Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 06.02.2020 13:46:01
Počet záznamov 47309
Počet platných záznamov 8934
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011
13047 1 3.00 NIE NIE
24787 7329718 701000000 15 anglický jazyk a kultúra - fínsky jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R18 701030000 1 31.08.2013
24787 1 3.00 NIE NIE
24788 7329762 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R62 701030000 1 31.08.2013
24788 1 3.00 NIE NIE
24789 7329763 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R63 701030000 1 31.08.2013
24789 1 3.00 NIE NIE
24790 7329761 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R61 701030000 1 31.08.2013
24790 1 3.00 NIE NIE
24632 8211871 718000000 41 vokálna interpretácia 0 27.07.2011 01.01.2010
8211T71 718010000 1 31.08.2013
24632 2 2.00 NIE NIE
4171 2201900 709000000 53 hutníctvo kovov 0 31.08.2013 31.08.2013
2201V00 709020000 1 502403 ex offo
20437 3 4.00 31.08.2013 NIE NIE
20707 2201900 709000000 53 hutníctvo kovov 0 31.08.2013 31.08.2013
2201V00 709020000 2 502403 ex offo
891 3 5.00 31.08.2013 NIE NIE
100913 2201900 709000000 53 hutníctvo kovov 0 25.07.2014 17.07.2014
2201V00 709020000 1 502403 2014-11024/33696:2-15A0 31.08.2018
100913 3 4.00 NIE NIE
24804 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 28.06.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 0 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 3.00 NIE NIE
4278 6703900 716000000 53 politológia 0 16.12.2011 30.10.2015
6703V00 716030000 1 301083 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
3 3.00 NIE NIE
24740 7329714 716000000 15 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R14 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
105985 6707904 701000000 53 európske štúdiá a politiky 0 05.11.2015 30.10.2015
6707V04 701130000 1 301083 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
11853 6707904 701000000 53 európske štúdiá a politiky 0 05.11.2015 30.10.2015
6707V04 701130000 1 301083 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 3.00 NIE NIE
100850 6707900 714000000 53 teória politiky 0 06.03.2014 30.10.2015
6707V00 714060000 1 301083 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
3 3.00 NIE NIE
100851 6707900 714000000 53 teória politiky 0 06.03.2014 30.10.2015
6707V00 714060000 2 301083 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
3 4.00 NIE NIE
9893 6707902 701000000 53 politická veda 0 17.09.2009 30.10.2015
6707V02 701030000 1 301083 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015 1,14
3 4.00 NIE NIE
3906 6707900 717000000 53 teória politiky 0 23.09.2009 30.10.2015
6707V00 717020000 1 301083 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
3 4.00 NIE NIE
24739 7329742 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R42 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
24742 7329737 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R37 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný