Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
11135 7218802 727000000 16 marketingová komunikácia 0 06.12.2004 06.12.2004
7218T02 727030000 1 302032
13470 2 0 2.00 NIE NIE
12276 6803900 711000000 53 ústavné právo 0 15.03.2005 15.03.2005
6803V00 711030000 1 304033 CD-2005-4892/7553-81:sekr.
11556 3 3.00 03.11.2009 NIE NIE
30309 790000000 999 bankovní management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30309 1 3.00 NIE NIE
30310 790000000 999 elektronické obchodování 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30310 1 NIE NIE
30311 790000000 999 informační technologie 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30311 1 NIE NIE
30312 790000000 999 makléř 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30312 1 NIE NIE
30313 790000000 999 oceňování majetku 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30313 1 NIE NIE
30314 790000000 999 pojisťovnictví 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30314 1 NIE NIE
30315 790000000 999 právní administrativa v podnikatelské sféře 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30315 1 NIE NIE
30316 790000000 999 finance 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001022
30316 2 2.00 NIE NIE
30317 790000000 999 informační technologie a management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001022
30317 2 2.00 NIE NIE
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011
13047 1 3.00 NIE NIE
11523 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 1 502241 31.08.2011
13046 1 3.00 NIE NIE
30318 791000000 999 európske štúdiá a verejná správa 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001022
30318 2 2.00 NIE NIE
30319 791000000 999 medzinárodné a diplomatické štúdiá 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001022
30319 2 2.00 NIE NIE
30321 791000000 999 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001021
30321 1 3.00 NIE NIE
30322 791000000 999 verejná správa a styk s verejnosťou 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001021
30322 1 3.00 NIE NIE
9997 8211924 707000000 54 teória hudobného umenia 0 28.11.2008 28.11.2008
8211V24 707020000 1 202033 CD-2008-23726/50151-9:071 30.09.2012
14608 3 3.00 NIE NIE
3873 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 1 803062 CD-2009-23547/12275-14:sekr. 31.08.2012
20738 2 3.00 NIE NIE
3874 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 2 803062 CD-2009-23547/12275-15:sekr. 31.08.2012
20739 2 3.00 NIE NIE
100228 6258704 703000000 15 manžérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 1 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100228 703040200 1 0 3.00 NIE NIE
100229 6258704 703000000 15 manžérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 2 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100229 1 0 3.00 NIE NIE
100502 6258704 703000000 15 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 1 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100502 703040300 1 0 3.00 NIE NIE
100503 6258704 703000000 15 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 2 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100503 703040300 1 0 3.00 NIE NIE
100504 6258704 703000000 15 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 1 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100504 703040100 1 0 3.00 NIE NIE
100505 6258704 703000000 15 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 2 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100505 703040100 1 0 3.00 NIE NIE
16287 4112808 705000000 01 ekotechnika 0 13.07.2009 24.06.2009
4112T08 705040000 1 502462 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2010
5750 2 0 2.00 NIE NIE
16233 3331714 705000000 15 technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R14 705020000 1 502421 31.08.2012
5812 1 602011 3.00 NIE NIE
16236 3331714 705000000 15 technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R14 705020000 2 502421 31.08.2012
5813 1 602011 3.00 NIE NIE
11229 3331715 705000000 15 technológie spracovania biomasy 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R15 705020000 2 502421 31.08.2012
13375 1 3.00 NIE NIE
11230 3331715 705000000 15 technológie spracovania biomasy 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R15 705020000 1 502421 31.08.2012
13374 1 3.00 NIE NIE
11275 8213817 707000000 41 divadelná réžia 0 15.07.2009 15.07.2009
8213T17 707010000 1 202042 31.08.2009
13323 2 3.00 NIE NIE
11246 8211904 707000000 54 klávesové nástroje 0 15.07.2009 15.07.2009
8211V04 707020000 1 202033 31.08.2012
13351 3 3.00 NIE NIE
11262 8211704 707000000 15 klávesové nástroje 0 15.07.2009 15.07.2009
8211R04 707020000 1 202031 31.08.2012
13339 1 3.00 NIE NIE
16450 6209803 703000000 01 účtovníctvo a finančné riadenie 0 21.07.2009 21.07.2009
6209T03 703040000 2 303122 31.08.2012
5559 2 2.00 NIE NIE
16451 6209803 703000000 01 účtovníctvo a finančné riadenie 0 21.07.2009 21.07.2009
6209T03 703040000 1 303122 31.08.2012
5558 2 2.00 NIE NIE
11217 6292703 703000000 15 hospodárska informatika a účtovníctvo 0 21.07.2009 21.07.2009
6292R03 703040000 2 902101 31.08.2012
13385 1 303121 3.00 NIE NIE
11220 6292703 703000000 15 hospodárska informatika a účtovníctvo 0 21.07.2009 21.07.2009
6292R03 703040000 1 902101 31.08.2012
13384 1 303121 3.00 NIE NIE
13039 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 21.07.2009 21.07.2009
6209V00 703040000 2 303123 31.08.2012
10663 3 5.00 NIE NIE
13040 6209900 703000000 53 účtovníctvo 0 21.07.2009 21.07.2009
6209V00 703040000 1 303123 31.08.2012
10662 3 3.00 NIE NIE
16625 3659814 702000000 01 stavebné materiály a prefabrikácia 0 09.01.2008 07.08.2009
3659T14 702040000 1 502082 CD-2009-30657/28678-1:sekr 13.09.2009
5362 2 2.00 NIE NIE
11157 2354900 702000000 53 procesná technika 0 14.09.2009 07.08.2009
2354V00 702020000 1 502493 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2010
13445 3 3.00 NIE NIE
11188 3629802 702000000 01 vodné stavby a vodné hospodárstvo 0 14.09.2009 07.08.2009
3629T02 702040000 2 501062 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2012
13414 2 604012 3.00 NIE NIE
30323 792000000 999 sociálna práca 0 20.08.2009 20.08.2009
3 001021
30323 1 3.00 NIE NIE
30324 792000000 999 andragogika v profilácii na personálny manažment 0 20.08.2009 20.08.2009
3 001021
30324 1 3.00 NIE NIE
10010 7330701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 2 21.08.2009 21.08.2009 1
7330R01 714030000 1 201351 31.08.2012
14595 1 3.00 NIE NIE
3867 8211715 714000000 15 záujmové hudobné súbory 0 21.08.2009 21.08.2009
8211R15 714010000 2 202031 31.08.2012
20744 1 3.00 NIE NIE
3962 7701700 714000000 15 psychológia 0 21.08.2009 21.08.2009
7701R00 714010000 2 301091 31.08.2012
20651 1 3.00 NIE NIE
10987 7761708 714000000 15 sociálna a misijná práca 0 21.08.2009 21.08.2009
7761R08 714010000 1 301141 31.08.2012
13616 1 3.00 NIE NIE
10988 7761708 714000000 15 sociálna a misijná práca 0 21.08.2009 21.08.2009
7761R08 714010000 2 301141 31.08.2012
13617 1 3.00 NIE NIE
10990 8216718 714000000 15 obrazová komunikácia 0 21.08.2009 21.08.2009
8216R18 714010000 1 202011 31.08.2012
13614 1 3.00 NIE NIE
10998 6703700 714000000 15 politológia 0 21.08.2009 21.08.2009
6703R00 714060000 2 301061 31.08.2012
13606 1 3.00 NIE NIE
10999 6709700 714000000 15 verejná politika a verejná správa 0 21.08.2009 21.08.2009
6709R00 714060000 2 301071 31.08.2012
13607 1 3.00 NIE NIE
11003 1615909 714000000 53 environmentálne manažérstvo 0 21.08.2009 21.08.2009
1615V09 714070000 1 403033 31.08.2012
13600 3 3.00 NIE NIE
4203 7761716 713000000 15 sociálna práca v zdravotníctve 0 02.11.2009 27.08.2009
7761R16 713030000 2 301141 CD-2009-31885/30900-:sekr. 31.08.2012
20405 1 3.00 NIE NIE
4205 7761716 713000000 15 sociálna práca v zdravotníctve 0 02.11.2009 27.08.2009
7761R16 713030000 1 301141 CD-2009-31885/30900-:sekr. 31.08.2012
20404 1 3.00 NIE NIE
16823 5616702 713000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy 0 02.11.2009 27.08.2009
5616802 713030000 2 704031 CD-2009-31885/30900-1:sekr. 31.08.2012
5148 1 3.00 NIE NIE
16640 3631812 702000000 01 nosné konštrukcie pozemných stavieb 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T12 702040000 1 501042 31.08.2011
5348 2 501052 2.00 NIE NIE
12823 7553904 702000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 14.09.2009 14.09.2009
7553V04 702060000 1 101103 31.08.2012
10900 3 0 3.00 NIE NIE
12824 7553904 702000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 14.09.2009 14.09.2009
7553V04 702060000 2 101103 31.08.2012
10901 3 0 5.00 NIE NIE
23321 3921713 702000000 15 energetika a elektorenergetika 0 14.09.2009 14.09.2009
3921R13 1 502291 31.08.2012
13578 1 502091 3.00 NIE NIE
23322 3921713 702000000 15 energetika a elektorenergetika 0 14.09.2009 14.09.2009
3921R13 2 502291 31.08.2012
13579 1 502091 3.00 NIE NIE
23326 3659821 702000000 01 ekonomika a riadenie stavebníctva 0 14.09.2009 14.09.2009
3659T21 2 502082 31.08.2012
13583 2 303202 3.00 NIE NIE
16674 2305813 702000000 01 tvárnenie 0 14.09.2009 14.09.2009
2305T13 702060000 1 502512 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2010
5304 2 2.00 NIE NIE
16675 2305813 702000000 01 tvárnenie 0 14.09.2009 14.09.2009
2305T13 702060000 2 502512 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2010
5305 2 2.50 NIE NIE
7217 2621819 702000000 01 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 0 14.09.2009 14.09.2009
2621T19 702060000 1 502142 31.08.2012
17392 2 902092 0 2.00 NIE NIE
7218 2621819 702000000 01 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 0 14.09.2009 14.09.2009
2621T19 702060000 2 502142 31.08.2012
17393 2 902092 0 2.50 NIE NIE
12899 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 14.09.2009 14.09.2009
1114V00 702030000 1 901093 31.08.2012
10820 3 0 3.00 NIE NIE
12900 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 14.09.2009 14.09.2009
1114V00 702030000 2 901093 31.08.2012
10821 3 0 5.00 NIE NIE
11158 2354900 702000000 53 procesná technika 0 14.09.2009 14.09.2009
2354V00 702020000 2 502493 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2010
13446 3 5.00 NIE NIE
11160 3921911 702000000 53 fluidné stroje a zariadenia 0 14.09.2009 14.09.2009
3921V11 702020000 1 502293 31.08.2012
13443 3 0 3.00 NIE NIE
11161 3921911 702000000 53 fluidné stroje a zariadenia 0 14.09.2009 14.09.2009
3921V11 702020000 2 502293 31.08.2012
13444 3 0 5.00 NIE NIE
16550 2822703 702000000 15 plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov 0 14.09.2009 14.09.2009
2822R03 702010000 1 502181 31.08.2012
5447 1 502011 0 3.00 NIE NIE
16551 2822703 702000000 15 plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov 0 14.09.2009 14.09.2009
2822R03 702010000 2 502181 31.08.2012
5448 1 502011 0 3.00 NIE NIE
11191 3631806 702000000 01 technické zariadenia budov 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T06 702040000 2 501042 31.08.2012
13412 2 0 3.00 NIE NIE
11192 3659823 702000000 01 technika prostredia budov 0 14.09.2009 14.09.2009
3659T23 702040000 2 501042 31.08.2012
13413 2 0 3.00 NIE NIE
11198 3629806 702000000 01 environmentálne staviteľstvo 0 14.09.2009 14.09.2009
3629T06 702040000 2 501062 31.08.2012
13404 2 501052 0 3.00 NIE NIE
11201 3631804 702000000 01 architektonické konštrukcie a projektovanie 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T04 702040000 2 501042 31.08.2012
13402 2 0 3.00 NIE NIE
11202 3636800 702000000 01 geodézia a kartografia 0 14.09.2009 14.09.2009
3636T00 702040000 2 501032 31.08.2012
13405 2 0 3.00 NIE NIE
11205 3659717 702000000 15 inžinierstvo životného prostredia 0 14.09.2009 14.09.2009
3659R17 702040000 1 502081 31.08.2012
13400 1 604011 0 3.00 NIE NIE
13046 7634709 702000000 15 učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch 0 14.09.2009 14.09.2009
7634R09 702060000 1 101021 31.08.2012
10647 1 3.00 NIE NIE
13047 7634709 702000000 15 učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch 0 14.09.2009 14.09.2009
7634R09 702060000 2 101021 31.08.2012
10648 1 4.00 NIE NIE
13048 7634808 702000000 01 učiteľstvo technických profesijných predmetov 0 14.09.2009 14.09.2009
7634T08 702060000 1 101022 31.08.2012
10649 2 0 2.00 NIE NIE
13049 7634808 702000000 01 učiteľstvo technických profesijných predmetov 0 14.09.2009 14.09.2009
7634T08 702060000 2 101022 31.08.2012
10650 2 0 2.50 NIE NIE
23639 7870800 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7870T00 701110000 2 101032 31.08.2012
2 0 2.00 NIE NIE
23657 7806800 701000000 16 učiteľstvo geológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7806T00 701040000 1 101012 31.08.2012
2 0 2.00 NIE NIE
23674 7819700 701000000 15 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7819R00 701050000 2 101011 31.08.2013
1 0 3.00 NIE NIE
12437 1301900 701000000 53 fyzická geografia a geoekológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1301V00 701040000 2 401363 31.08.2012
11376 3 5.00 NIE NIE
12439 1301900 701000000 53 fyzická geografia a geoekológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1301V00 701040000 1 401363 31.08.2012
11375 3 4.00 NIE NIE
4261 6161808 701000000 16 riadenie cirkevných a neziskových organizácií 0 17.09.2009 17.09.2009
6161T08 701110000 2 201132 31.08.2012
20348 2 2.00 NIE NIE
4262 6161808 701000000 16 riadenie cirkevných a neziskových organizácií 0 17.09.2009 17.09.2009
6161T08 701110000 1 201132 31.08.2012
20347 2 2.00 NIE NIE
9937 1201811 701000000 16 všeobecná geológia a tektonika 0 17.09.2009 17.09.2009
1201T11 701040000 2 401232 31.08.2012
14668 2 2.00 NIE NIE
9938 1536809 701000000 16 zoológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T09 701040000 2 402012 31.08.2012
14669 2 2.00 NIE NIE
9941 1536808 701000000 16 virológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T08 701040000 2 402012 31.08.2012
14667 2 2.00 NIE NIE
9942 1420814 701000000 16 teoretická a počítačová chémia 0 17.09.2009 17.09.2009
1420T14 701040000 2 401142 31.08.2012
14666 2 2.00 NIE NIE
9943 1316808 701000000 16 regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 0 17.09.2009 17.09.2009
1316T08 701040000 2 401352 31.08.2012
14665 2 2.00 NIE NIE
9944 1201813 701000000 16 pedológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1201T13 701040000 2 401232 31.08.2012
14664 2 2.00 NIE NIE
9945 1201806 701000000 16 paleontológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1201T06 701040000 2 401232 31.08.2012
14663 2 2.00 NIE NIE
9947 1626803 701000000 16 ochrana a využívanie prírody a krajiny 0 17.09.2009 17.09.2009
1626T03 701040000 2 403012 31.08.2012
14661 2 2.00 NIE NIE
9949 1536806 701000000 16 mikrobiológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T06 701040000 2 402012 31.08.2012
14658 2 2.00 NIE NIE
17630 7137700 701000000 15 klasická archeológia 0 17.09.2009 17.09.2009
7137R00 701030000 1 201261 31.08.2013
4230 1 3.00 NIE NIE
9951 1536807 701000000 16 molekulárna biológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T07 701040000 2 402012 31.08.2012
14660 2 2.00 NIE NIE
9953 1536812 701000000 16 genetika 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T12 701040000 2 402012 31.08.2012
14653 2 2.00 NIE NIE
9956 1536805 701000000 16 fyziológia rastlín 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T05 701040000 2 402012 31.08.2012
14651 2 2.00 NIE NIE
9957 1536819 701000000 16 fyziológia živočíchov a etológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T19 701040000 2 402012 31.08.2012
14652 2 2.00 NIE NIE
9958 1420804 701000000 16 fyzikálna chémia 0 17.09.2009 17.09.2009
1420T04 701040000 2 401142 31.08.2012
14650 2 2.00 NIE NIE
9959 1536802 701000000 16 botanika 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T02 701040000 2 402012 31.08.2012
14645 2 2.00 NIE NIE
9961 1626807 701000000 16 environmentálna geochémia 0 17.09.2009 17.09.2009
1626T07 701040000 2 403012 31.08.2012
14647 2 2.00 NIE NIE
9962 1615807 701000000 16 environmentálne plánovanie a manažment 0 17.09.2009 17.09.2009
1615T07 701040000 2 403032 31.08.2012
14648 2 2.00 NIE NIE
9965 2908800 701000000 16 biotechnológie 0 17.09.2009 17.09.2009
2908T00 701040000 2 502252 31.08.2012
14644 2 2.00 NIE NIE
9966 1201801 701000000 16 aplikovaná a environmentálna geofyzika 0 17.09.2009 17.09.2009
1201T01 701040000 2 401232 31.08.2012
14642 2 2.00 NIE NIE
9969 1420802 701000000 16 anorganická chémia 0 17.09.2009 17.09.2009
1420T02 701040000 2 401142 31.08.2012
14640 2 2.00 NIE NIE
30326 717000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácií) 1 22.10.2009 23.09.2009
7828T00 1 101012 CD-2009-33657/34244-1:sekr. 31.08.2012
30326 2 0 2.00 NIE NIE
30327 7866800 717000000 16 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 22.10.2009 23.09.2009
7866T00 1 101012 CD-2009-33657/34244-1:sekr. 31.08.2012
30327 2 2.00 NIE NIE
21138 2121805 709000000 01 geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov 0 19.11.2009 06.10.2009
2121T05 709010000 2 502352 CD-2009-34915/36253-1:071 31.08.2012
441 2 2.00 NIE NIE
21147 2121805 709000000 01 geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov 0 19.11.2009 06.10.2009
2121T05 709010000 1 502352 CD-2009-34915/36253-1:071 31.08.2012
432 2 2.00 NIE NIE
21153 2121705 709000000 15 geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov 0 19.11.2009 06.10.2009
2121R05 709010000 2 502351 CD-2009-34915/36253-1:071 31.08.2012
425 1 3.00 NIE NIE
21163 2121705 709000000 15 geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov 0 19.11.2009 06.10.2009
2121R05 709010000 1 502351 CD-2009-34915/36253-1:071 31.08.2012
414 1 3.00 NIE NIE
100225 1160719 711000000 15 fyzika - informatika 0 03.11.2009 07.10.2009
1160R19 711020000 1 401011 CD-2009-35037/36455-1:sekr. 31.08.2012
100225 1 902011 0 3.00 NIE NIE
7289 1536818 704000000 01 aplikovaná biológia 0 21.10.2009 21.10.2009
1536T18 704050000 2 402012 31.08.2012
17320 2 2.00 NIE NIE
4705 7536712 713000000 15 predškolská inkluzívna pedagogika 0 02.11.2009 02.11.2009
7536R12 713020000 2 101051 31.08.2012
19904 1 3.00 NIE NIE
4706 7536712 713000000 15 predškolská inkluzívna pedagogika 0 02.11.2009 02.11.2009
7536R12 713020000 1 101051 31.08.2012
19903 1 3.00 NIE NIE
4615 8211839 718000000 41 orchestrálne nástroje 0 03.11.2009 03.11.2009
8211T39 718010000 1 202032 31.08.2012
19993 2 2.00 NIE NIE
4702 8211834 718000000 41 hra na klávesových nástrojoch 0 03.11.2009 03.11.2009
8211T34 718010000 1 202032 31.08.2012
19907 2 2.00 NIE NIE
3913 7407705 711000000 15 šport a rekreácia 0 03.11.2009 03.11.2009
7407R05 1 801021 31.08.2012
20697 1 3.00 NIE NIE
4611 2822800 719000000 01 chemické technológie 0 09.11.2009 09.11.2009
2822T00 1 502182 31.08.2012
19998 2 2.00 NIE NIE
4606 2822800 719000000 01 chemické technológie 0 09.11.2009 09.11.2009
2822T00 2 502182 31.08.2012
19999 2 2.00 NIE NIE
4951 7330787 716000000 15 prekladateľstvo pre interkultúrnu komunikáciu 0 30.11.2009 30.11.2009
7330R87 716010000 2 201351 31.08.2012
19657 1 3.00 NIE NIE
4953 7330787 716000000 15 prekladateľstvo pre interkultúrnu komunikáciu 0 30.11.2009 30.11.2009
7330R87 716010000 1 201351 31.08.2012
19656 1 3.00 NIE NIE
7142 6703800 716000000 16 politológia 0 30.11.2009 30.11.2009
6703T00 716030000 2 301062 31.08.2012
17471 2 2.00 NIE NIE
7145 6703804 716000000 16 európske štúdiá 0 30.11.2009 30.11.2009
6703T04 716030000 2 301062 31.08.2012
17460 2 2.00 NIE NIE
7151 6703804 716000000 16 európske štúdiá 0 30.11.2009 30.11.2009
6703T04 716030000 1 301062 31.08.2012
17459 2 2.00 NIE NIE
11096 6284719 726000000 15 manažment malého a stredného podnikania v regiónoch 0 02.12.2009 02.12.2009
6284R19 1 303161
13508 1 0 3.00 NIE NIE
7180 5602700 723000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.02.2010 07.12.2009
5602R00 723040000 2 704011 CD-2009-35247/36781-1:071 31.08.2012
17430 1 3.00 NIE NIE
11131 7218801 727000000 16 masmediálna komunikácia 0 11.12.2009 11.12.2009
7218T01 727030000 1 302032
13471 2 0 2.00 NIE NIE
23455 7804700 722000000 15 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) 1 13.12.2009 13.12.2009
7804R00 722020000 1 101011 31.08.2012
25040 1 3.00 NIE NIE
23456 7804700 722000000 15 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) 1 13.12.2009 13.12.2009
7804R00 722020000 2 101011 31.08.2012
25041 1 3.00 NIE NIE
24787 7329718 701000000 15 anglický jazyk a kultúra - fínsky jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R18 701030000 1 31.08.2013
24787 1 0 3.00 NIE NIE
24788 7329762 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R62 701030000 1 31.08.2013
24788 1 0 3.00 NIE NIE
24789 7329763 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R63 701030000 1 31.08.2013
24789 1 0 3.00 NIE NIE
24790 7329761 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R61 701030000 1 31.08.2013
24790 1 0 3.00 NIE NIE
24794 7761800 714000000 16 sociálna práca 0 28.06.2011 01.01.2010
7761T00 714010000 1 301142 31.08.2013
24794 2 2.00 NIE NIE
24795 7761800 714000000 16 sociálna práca 0 28.06.2011 01.01.2010
7761T00 714010000 2 301142 31.08.2013
24795 2 2.00 NIE NIE
24800 2533803 710000000 01 informatické nástroje na podporu rozhodovania 0 24.03.2011 01.01.2010
2533T03 710060000 1 902062 2011-4955/11249:5-071 31.08.2013
24800 2 2.00 NIE NIE
24736 6711900 703000000 53 prognostika 0 01.04.2002 01.01.2010
6711V00 703030000 2 303043 31.12.2010
24736 3 5.00 NIE NIE
24735 6711900 703000000 53 prognostika 0 01.04.2002 01.01.2010
6711V00 703030000 1 303043 31.12.2010
24735 3 3.00 NIE NIE
24632 8211871 718000000 41 vokálna interpretácia 0 27.07.2011 01.01.2010
8211T71 718010000 1 31.08.2013
24632 2 0 2.00 NIE NIE
4101 2523703 712000000 15 počítačové systémy, siete a služby 0 10.03.2010 02.01.2010
2523R03 1 902041 CD-2009-35178/36670-1:071
20508 1 4.00 NIE NIE
4107 2613711 712000000 15 elektronické systémy 0 10.03.2010 02.01.2010
2613R11 1 502131 CD-2009-35178/36670-1:071
20501 1 4.00 NIE NIE
17536 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 14.01.2010 14.01.2010
7357R07 701050000 1 201321 31.08.2013
4344 1 3.00 NIE NIE
163 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 15.01.2010
7658T86 722020000 2 101032 31.08.2012
24449 2 2.00 NIE NIE
164 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 15.01.2010
7658T86 722020000 1 101032 31.08.2012
24448 2 2.00 NIE NIE
4267 5108900 723000000 53 chirurgia 0 09.02.2010 09.02.2010
5108V00 723030000 1 701073
20342 3 0 3.00 NIE NIE
4268 5105900 723000000 53 vnútorné choroby 0 09.02.2010 09.02.2010
5105V00 723030000 1 701043
20340 3 0 3.00 NIE NIE
23343 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 19.03.2010 03.03.2010
7761T00 2 301142 MŠSR-3440/2010-07 31.08.2012
724004300 2 2.00 NIE NIE
4099 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 10.03.2010 10.03.2010
9113T03 1 804032 CD-2009-35178/36670-1:071
20509 2 0 1.00 NIE NIE
4102 6289700 712000000 15 manažment 0 10.03.2010 10.03.2010
6289R00 1 303151
20503 1 0 4.00 NIE NIE
4108 2613811 712000000 01 elektronické systémy 0 10.03.2010 10.03.2010
2613T11 1 502132 CD-2009-35178/36670-1:071
20502 2 0 1.00 NIE NIE
4109 2302700 712000000 15 dopravné stroje a zariadenia 0 10.03.2010 10.03.2010
2302R00 1 502031
20500 1 0 4.00 NIE NIE
24947 7332709 701000000 15 portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 24.06.2010 28.05.2010 11
7332R09 701030000 1 201351 2010-151-071 31.08.2013
24947 1 0 3.00 NIE NIE
100144 7809800 710000000 16 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 06.07.2010 17.06.2010
7809T00 710070000 1 101012 52 31.08.2012
100144 2 0 2.00 NIE NIE
23757 7656808 713000000 16 učiteľstvo informatiky 0 24.06.2010 24.06.2010
7656T08 713020000 1 101012 31.08.2012
2 0 2.00 NIE NIE
4697 8211972 718000000 54 hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie 0 25.06.2010 25.06.2010
8211V72 718010000 2 202033 31.08.2012
19910 3 5.00 NIE NIE
4700 8211972 718000000 54 hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie 0 25.06.2010 25.06.2010
8211V72 718010000 1 202033 31.08.2012
19909 3 3.00 NIE NIE
4232 6289700 710000000 15 manažment 0 25.06.2010
6289R00 710060000 2 303151 31.08.2013
20377 710060100 1 3.00 NIE NIE
3966 6703800 727000000 16 politológia 0 02.07.2010 02.07.2010
6703T00 727030000 1 301062 31.08.2012
20641 2 0 2.00 NIE NIE
3967 6703800 727000000 16 politológia 0 02.07.2010 02.07.2010
6703T00 727030000 2 301062 31.08.2012
20642 2 0 2.00 NIE NIE
23787 7807800 722000000 16 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 10.09.2010 10.09.2010
7807T00 722020000 1 101012 31.08.2012
25042 2 2.00 NIE NIE
23788 7807800 722000000 16 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 10.09.2010 10.09.2010
7807T00 722020000 2 101012 31.08.2012
25043 2 2.00 NIE NIE
18236 6284700 703000000 15 ekonomika a manažment podniku 0 21.07.2009 02.01.2011
6284R00 703020000 2 303161 31.08.2012
3368 1 3.00 NIE NIE
7209 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 02.01.2011
5605R00 723040000 2 704061
17402 1 3.00 NIE NIE
3945 7304800 720000000 16 slovenský jazyk a literatúra 0 23.06.2010 02.01.2011
7304T00 1 201272 31.08.2012
20664 2 2.00 NIE NIE
3946 7304800 720000000 16 slovenský jazyk a literatúra 0 23.06.2010 02.01.2011
7304T00 2 201272 31.08.2012
20665 2 2.00 NIE NIE
12488 7553911 701000000 53 didaktika hudby 0 17.09.2009 12.01.2011
7553V11 701050000 2 101103 12.01.2011
11326 3 5.00 NIE NIE
16975 716000000 15 technológie vo vzdelávaní 0 30.11.2009 12.01.2011
7501R10 716010000 2 101041 2010-19734/44995:1-071, por. č. 8 12.01.2011
1 0 3.00 NIE NIE
16976 716000000 15 technológie vo vzdelávaní 0 30.11.2009 12.01.2011
7501R10 716010000 1 101041 2010-19734/44995:1-071, por. č. 8 12.01.2011
1 0 3.00 NIE NIE
29001 8211774 734000000 15 hudobná teória a interpretácia 0 26.01.2011 26.01.2011
8211R74 1 202031 2011-1447/2877:1-071 31.08.2014
29001 1 3.00 NIE NIE
29000 8211774 734000000 15 hudobná teória a interpretácia 0 26.01.2011 26.01.2011
8211R74 2 202031 2011-1447/2877:1-071 31.08.2014
29000 1 3.00 NIE NIE
29003 8211775 734000000 15 hudobná teória a tvorba 0 26.01.2011 26.01.2011
8211R75 1 202031 2011-1447/2877:1-071 31.08.2014
29003 1 3.00 NIE NIE
29002 8211775 734000000 15 hudobná teória a tvorba 0 26.01.2011 26.01.2011
8211R75 2 202031 2011-1447/2877:1-071 31.08.2014
29002 1 3.00 NIE NIE
17197 1420821 720000000 16 aplikovaná chémia a biotechnológie 0 18.04.2011 24.03.2011
1420T21 720020000 1 401142 2011-4955/11249:5-071 31.08.2013
4710 2 0 2.00 NIE NIE
12201 8212900 707000000 54 tanečné umenie 0 13.07.2011 28.06.2011
8212V00 707020000 1 202023 2011-8138/21952:10-071 31.08.2013
11688 3 0 3.00 NIE NIE
11174 2508800 702000000 01 informatika 0 14.09.2009 19.07.2011
2508T00 702070000 1 902012 2011-11104/27268:1-071 25.07.2011
2 0 3.00 NIE NIE
11179 2508800 702000000 01 informatika 0 14.09.2009 19.07.2011
2508T00 702070000 1 902012 2011-11104/27268:1-071 25.07.2011
2 0 2.00 NIE NIE
4704 8211734 718000000 15 hra na klávesových nástrojoch 0 11.08.2011 27.07.2011
8211R34 718010000 1 202031 2011-11242/28090:4-071 31.08.2012
19905 1 0 3.00 NIE NIE
11258 8211824 707000000 41 teória hudobného umenia 0 10.08.2011 27.07.2011
8211T24 707020000 1 202032 2011-11242/28090:4-071 31.08.2012
13346 2 0 2.00 NIE NIE
30068 7218702 735000000 15 marketingová komunikácia 0 14.10.2011 10.10.2011
7218R02 1 302031 2011-11242/38244:22-071 31.08.2014
30068 1 3.00 NIE NIE
30069 7218702 735000000 15 marketingová komunikácia 0 14.10.2011 10.10.2011
7218R02 2 302031 2011-11242/38244:22-071 31.08.2014
30069 1 3.00 NIE NIE
30022 7218704 735000000 15 mediálna komunikácia 0 14.10.2011 10.10.2011
7218R04 1 302031 2011-11242/38244:22-071 31.08.2014
30022 1 0 3.00 NIE NIE
30023 7218704 735000000 15 mediálna komunikácia 0 14.10.2011 10.10.2011
7218R04 2 302031 2011-11242/38244:22-071 31.08.2014
30023 1 0 3.00 NIE NIE
30190 5616700 723000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 19.12.2011 24.11.2011
5616R00 723040000 2 704031 2011-15427/37106:2-071 31.08.2014
30190 1 0 3.00 NIE NIE
30185 9211705 726000000 15 komunálna bezpečnosť 0 16.12.2011 29.11.2011
9211R05 1 803071 2011-19423/47609:2-071 31.08.2015
30185 1 0 3.00 NIE NIE
23414 9245709 733000000 15 riadenie bezpečnostných systémov 0 09.01.2012 09.12.2011
9245R09 2 803011 2011-19423/49123:8-071 31.08.2019
13505 1 3.00 NIE NIE
23754 9245809 733000000 01 riadenie bezpečnostných systémov 0 09.01.2012 09.12.2011
9245T09 2 803012 2011-19423/49123:8-071 31.08.2019
20389 2 0 2.00 NIE NIE
100120 2613723 731000000 15 elektronika dopravných prostriedkov 0 30.03.2012 05.03.2012
2613R23 2 502131 2012-3818/10414:3-071 31.08.2015
100120 1 0 3.00 NIE NIE
4103 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 02.04.2012 05.03.2012
9874T02 1 804022 2012-3818/10414:3-071
20504 2 0 1.00 NIE NIE
100179 7218714 735000000 15 manažment médií 0 25.05.2012 11.05.2012
7218R14 1 302031 2012-7616/20723:1-071 31.08.2015
100179 1 0 3.00 NIE NIE
100180 7218714 735000000 15 manažment médií 0 25.05.2012 11.05.2012
7218R14 2 302031 2012-7616/20723:1-071 31.08.2015
100180 1 0 3.00 NIE NIE
4067 7218705 727000000 15 dizajn médií 0 17.07.2012 09.07.2012
7218R05 727030000 1 302031
20542 1 3.00 NIE NIE
100259 6289700 731000000 15 manažment 0 18.07.2012 09.07.2012
6289R00 1 303151 2012-9429/29554:8-071 31.08.2015
100259 1 0 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný