Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 06.02.2020 13:46:01
Počet záznamov 47334
Počet platných záznamov 8934
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
23788 7807800 722000000 16 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 10.09.2010 01.09.2019
7807T00 722020000 2 7605T00 31.08.2012
25043 2 2.00 NIE NIE
24634 7634810 731000000 16 učiteľstvo technických predmetov 0 31.08.2013 01.09.2019
7634T10 2 7605T00 ex offo
24634 2 2.00 31.08.2013 NIE NIE
9940 7553917 701000000 53 didaktika chémie 0 05.11.2015 01.09.2019
7553V17 701040000 1 7605V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
9918 1121903 701000000 53 nové a obnoviteľné zdroje energie 0 17.09.2009 01.09.2019
1121V03 701090000 2 1160V00 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
107235 7357821 703000000 16 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 0 12.11.2015 01.09.2019
7357T21 703070000 1 7320T00 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 1,14,15
2 2.00 NIE NIE
11521 6221708 704000000 15 medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 0 11.11.2015 01.09.2019
6221R08 704020000 1 6213R00 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16202 8204811 707000000 41 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 01.09.2019
8204T11 707030000 1 8202T00 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
2 2.00 NIE NIE
24916 3948707 709000000 15 kovové a nekovové materiály 0 29.12.2010 01.09.2019
3948R07 709020000 1 2381R00 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 3.00 NIE NIE
21091 8216804 709000000 41 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216T04 709090000 1 8202T00 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
106816 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1401V00 711020000 2 1420V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
17408 6709803 711000000 16 verejná správa 0 03.11.2009 01.09.2019
6709T03 711040000 2 6718T00 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16855 7501700 714000000 15 pedagogika 0 21.08.2009 01.09.2019
7501R00 714010000 2 7605R00 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12136 7366905 716000000 53 hungarológia 0 30.11.2009 01.09.2019
7366V05 716050000 2 7320V00 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102315 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 01.09.2019
7357V28 717020000 2 7320V00 2015-18761/46611:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
30210 7822700 717000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 01.09.2019
7822R00 717020000 1 7605R00 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
11870 6101900 720000000 53 systematická filozofia 0 28.04.2010 01.09.2019
6101V00 720030000 1 6107V00 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
3 3.00 NIE NIE
3989 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 01.09.2019
5602R00 724020000 2 5602R00 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4253 2822821 702000000 01 riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 0 17.07.2012 01.09.2019
2822T21 702010000 2 2820T00 ex offo 30.04.2016
2 2.00 NIE NIE
175005 727000000 16 právo 0 06.03.2017 01.09.2019
6835T00 727010000 1 6835T00 ex offo 1,14,22
2 2.00 NIE NIE
100925 709000000 01 technika ochrany životného prostredia 0 23.01.2018 01.09.2019
2354T08 709030000 1 2381T00 2017/18112:6-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný