Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 10.10.2019 14:12:59
Počet záznamov 46724
Počet platných záznamov 8740
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
184001 701000000 53 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 2 6835V00 2019/17108:2-A1110 14
3 4.00 NIE NIE
184026 701000000 16 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 2 6835T00 2019/17108:2-A1110 1
2 4.00 NIE NIE
184027 701000000 53 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 1 6835V00 2019/17108:2-A1110 14
3 3.00 NIE NIE
184028 701000000 53 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 1 6835V00 2019/17108:2-A1110 1
3 3.00 NIE NIE
184029 701000000 53 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 2 6835V00 2019/17108:2-A1110 1
3 4.00 NIE NIE
184031 701000000 16 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 2 6835T00 2019/17108:2-A1110 14
2 4.00 NIE NIE
184032 701000000 16 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 1 6835T00 2019/17108:2-A1110 14
2 3.00 NIE NIE
183963 701000000 16 kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 1 6835T00 2019/17108:2-A1110 1
2 3.00 NIE NIE
184002 701000000 53 rímske právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 1 6835V00 2019/17108:2-A1110 14
3 3.00 NIE NIE
184003 701000000 53 rímske právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 1 6835V00 2019/17108:2-A1110 1
3 3.00 NIE NIE
184004 701000000 53 rímske právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 2 6835V00 2019/17108:2-A1110 14
3 4.00 NIE NIE
184030 701000000 53 rímske právo 0 29.10.2019 28.10.2019
701020000 2 6835V00 2019/17108:2-A1110 1
3 4.00 NIE NIE
12372 716000000 53 dejiny filozofie 0 05.11.2019 25.10.2019
6102V00 716030000 1 6107V00 2019/15718:36-A1110 14
3 3.00 05.11.2019 NIE NIE
17060 716000000 15 filozofia 0 05.11.2019 25.10.2019
6107R00 716030000 1 6107R00 2019/15718:36-A1110 14
1 3.00 NIE NIE
17053 716000000 16 filozofia 0 05.11.2019 25.10.2019
6107T00 716030000 1 6107T00 2019/15718:36-A1110 14
2 2.00 05.11.2019 NIE NIE
7140 716000000 53 pedagogika 0 05.11.2019 25.10.2019
7501V00 716010000 1 7605V00 2019/15718:36-A1110 14
3 3.00 NIE NIE
106312 716000000 16 pedagogika a vychovávateľstvo 0 05.11.2019 25.10.2019
7501T05 716010000 1 7605T00 2019/15718:36-A1110 14
2 2.00 NIE NIE
104600 702000000 53 geodézia a kartografia 0 05.11.2019 25.10.2019
3636V00 702040000 1 3636V00 2019/15718:31-A1110 1
3 4.00 NIE NIE
12807 702000000 53 geodézia a kartografia 0 05.11.2019 25.10.2019
3636V00 702040000 2 3636V00 2019/15718:31-A1110 1,14
3 5.00 NIE NIE
11184 702000000 53 geodézia a kartografia 0 05.11.2019 25.10.2019
3636V00 702040000 1 3636V00 2019/15718:31-A1110 1,14
3 4.00 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný