Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 06.02.2020 13:46:01
Počet záznamov 47334
Počet platných záznamov 8934
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
183301 709000000 15 mechatronika 0 23.01.2018 15.07.2020
2387R00 709030000 1 2647R00 ex offo 31.08.2020 1
1 3.00 NIE NIE
183326 709000000 01 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 15.07.2020
2511T00 709040000 1 2508T00 ex offo 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
183327 709000000 01 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 15.07.2020
2511T00 709040000 1 2508T00 ex offo 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
183328 709000000 15 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 15.07.2020
2511R00 709040000 1 2508R00 ex offo 31.08.2020 1
1 3.00 NIE NIE
183329 709000000 15 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 15.07.2020
2511R00 709040000 1 2508R00 ex offo 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
183915 709000000 01 Automation and Control of Machines and Processes (automatizácia a riadenie strojov a procesov) 0 24.10.2019 15.07.2020
2647T11 709030000 1 2647T00 ex offo 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
100125 709000000 15 manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve 0 10.08.2017 15.07.2020
2381R27 709030000 1 2381R00 ex offo 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
100843 709000000 01 manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve 0 10.08.2017 15.07.2020
2381T27 709030000 1 2381T00 ex offo 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
183302 709000000 01 mechatronika 0 23.01.2018 15.07.2020
2387T00 709030000 1 2647T00 ex offo 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
104718 709000000 15 monitoring a diagnostika technických zariadení 0 13.11.2015 15.07.2020
2329R16 709080000 2 2381R00 ex offo 31.08.2020 14
1 4.00 NIE NIE
104702 709000000 01 monitoring a diagnostika technických zariadení 0 13.11.2015 15.07.2020
2329T16 709080000 2 2381T00 ex offo 31.08.2020 14
2 3.00 NIE NIE
104812 709000000 01 multimediálne komunikačné technológie 0 01.12.2017 15.07.2020
2627T09 709040000 1 2508T00 ex offo 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
104813 709000000 01 multimediálne komunikačné technológie 0 01.12.2017 15.07.2020
2627T09 709040000 1 2508T00 ex offo 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
104820 709000000 15 multimediálne komunikačné technológie 0 13.11.2015 15.07.2020
2627R09 709040000 1 2508R00 ex offo 31.08.2020 1
1 3.00 NIE NIE
104821 709000000 15 multimediálne komunikačné technológie 0 13.11.2015 15.07.2020
2627R09 709040000 1 2508R00 ex offo 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
104712 709000000 15 počítačové konštruovanie technických systémov 0 13.11.2015 15.07.2020
2329R31 709080000 2 2381R00 ex offo 31.08.2020 14
1 4.00 NIE NIE
104713 709000000 15 počítačové konštruovanie technických systémov 0 13.11.2015 15.07.2020
2329R31 709080000 1 2381R00 ex offo 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
104696 709000000 01 počítačové navrhovanie technologických zariadení 0 13.11.2015 15.07.2020
2329T33 709080000 2 2381T00 ex offo 31.08.2020 14
2 3.00 NIE NIE
183300 709000000 01 robotika 0 23.01.2018 15.07.2020
2621T07 709030000 1 2647T00 ex offo 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
183299 709000000 01 robotika 0 23.01.2018 15.07.2020
2621T07 709030000 1 2647T00 ex offo 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný