717030000 2 101061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103169 714000000 53 aplikovaná etika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6131V04 714030000 2 201053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104071 705000000 15 ekonomika a manažment prírodných zdrojov 0 12.11.2015 30.11.2018
6259R15 2 303201 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104968 709000000 15 materiály 0 13.11.2015 30.11.2018
3948R00 709020000 1 502261 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
106448 716000000 15 anglistika 0 11.11.2015 30.11.2018
7366R02 716030000 2 201291 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
163584 724000000 16 sociálna práca s migrantmi 0 01.06.2016 30.11.2018
7761T39 2 301142 ex offo 14
724004900 2 0 3.00 NIE NIE
182886 727000000 15 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 11.08.2017 30.11.2018
6721R07 727010000 2 301051 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
183517 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 08.11.2018 30.11.2018
7553V04 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
9897 7102900 701000000 53 slovenské dejiny 0 31.08.2013 31.08.2013
7102V00 701030000 1 201093 ex offo
14715 3 0 4.00 31.08.2013 NIE NIE
12569 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 2 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12607 7705900 701000000 53 klinická psychológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7705V00 701030000 2 301123 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
107233 6835800 701000000 16 právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6835T00 701020000 1 304012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
102579 6221708 704000000 15 medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 0 11.11.2015 30.10.2015
6221R08 704020000 1 303171 2015-18737/46404:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
100906 8112902 707000000 53 teória a dramaturgia hudby 0 10.11.2015 30.10.2015
8112V02 707020000 1 201373 2015-18758/47240:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
105080 6271800 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271T00 709070000 1 303062 2015-18817/47331:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
4191 2305731 709000000 15 prevádzka priemyselných technológií 0 12.07.2013 30.10.2015
2305R31 709080000 1 502511 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
21212 1114900 710000000 53 aplikovaná matematika 0 18.11.2004 12.11.2015
1114V00 710070000 2 901093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21477 7501702 710000000 15 sociálna pedagogika 0 03.11.2009 12.11.2015
7501R02 710070000 2 101041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17414 1622800 711000000 16 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (konverzný) 0 03.11.2009 30.10.2015
1622T00 711020000 1 403042 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 3.00 NIE NIE
23202 7332801 714000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 1
7332T01 714030000 1 201352 2015-18820/48262:11-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
3969 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 12.11.2015 30.10.2015
1106V00 714070000 2 901113 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
7171 9245707 715000000 15 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245R07 2 803011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7140 7501900 716000000 53 pedagogika 0 11.11.2015 30.10.2015
7501V00 716010000 1 101043 2015-18831/47356:4-15A0 31.08.2019 14
3 3.00 NIE NIE
23142 7830800 716000000 16 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7830T00 716030000 1 101012 2015-18831/48276:14-15A0 14,17
2 2.00 NIE NIE
17363 6164800 717000000 16 pravoslávna teológia 0 22.10.2009 18.11.2015
6164S00 717010000 2 201152 ex offo
4 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100598 7761832 722000000 16 poradenstvo a sociálna komunikácia 0 09.11.2015 30.10.2015
7761T32 722020000 1 301142 2015-18826/46422:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11204 3629702 702000000 15 vodné stavby a vodné hospodárstvo 0 31.08.2013 30.04.2016
3629R02 702040000 2 501061 ex offo (§ 113af ods. 12) 30.04.2016
1 604011 0 4.00 NIE NIE
100903 6813900 714000000 53 obchodné a finančné právo 0 09.01.2017 20.12.2016
6813V00 714080000 1 304103 2016-26493/51985:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
100211 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 19.05.2017 10.05.2017
6209V00 703040000 1 303123 2017-7372/19929:6-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
17117 7536700 725000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 01.09.2017 01.09.2017
7536R00 725020000 2 101051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
171344 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 2 805012 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
103772 722000000 16 učiteľstvo výtvarnej výchovy 0 07.09.2018 14.08.2018
7658T75 722020000 1 101032 2018/10524:8-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
103415 710000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7880R00 710070000 2 101031 2018/10524:29-15A0 14
1 0 4.00 18.09.2018 NIE NIE
24825 730000000 15 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615R09 1 403031 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 0 3.00 NIE NIE
102031 717000000 15 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518R00 717030000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
103170 714000000 53 literárna veda 0 12.11.2015 30.11.2018
8102V00 714030000 1 201363 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
104072 705000000 15 ekonomika a manažment prírodných zdrojov 0 12.11.2015 30.11.2018
6259R15 1 303201 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104969 709000000 15 hutníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235P00 709020000 2 502391 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
106449 716000000 15 estetika 0 11.11.2015 30.11.2018
8119R00 716030000 2 201061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
163585 724000000 16 sociálna práca s migrantmi 0 01.06.2016 30.11.2018
7761T39 2 301142 ex offo 8
724004900 2 0 3.00 NIE NIE
182887 727000000 15 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 11.08.2017 30.11.2018
6721R07 727010000 1 301051 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
183518 731000000 15 učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch 0 08.11.2018 30.11.2018
7634R26 2 101021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
30139 7761800 716000000 16 sociálna práca 0 31.08.2013 31.08.2013
7761T00 716040000 1 301142 ex offo
30139 716040100 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
106072 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 1 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
9901 7705900 701000000 53 klinická psychológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7705V00 701030000 1 301123 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
106114 6835800 701000000 16 právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6835T00 701020000 1 304012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 13
2 2.00 NIE NIE
16470 6225804 703000000 01 podnikanie v Európskej únii 0 21.07.2009 30.10.2015
6225T04 703010000 1 303182 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11521 6221708 704000000 15 medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 0 11.11.2015 30.10.2015
6221R08 704020000 1 303171 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
11284 8213710 707000000 15 teória a kritika divadelného umenia 0 17.07.2012 30.10.2015
8213R10 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
21170 6271800 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271T00 709070000 1 303062 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4192 2305731 709000000 15 prevádzka priemyselných technológií 0 12.07.2013 13.11.2015
2305R31 709080000 2 502511 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21480 7501702 710000000 15 sociálna pedagogika 0 03.11.2009 30.10.2015
7501R02 710070000 1 101041 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12247 1121900 711000000 53 všeobecná fyzika a matematická fyzika 0 03.11.2009 13.11.2015
1121V00 711020000 2 401023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
23193 7332701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 1
7332R01 714030000 1 201351 2015-18820/48262:11-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
103207 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 12.11.2015 30.10.2015
1106V00 714070000 2 901113 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
7175 9245807 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245T07 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7136 7501700 716000000 15 pedagogika 0 30.11.2009 30.10.2015
7501R00 716010000 1 101041 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
23095 7658706 716000000 15 učiteľstvo technickej výchovy 0 30.11.2009 30.10.2015
7658R06 716010000 1 101021 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
30328 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724004100 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3877 2329821 702000000 01 výrobná a environmentálna technika 0 24.08.2012 30.04.2016
2329T21 702020000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
100539 5166800 723000000 42 zubné lekárstvo 0 19.05.2017 10.05.2017
5166S00 723030000 1 702012 2017-7372/20191:16-15A0 14
4 6.00 NIE NIE
17119 6171807 725000000 16 reformovaná teológia 0 01.09.2017 01.09.2017
6171S07 725030000 2 201122 ex offo
4 5.00 01.09.2017 NIE NIE
104963 709000000 01 hutníctvo 0 18.06.2018 28.05.2018
2235T00 709020000 1 502392 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103771 722000000 16 učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) 1 07.09.2018 14.08.2018
7875T00 722020000 1 101032 2018/10524:8-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
100200 710000000 16 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7880T00 710070000 1 101032 2018/10524:29-15A0 14
2 0 2.00 18.09.2018 NIE NIE
24826 730000000 15 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615R09 2 403031 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 0 3.00 NIE NIE
102032 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7536R00 717030000 2 101051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103173 714000000 53 všeobecná jazykoveda (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7301V00 714030000 2 201333 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
104073 705000000 53 výrobná technika 0 12.11.2015 30.11.2018
2329V00 705040000 2 502503 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104979 709000000 01 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.11.2018
1612T02 709020000 2 403022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
106451 716000000 15 marketingová komunikácia a reklama 0 11.11.2015 30.11.2018
7218R03 716030000 2 302031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
127337 717000000 15 slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 14.06.2016 30.11.2018 14
7332R13 717020000 1 201351 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
182888 727000000 15 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 11.08.2017 30.11.2018
6721R07 727010000 1 301051 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183524 701000000 53 pracovné právo 0 30.08.2018 30.11.2018
6806V00 701020000 2 304063 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
30140 7761800 716000000 16 sociálna práca 0 31.08.2013 31.08.2013
7761T00 716040000 2 301142 ex offo
30140 716040100 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
12568 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 1 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12606 7212901 701000000 53 knižničná a informačná veda 0 05.11.2015 30.10.2015
7212V01 701030000 2 302043 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
17695 6835800 701000000 16 právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6835T00 701020000 1 304012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
16471 6225804 703000000 01 podnikanie v Európskej únii 0 21.07.2009 12.11.2015
6225T04 703010000 2 303182 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7281 1502900 704000000 53 molekulárna biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1502V00 704050000 1 402033 2015-18737/46404:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
100339 8126903 707000000 53 teória a kritika divadelného umenia 0 24.08.2012 30.10.2015
8126V03 707010000 1 201193 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
105109 2675834 709000000 01 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675T34 709040000 1 502092 2015-18817/47331:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
21399 3901800 710000000 01 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 12.11.2015
3901T00 710030000 2 501072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21403 2304804 710000000 01 spaľovacie motory, letecké motory 0 11.08.2011 30.10.2015
2304T04 710030000 1 502062 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
12251 1121900 711000000 53 všeobecná fyzika a matematická fyzika 0 03.11.2009 30.10.2015
1121V00 711020000 1 401023 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
16880 6131704 714000000 15 aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.10.2015
6131R04 714030000 1 201051 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
12321 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 21.08.2009 30.10.2015
1106V00 714070000 1 901113 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
7137 7501700 716000000 15 pedagogika 0 30.11.2009 11.11.2015
7501R00 716010000 2 101041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23152 7634806 716000000 16 učiteľstvo technickej výchovy 0 30.11.2009 30.10.2015
7634T06 716010000 1 101022 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
2 2.00 NIE NIE
100599 7761832 722000000 16 poradenstvo a sociálna komunikácia 0 12.07.2013 09.11.2015
7761T32 722020000 2 301142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12769 2329905 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 31.08.2013 30.04.2016
2329V05 702020000 1 502503 ex offo (§ 113af ods. 12) 30.04.2016
3 0 3.00 NIE NIE
12750 7553916 713000000 53 teória chemického vzdelávania 0 22.05.2017 10.05.2017
7553V16 713020000 1 101103 2017-7372/20191:16-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
12683 6171900 725000000 53 teológia 0 01.09.2017 01.09.2017
6171V00 725030000 2 201123 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE NIE
103103 714000000 01 teritoriálne štúdiá 0 13.04.2018 26.03.2018
6218T12 714020000 2 303052 2018/4183:10-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
104962 709000000 01 hutníctvo 0 18.06.2018 28.05.2018
2235T00 709020000 2 502392 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
10030 719000000 15 fyzioterapia 0 31.08.2018 14.08.2018
5611R00 719050000 1 704071 2018/10524:13-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
103413 710000000 16 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.09.2018
7880T00 710070000 2 101032 2018/10524:29-15A0 14
2 0 3.00 18.09.2018 NIE NIE
23740 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615T09 2 403032 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
2 0 2.00 NIE NIE
102034 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 0 18.11.2015 30.11.2018
7536R05 717030000 2 101051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103175 714000000 15 história (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7110R00 714030000 2 201071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104075 705000000 01 ekotechnika 0 12.11.2015 30.11.2018
4112T08 705040000 2 502462 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104984 709000000 15 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.11.2018
1612R02 709020000 2 403021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106454 716000000 15 ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii 0 11.11.2015 30.11.2018
7362R11 716030000 2 201281 ex offo 13,14,18
1 0 4.00 NIE NIE
127338 717000000 15 slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 14.06.2016 30.11.2018 14
7332R13 717020000 1 201351 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
182889 724000000 15 pôrodná asistencia 0 10.08.2017 30.11.2018
5609R00 724050000 1 704041 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
183525 701000000 53 pracovné právo 0 30.08.2018 30.11.2018
6806V00 701020000 2 304063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
30046 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 31.08.2013 31.08.2013
7761T00 1 301142 ex offo
30046 724003300 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
9902 7212901 701000000 53 knižničná a informačná veda 0 05.11.2015 30.10.2015
7212V01 701030000 1 302043 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12822 2621915 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 16.12.2011 09.11.2015
2621V15 702060000 2 502143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
7282 1502900 704000000 53 molekulárna biológia 0 01.06.2011 11.11.2015
1502V00 704050000 2 402033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
4008 3331712 705000000 15 manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R12 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
100340 8126903 707000000 53 teória a kritika divadelného umenia 0 24.08.2012 10.11.2015
8126V03 707010000 2 201193 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
4124 2675834 709000000 01 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675T34 709040000 1 502092 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100682 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 12.11.2015 30.10.2015
3901V00 710020000 2 501073 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
21392 2304804 710000000 01 spaľovacie motory, letecké motory 0 11.08.2011 12.11.2015
2304T04 710030000 2 502062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
24928 5141800 711000000 04 všeobecné lekárstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
5141S00 711010000 1 701012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
4 6.00 NIE ÁNO
16875 6131804 714000000 16 aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.10.2015
6131T04 714030000 1 201052 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
7138 7501800 716000000 16 pedagogika 0 30.11.2009 30.10.2015
7501T00 716010000 1 101042 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
23153 7634806 716000000 16 učiteľstvo technickej výchovy 0 30.11.2009 11.11.2015
7634T06 716010000 2 101022 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12962 7536900 717000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 18.11.2015 30.10.2015
7536V00 717030000 1 101053 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
30330 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724009100 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11166 2329711 702000000 15 výrobné systémy a manažérstvo kvality 0 24.08.2012 30.04.2016
2329R11 702020000 2 502501 ex offo 30.04.2016
1 502571 1 4.00 NIE NIE
100088 7822700 725000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7822R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103104 714000000 01 teritoriálne štúdiá 0 13.04.2018 26.03.2018
6218T12 714020000 1 303052 2018/4183:10-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
136252 709000000 53 Industrial Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
2645V31 709080000 2 502523 2018/6569:11-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
30219 710000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7809R00 710070000 1 101011 2018/10524:29-15A0
1 0 3.00 18.09.2018 NIE NIE
23391 730000000 53 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615V09 2 403033 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
3 0 5.00 NIE NIE
102036 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených 0 18.11.2015 30.11.2018
7536R09 717030000 2 101051 ex offo 14
1 101061 0 4.00 NIE NIE
103176 714000000 53 slovenské dejiny (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7102V00 714030000 2 201093 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
104077 705000000 01 výrobná technika 0 12.11.2015 30.11.2018
2329T00 705040000 2 502502 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104986 709000000 53 priemyselná logistika 0 13.11.2015 30.11.2018
3968V02 709010000 2 805013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106456 716000000 15 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 0 11.11.2015 30.11.2018
6131R10 716030000 2 201051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
162269 709000000 15 počítačové siete 0 27.06.2016 30.11.2018
2523R05 709040000 1 902041 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
182890 714000000 15 nemčina pre preklad v hospodárskej praxi 0 09.08.2017 30.11.2018
7330R89 714030000 1 201351 ex offo 9,14
1 0 3.00 NIE ÁNO
183526 701000000 53 pracovné právo 0 30.08.2018 30.11.2018
6806V00 701020000 1 304063 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
100767 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 31.08.2013 31.08.2013
7761T00 1 301142 ex offo
100767 724003200 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
17627 7212700 701000000 15 knižnično-informačné štúdiá 0 17.09.2009 30.10.2015
7212R00 701030000 1 302041 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
4010 3331712 705000000 15 manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R12 705020000 2 502421 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
30056 8213810 707000000 41 teória a kritika divadelného umenia 0 10.08.2011 30.10.2015
8213T10 707010000 1 202042 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
105081 6271700 709000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271R00 709070000 1 303061 2015-18817/47331:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
105111 2675734 709000000 15 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675R34 709040000 1 502091 2015-18817/47331:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
12184 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 30.10.2015
3901V00 710030000 1 501073 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
3929 3644718 710000000 15 staviteľstvo 0 27.02.2013 12.11.2015
3644R18 710020000 2 501051 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
106840 5141800 711000000 04 všeobecné lekárstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
5141S00 711010000 1 701012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
4 6.00 NIE ÁNO
10994 6131904 714000000 53 aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.10.2015
6131V04 714030000 1 201053 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
7139 7501800 716000000 16 pedagogika 0 30.11.2009 11.11.2015
7501T00 716010000 2 101042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100361 7634706 716000000 15 učiteľstvo technickej výchovy 0 30.11.2009 11.11.2015
7634R06 716010000 2 101021 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
22967 7658786 717000000 15 učiteľstvo výtvarneho umenia 0 22.10.2009 30.10.2015
7658R86 717050000 1 101031 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
17170 7218801 720000000 16 masmediálna komunikácia 0 28.04.2010 13.11.2015
7218T01 720010000 2 302032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17154 5609700 722000000 15 pôrodná asistencia 0 13.12.2009 09.11.2015
5609R00 722040000 2 704041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
30204 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 12.11.2015 30.10.2015
7761R00 1 301141 2015-18762/46569:3-15A0 14,22
724009200 1 3.00 NIE NIE
16673 2305700 702000000 15 výrobné technológie 0 14.09.2009 30.04.2016
2305R00 702060000 2 502501 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
100090 7822800 725000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7822T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
136251 709000000 53 Industrial Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
2645V31 709080000 1 502523 2018/6569:11-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
103443 710000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7809R00 710070000 2 101011 2018/10524:29-15A0 14
1 0 4.00 18.09.2018 NIE NIE
100886 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 04.07.2014 22.06.2018
1615T09 1 403032 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
2 2.00 NIE NIE
102046 717000000 53 politológia 0 18.11.2015 30.11.2018
6707V03 717020000 2 301083 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
103177 714000000 15 politológia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6703R00 714060000 2 301061 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
104079 705000000 15 ekotechnika 0 12.11.2015 30.11.2018
4112R08 705040000 2 502461 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
105002 709000000 53 ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 0 13.11.2015 30.11.2018
2153V01 709010000 2 502323 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
162270 709000000 15 počítačové siete 0 27.06.2016 30.11.2018
2523R05 709040000 1 902041 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
182891 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 2 403031 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
183527 701000000 53 pracovné právo 0 30.08.2018 30.11.2018
6806V00 701020000 1 304063 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
12823 7553904 702000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 14.09.2009 14.09.2009
7553V04 702060000 1 101103 31.08.2012
10900 3 0 3.00 NIE NIE
4277 6121900 716000000 53 sociológia 0 31.08.2013 31.08.2013
6121V00 716030000 1 301013 ex offo
20332 3 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17624 7212700 701000000 15 knižnično-informačné štúdiá 0 17.09.2009 01.09.2016
7212R00 701030000 2 302041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
106115 6835700 701000000 15 právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6835R00 701020000 1 304011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
100479 7805700 701000000 15 učiteľstvo geografie (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7805R00 701040000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
30179 2621814 702000000 01 automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T14 702060000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16247 3331807 705000000 01 materiálové inžinierstvo v drevárstve 0 13.07.2009 12.11.2015
3331T07 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
9998 8211924 707000000 54 teória hudobného umenia 0 28.11.2008 10.11.2015
8211V24 707020000 2 202033 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21172 6271700 709000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271R00 709070000 1 303061 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
11498 2675734 709000000 15 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675R34 709040000 1 502091 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100681 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 12.11.2015 30.10.2015
3901V00 710020000 1 501073 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
17412 1536815 711000000 16 zoológia a fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T15 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
10995 6131904 714000000 53 aplikovaná etika 0 19.12.2011 12.11.2015
6131V04 714030000 2 201053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16933 6835700 714000000 15 právo 0 12.11.2015 30.10.2015
6835R00 714080000 1 304011 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
7174 9245807 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245T07 1 803012 2015-18751/46487:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
7141 7501900 716000000 53 pedagogika 0 30.11.2009 11.11.2015
7501V00 716010000 2 101043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
23736 7898800 716000000 16 učiteľstvo techniky (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7898T00 716010000 1 101022 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17208 7536700 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 18.11.2015 30.10.2015
7536R00 717030000 1 101051 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný