Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
16640 3631812 702000000 01 nosné konštrukcie pozemných stavieb 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T12 702040000 1 501042 31.08.2011
5348 2 501052 2.00 NIE NIE
100378 9601701 712000000 15 bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601R01 1 804041 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100378 1 0 3.00 NIE NIE
12327 6721900 714000000 53 medzinárodné vzťahy 0 31.08.2013 31.08.2013
6721V00 714060000 2 301053 ex offo
11493 3 0 5.00 31.08.2013 NIE NIE
100964 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 1 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 3.00 NIE NIE
12453 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 2 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12385 6161900 701000000 19 katolícka teológia 0 17.09.2009 05.11.2015
6161V00 701110000 2 201133 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
17600 6703800 701000000 16 politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703T00 701030000 1 301062 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
11177 3901705 702000000 15 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901R05 702020000 1 501071 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
1 502161 0 3.00 NIE NIE
11055 3948711 702000000 15 materiálové inžinierstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
3948R11 702060000 1 502261 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16393 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 11.11.2015 30.10.2015
6284R13 704020000 1 303161 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
104170 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 30.10.2015
4139V00 705010000 1 602043 2015-18770/47307:2-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
16196 8204708 707000000 15 strihová skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R08 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11569 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 2 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
11558 2511704 709000000 15 počítačové modelovanie 0 24.01.2011 13.11.2015
2511R04 709040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21405 2645800 710000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645T00 710030000 1 502522 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4052 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 13.11.2015 30.10.2015
6709R05 711040000 1 301071 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17410 6709703 711000000 15 verejná správa 0 18.04.2011 13.11.2015
6709R03 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16879 7522700 714000000 15 andragogika 0 21.08.2009 12.11.2015
7522R00 714010000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103198 6703700 714000000 15 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703R00 714060000 1 301061 2015-18820/47344:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
100280 7658886 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 18.07.2012 12.11.2015
7658T86 714010000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17030 7130800 716000000 16 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130T00 716030000 2 201242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23149 7819800 716000000 16 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7819T00 716010000 1 101012 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17214 7518702 717000000 15 pedagogika mentálne postihnutých 0 22.10.2009 30.10.2015
7518R02 717030000 1 101061 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
22951 7873700 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7873R00 717080000 1 101031 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
100233 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161T09 722030000 2 201132 ex offo
722033200 2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4253 2822821 702000000 01 riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 0 17.07.2012 30.04.2016
2822T21 702010000 2 502182 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
105200 1114809 701000000 16 ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 0 19.05.2017 10.05.2017
1114T09 701090000 1 901092 2017-7372/19841:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
7193 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 01.09.2017 01.09.2017
5605R00 723010000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103637 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T06 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
102376 704000000 01 rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 0 18.06.2018 28.05.2018
6218T18 704060000 1 303052 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE NIE
107161 706000000 41 vizuálna komunikácia 0 10.09.2018 14.08.2018
8221T07 1 202062 2018/10524:27-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
21535 710000000 01 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664T00 710040000 1 502472 2018/10524:29-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
101948 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 18.11.2015 30.11.2018
5605P00 717060000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103122 714000000 15 predškolská a elementárna pedagogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7536R00 714010000 2 101051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104040 719000000 15 verejné zdravotníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
5607P00 719050000 1 704021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
104911 709000000 53 energetické stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2304V00 709030000 1 502063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106414 716000000 53 didaktika technických predmetov 0 11.11.2015 30.11.2018
7553V20 716010000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113504 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607T00 723020000 2 704022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
178009 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 30.11.2018
1311V03 711020000 1 401403 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
183496 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 05.09.2018 30.11.2018
5602R00 1 704011 ex offo 14
724009600 1 0 3.00 NIE ÁNO
100379 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601T01 1 804042 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100379 2 0 2.00 NIE NIE
4133 2387901 709000000 53 mechatronické systémy 0 31.08.2013 31.08.2013
2387V01 709040000 1 502163 ex offo
20476 3 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100965 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 2 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 4.00 NIE NIE
12456 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 1 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
100662 7137700 701000000 15 klasická archeológia 0 21.08.2013 30.10.2015
7137R00 701030000 1 201261 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
17599 6703700 701000000 15 politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703R00 701030000 1 301061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
100478 7803700 701000000 15 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803R00 701040000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16394 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 21.10.2009 11.11.2015
6284R13 704020000 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12701 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 30.10.2015
4139V00 705010000 1 602043 2015-18770/47307:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
101676 8204710 707000000 15 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204R10 707020000 1 202031 2015-18758/47240:2-15A0 9
1 3.00 NIE NIE
105083 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
21132 2118805 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118T05 709010000 2 502382 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21419 2645700 710000000 15 priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645R00 710030000 1 502521 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4051 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 06.05.2013 13.11.2015
6709R05 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16858 7522800 714000000 16 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522T00 714010000 1 101092 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100845 6703800 714000000 16 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 1 301062 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
23799 7886800 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886T00 714010000 1 101032 2015-18820/48279:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17033 7130700 716000000 15 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130R00 716030000 2 201241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23112 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 13,14
1 3.00 NIE NIE
100202 7873700 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 28.05.2012 18.11.2015
7873R00 717080000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24643 6161909 722000000 53 náuka o rodine 0 11.08.2011 09.11.2015
6161V09 722030000 2 201133 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16579 2621807 702000000 01 robotika 0 14.09.2009 30.04.2016
2621T07 702030000 2 502142 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
105276 1160845 701000000 16 environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T45 701090000 1 401012 2017-7372/19841:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
7183 5607800 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607T00 723020000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
103635 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
102457 704000000 01 technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 1 502462 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
101612 707000000 16 audiovizuálne štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8116T03 707030000 1 201202 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103690 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
101950 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103123 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (2014) 1 12.11.2015 30.11.2018
7880R00 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104041 719000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 13.11.2015 30.11.2018
5616P00 719050000 2 704031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104913 709000000 53 dopravné stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2302V00 709030000 1 502033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106415 716000000 53 pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia 0 11.11.2015 30.11.2018
7553V32 716010000 1 101103 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
113508 723000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5602T00 723010000 2 704012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
178010 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 30.11.2018
1311V03 711020000 2 401403 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
183497 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 1 704101 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011
13047 1 3.00 NIE NIE
17768 1536806 701000000 16 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536T06 701040000 1 402012 ex offo
4073 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
17164 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 1 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE NIE
17800 1536802 701000000 16 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T02 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
100483 7803800 701000000 16 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803T00 701040000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11042 3948911 702000000 53 materiálové inžinierstvo 0 14.09.2009 09.11.2015
3948V11 702060000 2 502263 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16676 2305700 702000000 15 výrobné technológie 0 09.11.2015 30.10.2015
2305R00 702060000 1 502511 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
12702 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 27.08.2012 12.11.2015
4139V00 705010000 2 602043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11263 8211714 707000000 15 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211R14 707020000 1 202031 2015-18758/47240:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4154 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
104697 2329833 709000000 01 počítačové navrhovanie technologických zariadení 0 13.11.2015 30.10.2015
2329T33 709080000 1 502502 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
21160 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118R05 709010000 1 502381 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21514 3772719 710000000 15 profesionálny pilot 0 12.11.2015 30.10.2015
3772R19 710050000 1 502591 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
11589 6107800 711000000 16 filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
6107T00 711050000 1 201012 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
16881 7522700 714000000 15 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522R00 714010000 1 101091 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100846 6703800 714000000 16 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 2 301062 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
23871 7886700 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886R00 714010000 1 101031 2015-18820/48279:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100435 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827R00 716030000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100204 7407709 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 30.10.2015
7407R09 717080000 1 101031 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 801021 3.00 NIE NIE
100157 6161709 722000000 15 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161R09 722030000 2 201131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11048 3948818 702000000 01 spracovanie a aplikácia nekovov 0 08.02.2012 30.04.2016
3948T18 702060000 2 502262 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
105277 1160845 701000000 16 environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T45 701090000 1 401012 2017-7372/19841:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
7185 5607900 723000000 53 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607V00 723020000 2 704023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE NIE
103636 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 1 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102456 704000000 01 technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 2 502462 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14
2 0 3.00 NIE NIE
101592 707000000 16 divadelné štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8126T05 707010000 1 201192 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21550 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23753 733000000 01 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245T09 1 803012 2018/6569:50-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
101951 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 1 704081 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
103124 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7880R84 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104042 719000000 15 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.11.2018
5611P00 719050000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104927 709000000 15 technika ochrany životného prostredia 0 13.11.2015 30.11.2018
2354R08 709030000 1 502491 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
106416 716000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7536V00 716010000 1 101053 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
113510 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607R00 723020000 2 704021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178033 705000000 15 tvorba a konštrukcia nábytku 0 22.05.2017 30.11.2018
3331R21 705020000 2 502421 ex offo 14
705029100 1 0 4.00 NIE NIE
183498 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 2 704101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
4099 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 10.03.2010 10.03.2010
9113T03 1 804032 CD-2009-35178/36670-1:071
20509 2 0 1.00 NIE NIE
4611 2822800 719000000 01 chemické technológie 0 09.11.2009 09.11.2009
2822T00 1 502182 31.08.2012
19998 2 2.00 NIE NIE
11523 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 1 502241 31.08.2011
13046 1 3.00 NIE NIE
30185 9211705 726000000 15 komunálna bezpečnosť 0 16.12.2011 29.11.2011
9211R05 1 803071 2011-19423/47609:2-071 31.08.2015
30185 1 0 3.00 NIE NIE
100381 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 09.11.2012 18.10.2012
9874T02 1 804022 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100381 2 0 2.00 NIE NIE
12414 1510900 701000000 53 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1510V00 701040000 1 402073 ex offo
11399 3 0 4.00 31.08.2013 NIE NIE
17165 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 2 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE NIE
101401 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 1
1 0 3.00 NIE NIE
12696 4109902 705000000 53 lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 30.10.2015
4109V02 705010000 1 604023 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
101680 8204810 707000000 41 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204T10 707020000 1 202032 2015-18758/47240:2-15A0 9
2 2.00 NIE NIE
21029 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 19.11.2009 30.10.2015
1612R04 709060000 1 403021 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 501051 3.00 NIE NIE
21150 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118R05 709010000 2 502381 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21198 2621903 710000000 53 riadenie procesov 0 03.11.2009 12.11.2015
2621V03 710040000 2 502143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
17491 6107700 711000000 15 filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
6107R00 711050000 1 201011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
103200 6703800 714000000 16 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 2 301062 2015-18820/47344:2-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
100436 7827800 716000000 16 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827T00 716030000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100205 7407709 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 18.11.2015
7407R09 717080000 2 101031 ex offo
1 801021 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11878 7218902 720000000 53 marketingová komunikácia 0 13.11.2015 30.10.2015
7218V02 720010000 1 302033 2015-18753/47185:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
17142 7357705 722000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 09.11.2015
7357R05 722010000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4266 5108900 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 2 701073 2016-15562/20758:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
11041 3948918 702000000 53 spracovanie a aplikácia nekovov 0 08.02.2012 30.04.2016
3948V18 702060000 2 502263 ex offo 30.04.2016
3 0 5.00 NIE NIE
102268 7658873 717000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 30.11.2016
7658T73 717080000 1 101032 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
2 0 2.00 NIE NIE
7203 5607700 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607R00 723020000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103634 710000000 01 pozemné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3631T09 710020000 1 501042 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100778 707000000 54 tanečné umenie 0 10.09.2018 14.08.2018
8212V00 707020000 1 202023 2018/10524:26-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
21195 710000000 53 ekonomika dopravy, spojov a služieb 0 18.09.2018 14.08.2018
6203V04 710050000 1 303113 2018/10524:29-15A0 31.08.2020 1,14
3 0 3.00 NIE NIE
101959 717000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 18.11.2015 30.11.2018
3940R03 717050000 1 502481 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104043 719000000 53 strojárske technológie a materiály 0 13.11.2015 30.11.2018
2307V00 719040000 2 502073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104934 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.11.2018
1114V00 709030000 1 501073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106418 716000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7536V00 716010000 2 101053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113512 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 30.11.2018
5108V00 723030000 1 701073 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
178021 717000000 16 pravoslávna teológia 0 22.05.2017 30.11.2018
6164S00 717010000 2 201152 ex offo 14
4 0 6.50 NIE NIE
183499 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
12415 1510900 701000000 53 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1510V00 701040000 2 402073 ex offo
11400 3 0 5.00 31.08.2013 NIE NIE
100864 7634825 731000000 16 učiteľstvo ekonomických predmetov 0 29.05.2014 16.05.2014
7634T25 1 101022 2014-7938/23404:4-15A0 31.08.2016
100864 2 2.00 NIE NIE
17135 6289800 722000000 16 manažment 0 01.12.2014
6289T00 722020000 1 303152 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 2 2.00 31.10.2013 NIE NIE
9894 7104900 701000000 53 pomocné vedy historické 0 05.11.2015 30.10.2015
7104V00 701030000 1 201113 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
107212 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 5,14
1 0 3.00 NIE NIE
12697 4109902 705000000 53 lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 12.11.2015
4109V02 705010000 2 604023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11257 8211814 707000000 41 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211T14 707020000 1 202032 2015-18758/47240:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4151 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 06.05.2013 13.11.2015
1612R04 709060000 2 403021 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
17394 5607700 711000000 15 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607R00 711010000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12357 8105911 716000000 53 národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 11.11.2015 30.10.2015
8105V11 716030000 1 201233 2015-18831/47353:2-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
23136 7827800 716000000 16 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827T00 716030000 1 101012 2015-18831/48276:14-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
102340 7831800 717000000 16 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831T00 717020000 1 101012 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14,18
2 2.00 NIE NIE
17143 7357705 722000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 30.10.2015
7357R05 722010000 1 201321 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
3981 5602900 724000000 53 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602V00 2 704013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
113531 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 2 701073 2016-15562/20758:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
24704 3629808 702000000 01 stavby na ochranu územia 0 08.11.2012 30.04.2016
3629T08 702040000 2 501062 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
102269 7658773 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 30.11.2016
7658R73 717080000 1 101031 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
100901 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.05.2017 10.05.2017
5602R00 1 704011 2017-7372/20191:16-15A0 14
724000600 1 3.00 NIE ÁNO
4110 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601V01 2 804043 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE NIE
101614 707000000 41 produkcia audiovizuálneho umenia 0 18.04.2018 26.03.2018
8204T23 707030000 1 202052 2018/4183:13-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103805 722000000 16 filozofia - história 0 07.09.2018 14.08.2018
6107T17 722010000 1 201012 2018/10524:8-15A0 1,14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
4060 710000000 53 elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 1 502123 2018/10524:29-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
23413 733000000 15 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245R09 1 803011 2018/6569:50-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
101988 717000000 15 vychovávateľstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7501R04 717050000 2 101041 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104044 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2355T03 719040000 2 502022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104940 709000000 01 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386T04 709020000 2 502572 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
106420 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 11.11.2015 30.11.2018
3965P00 716010000 2 803051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
113516 723000000 53 vnútorné choroby 0 12.07.2016 30.11.2018
5105V00 723030000 1 701043 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
178011 717000000 16 charitatívna a sociálna služba 0 22.05.2017 30.11.2018
7761T06 717010000 2 301142 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
183500 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
4101 2523703 712000000 15 počítačové systémy, siete a služby 0 10.03.2010 02.01.2010
2523R03 1 902041 CD-2009-35178/36670-1:071
20508 1 4.00 NIE NIE
100383 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 09.11.2012 18.10.2012
9109T00 1 804062 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100383 2 0 2.00 NIE NIE
4693 7357915 720000000 53 nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 31.08.2013 31.08.2013
7357V15 720030000 1 201323 ex offo
19916 3 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17134 6289800 722000000 16 manažment 0 01.12.2014
6289T00 722020000 2 303152 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 2 2.00 31.10.2013 NIE NIE
9906 7368803 701000000 16 čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia 0 17.07.2012 30.10.2015
7368T03 701030000 1 201302 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17628 7343700 701000000 15 klasické jazyky 0 05.11.2015 30.10.2015
7343R00 701030000 1 201311 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
12595 7104900 701000000 53 pomocné vedy historické 0 05.11.2015 30.10.2015
7104V00 701030000 2 201113 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
24952 7865700 701000000 15 učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 30.10.2015
7865R00 701030000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
104604 2387901 702000000 53 mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 2 502163 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
107213 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 13,14
1 0 3.00 NIE NIE
16379 4173802 704000000 01 manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173T02 704010000 1 601052 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
20998 1615809 709000000 01 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615T09 709030000 1 403032 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
4149 3631717 709000000 15 pozemné stavby - budovy a prostredie 0 11.08.2011 30.10.2015
3631R17 709060000 1 501041 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
17453 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17391 5607800 711000000 16 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607T00 711010000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12358 8105911 716000000 53 národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 24.08.2012 11.11.2015
8105V11 716030000 2 201233 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102283 6703800 717000000 16 politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6703T00 717020000 1 301062 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 1
2 2.00 NIE NIE
23008 7831800 717000000 16 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831T00 717020000 1 101012 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 1,18
2 2.00 NIE NIE
17159 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
5602R00 722040000 1 704011 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
100899 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 2 704011 ex offo
724009500 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100067 3659727 702000000 15 stavby na tvorbu a ochranu prostredia 0 08.02.2012 30.04.2016
3659R27 702040000 2 502081 ex offo 30.04.2016
1 604011 0 4.00 NIE NIE
102339 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 30.11.2016
7820T00 717020000 1 101012 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
2 0 2.00 NIE NIE
100380 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601T01 2 804042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
16787 713000000 16 psychológia 0 13.04.2018 26.03.2018
7701T00 713010000 1 301092 2018/4183:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
136216 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný