Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37267
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
100749 701000000 16 fyzikálna chémia 0 30.08.2018 14.08.2018
1420T04 701040000 1 401142 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100751 701000000 53 mikrobiológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1510V00 701040000 1 402073 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
100634 701000000 53 mikrobiológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1510V00 701040000 2 402073 2018/10524:19-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
100750 701000000 16 mikrobiológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1536T06 701040000 1 402012 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100978 701000000 15 Biological Chemistry 0 26.09.2018 18.09.2018
1536R51 701040000 1 402011 2018/11973:11-15A0 1
1 401141 0 3.00 NIE NIE
105667 701000000 16 dynamická geológia 0 26.09.2018 18.09.2018
1201T23 701040000 1 401232 2018/11973:11-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
12400 701000000 53 regionálna geografia 0 26.09.2018 18.09.2018
1303V00 701040000 2 401383 2018/11973:11-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
12399 701000000 53 regionálna geografia 0 26.09.2018 18.09.2018
1303V00 701040000 1 401383 2018/11973:11-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
17762 701000000 16 regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 0 26.09.2018 18.09.2018
1316T08 701040000 1 401352 2018/11973:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
107429 701000000 15 medicínska biológia 0 27.10.2015 30.11.2018
1536R23 701040000 1 402011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
105626 701000000 53 environmentálna ekológia 0 05.11.2015 30.11.2018
1626V08 701040000 2 403013 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
105627 701000000 53 environmentálna ekológia 0 05.11.2015 30.11.2018
1626V08 701040000 1 403013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105635 701000000 53 sedimentológia 0 05.11.2015 30.11.2018
1226V04 701040000 2 401333 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
105636 701000000 53 sedimentológia 0 05.11.2015 30.11.2018
1226V04 701040000 1 401333 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105643 701000000 53 paleontológia 0 05.11.2015 30.11.2018
1220V00 701040000 2 401313 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
105644 701000000 53 paleontológia 0 05.11.2015 30.11.2018
1220V00 701040000 1 401313 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105645 701000000 53 mineralógia 0 05.11.2015 30.11.2018
1207V00 701040000 2 401293 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
105646 701000000 53 mineralógia 0 05.11.2015 30.11.2018
1207V00 701040000 2 401293 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
105647 701000000 53 mineralógia 0 05.11.2015 30.11.2018
1207V00 701040000 1 401293 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105664 701000000 16 humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 0 05.11.2015 30.11.2018
1316T44 701040000 2 401352 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
105676 701000000 15 geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 0 05.11.2015 30.11.2018
1316R45 701040000 2 401351 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
105677 701000000 15 geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 0 05.11.2015 30.11.2018
1316R45 701040000 1 401351 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
105681 701000000 53 didaktika biológie 0 05.11.2015 30.11.2018
7553V15 701040000 2 101103 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
105682 701000000 53 didaktika biológie 0 05.11.2015 30.11.2018
7553V15 701040000 1 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182945 701000000 53 sedimentológia 0 09.08.2017 30.11.2018
1226V04 701040000 1 401413 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182946 701000000 53 sedimentológia 0 09.08.2017 30.11.2018
1226V04 701040000 2 401413 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
17536 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 14.01.2010 14.01.2010
7357R07 701050000 1 201321 31.08.2013
4344 1 3.00 NIE NIE
23674 7819700 701000000 15 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7819R00 701050000 2 101011 31.08.2013
1 0 3.00 NIE NIE
12488 7553911 701000000 53 didaktika hudby 0 17.09.2009 12.01.2011
7553V11 701050000 2 101103 12.01.2011
11326 3 5.00 NIE NIE
17522 7536706 701000000 15 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby 0 31.08.2013 31.08.2013
7536R06 701050000 1 101051 ex offo
4358 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17521 7536706 701000000 15 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby 0 31.08.2013 31.08.2013
7536R06 701050000 2 101051 ex offo
4359 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17554 7357703 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R03 701050000 2 201321 ex offo
4322 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17535 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R07 701050000 2 201321 ex offo
4345 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
23664 7822700 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7822R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
23665 7822700 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7822R00 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100474 7801700 701000000 15 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7801R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
23677 7823700 701000000 15 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7823R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
23678 7823700 701000000 15 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7823R00 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
23671 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7826R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
23672 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7826R00 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3925 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7518R00 701050000 1 101061 ex offo
20687 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3926 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7518R00 701050000 2 101061 ex offo
20688 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100026 7524800 701000000 16 liečebná pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7524T00 701050000 1 101072 ex offo
100026 2 2.00 31.08.2013 NIE NIE
100027 7524800 701000000 16 liečebná pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7524T00 701050000 2 101072 ex offo
100027 2 2.00 31.08.2013 NIE NIE
23683 7801800 701000000 16 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 16.10.2013
7801T00 701050000 1 101012 2013-17821/49010:1-071 30.10.2013
29007 2 0 2.00 NIE NIE
12489 7553911 701000000 53 didaktika hudby 0 17.09.2009 01.07.2015
7553V11 701050000 1 101103 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 12.01.2011
3 0 3.00 NIE NIE
17553 7357703 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R03 701050000 1 201321 ex offo
1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
106102 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 9
3 3.00 NIE NIE
106101 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
30104 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
30105 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 19.10.2011 05.11.2015
7553V28 701050000 2 101103 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
24770 7553934 701000000 53 didaktika výtvarného umenia 0 13.07.2011 30.10.2015
7553V34 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 3.00 NIE NIE
24771 7553934 701000000 53 didaktika výtvarného umenia 0 13.07.2011 05.11.2015
7553V34 701050000 2 101103 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100618 7330705 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7330R05 701050000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100619 7330705 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7330R05 701050000 2 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
17550 7524700 701000000 15 liečebná pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7524R00 701050000 1 101071 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
106103 7520900 701000000 53 logopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
7520V00 701050000 2 101083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1
3 5.00 NIE NIE
12487 7520900 701000000 53 logopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
7520V00 701050000 2 101083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
106104 7520900 701000000 53 logopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
7520V00 701050000 1 101083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1
3 4.00 NIE NIE
9875 7520900 701000000 53 logopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
7520V00 701050000 1 101083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
17548 7520800 701000000 16 logopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
7520S00 701050000 1 101082 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
4 5.00 NIE NIE
100544 7357717 701000000 15 nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 0 26.02.2013 05.11.2015
7357R17 701050000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100545 7357817 701000000 16 nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 0 05.11.2015 30.10.2015
7357T17 701050000 1 201322 2015-18766-15A0, príloha č. 2 9,14
2 2.00 NIE NIE
100543 7357717 701000000 15 nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 0 05.11.2015 30.10.2015
7357R17 701050000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 2 9,14
1 3.00 NIE NIE
100546 7357817 701000000 16 nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 0 26.02.2013 05.11.2015
7357T17 701050000 2 201322 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11391 7536900 701000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 06.12.2012 05.11.2015
7536V00 701050000 2 101053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11390 7536900 701000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7536V00 701050000 1 101053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
30130 7357911 701000000 53 románske jazyky a kultúry 0 19.10.2011 05.11.2015
7357V11 701050000 2 201323 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
30128 7357811 701000000 16 románske jazyky a kultúry 0 02.07.2014 05.11.2015
7357T11 701050000 2 201322 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11406 7501708 701000000 15 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 0 17.09.2009 05.11.2015
7501R08 701050000 2 101041 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100780 7761800 701000000 16 sociálna práca 0 06.11.2013 30.10.2015
7761T00 701050000 2 301142 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17537 7761800 701000000 16 sociálna práca 0 17.09.2009 30.10.2015
7761T00 701050000 1 301142 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17538 7761800 701000000 16 sociálna práca 0 17.09.2009 05.11.2015
7761T00 701050000 2 301142 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
24769 7761900 701000000 53 sociálna práca 0 11.08.2011 30.10.2015
7761V00 701050000 1 301143 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
17539 7761700 701000000 15 sociálna práca 0 24.08.2012 05.11.2015
7761R00 701050000 2 301141 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
9869 7761900 701000000 53 sociálna práca 0 11.08.2011 05.11.2015
7761V00 701050000 2 301143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100642 1316717 701000000 16 sociálna práca 0 05.11.2015 30.10.2015
1316R17 701050000 1 301142 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
17540 7761700 701000000 15 sociálna práca 0 05.11.2015 30.10.2015
7761R00 701050000 1 301141 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
100732 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7357R07 701050000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100644 7330715 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7330R15 701050000 2 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
11395 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 17.09.2009 05.11.2015
7518V00 701050000 2 101063 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
9873 7518800 701000000 16 špeciálna pedagogika 0 24.08.2012 05.11.2015
7518T00 701050000 2 101062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100646 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518R00 701050000 2 101061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,22
1 4.00 NIE NIE
106099 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518V00 701050000 1 101063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
106100 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518V00 701050000 1 101063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 22
3 3.00 NIE NIE
11394 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518V00 701050000 1 101063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
9872 7518800 701000000 16 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518T00 701050000 1 101062 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,22
2 2.00 NIE NIE
100645 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518R00 701050000 1 101061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,22
1 3.00 NIE NIE
24775 7656722 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 13.07.2011 05.11.2015
7656R22 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23682 7822800 701000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7822T00 701050000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23695 7823800 701000000 16 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7823T00 701050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
105526 7658879 701000000 16 učiteľstvo hudby 0 05.11.2015 30.10.2015
7658T79 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
105524 7879800 701000000 16 učiteľstvo hudby (v kombinácii) 1 05.11.2015 30.10.2015
7879T00 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 7 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
9879 7658780 701000000 15 učiteľstvo hudobného umenia 0 26.10.2012 30.10.2015
7658R80 701050000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
9878 7658880 701000000 16 učiteľstvo hudobného umenia 0 26.10.2012 30.10.2015
7658T80 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 2.00 NIE NIE
9881 7658780 701000000 15 učiteľstvo hudobného umenia 0 26.10.2012 05.11.2015
7658R80 701050000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
9877 7658880 701000000 16 učiteľstvo hudobného umenia 0 26.10.2012 05.11.2015
7658T80 701050000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23670 7880700 701000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 08.02.2012 30.10.2015
7880R00 701050000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
23687 7880800 701000000 16 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 17.09.2009 30.10.2015
7880T00 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
2 2.00 NIE NIE
15993 7656726 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 16.12.2011 05.11.2015
7656R26 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
9871 7656826 701000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 16.12.2011 05.11.2015
7656T26 701050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23689 7826800 701000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7826T00 701050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100396 7818800 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 08.11.2012 05.11.2015
7818T00 701050000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100457 7536719 701000000 15 učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie 0 06.12.2012 30.10.2015
7536R19 701050000 1 101051 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100458 7536719 701000000 15 učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie 0 06.12.2012 05.11.2015
7536R19 701050000 2 101051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17519 7536804 701000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 05.11.2015 30.10.2015
7536T04 701050000 1 101052 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
17520 7536804 701000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 06.12.2012 05.11.2015
7536T04 701050000 2 101052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23691 7819800 701000000 16 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7819T00 701050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100074 7828700 701000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 08.02.2012 05.11.2015
7828R00 701050000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100075 7828800 701000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 08.02.2012 05.11.2015
7828T00 701050000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23693 7829800 701000000 16 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7829T00 701050000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100475 7829800 701000000 16 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7829T00 701050000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23676 7829700 701000000 15 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 08.11.2012 05.11.2015
7829R00 701050000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
9882 7658786 701000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 08.11.2012 30.10.2015
7658R86 701050000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
9880 7658886 701000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 08.11.2012 30.10.2015
7658T86 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 2.00 NIE NIE
23669 7886700 701000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 08.11.2012 30.10.2015
7886R00 701050000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
23686 7886800 701000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 08.11.2012 30.10.2015
7886T00 701050000 1 101032 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
24774 7656722 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 11.10.2016 29.09.2016
7656R22 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
100928 7822700 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7822R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
100929 7822700 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7822R00 701050000 2 101011 2016-22164/39893:3-15A0 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
23681 7822800 701000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7822T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
100789 7823700 701000000 15 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7823R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 5,14
1 0 3.00 NIE NIE
100790 7823700 701000000 15 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7823R00 701050000 2 101011 2016-22164/39893:3-15A0 5,14
1 0 4.00 NIE NIE
23694 7823800 701000000 16 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7823T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 5,14
2 0 2.00 NIE NIE
23668 7813700 701000000 15 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7813R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
23685 7813800 701000000 16 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7813T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
15996 7656726 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 11.10.2016 29.09.2016
7656R26 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 9,14
1 0 3.00 NIE NIE
9876 7656826 701000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 11.10.2016 29.09.2016
7656T26 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 9,14
2 0 2.00 NIE NIE
100792 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7826R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 9,14
1 0 3.00 NIE NIE
100793 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7826R00 701050000 2 101011 2016-22164/39893:3-15A0 9,14
1 0 4.00 NIE NIE
23688 7826800 701000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7826T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 9,14
2 0 2.00 NIE NIE
23673 7819700 701000000 15 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7819R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
100650 7656719 701000000 15 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7656R19 701050000 2 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 0 4.00 NIE NIE
23690 7819800 701000000 16 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7819T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
23680 7828700 701000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7828R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
23697 7828800 701000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7828T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
23675 7829700 701000000 15 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7829R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14,15
1 0 3.00 NIE NIE
23692 7829800 701000000 16 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7829T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 14,15
2 0 2.00 NIE NIE
23667 7820700 701000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7820R00 701050000 1 101011 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
23684 7820800 701000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 11.10.2016 29.09.2016
7820T00 701050000 1 101012 2016-22164/39893:3-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
106098 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 17.09.2009 23.11.2016
7518V00 701050000 1 101063 2016-25214/48305:1-15A0 09.12.2016 13
3 0 3.00 NIE NIE
105491 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 30.08.2018 14.08.2018
7553V28 701050000 2 101103 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
105476 701000000 15 nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 0 30.08.2018 14.08.2018
7357R17 701050000 2 201321 2018/10524:19-15A0 9,14
1 4.00 NIE NIE
105472 701000000 16 nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 0 30.08.2018 14.08.2018
7357T17 701050000 2 201322 2018/10524:19-15A0 9,14
2 3.00 NIE NIE
105563 701000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7536R00 701050000 2 101051 2018/10524:19-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
105564 701000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7536R00 701050000 1 101051 2018/10524:19-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
101020 701000000 15 psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím 0 30.08.2018 14.08.2018
7701R12 701050000 2 301091 2018/10524:19-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
101019 701000000 15 psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím 0 30.08.2018 14.08.2018
7701R12 701050000 1 301091 2018/10524:19-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
105561 701000000 15 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7501R08 701050000 2 101041 2018/10524:19-15A0 14
1 0 4.00 30.08.2018 NIE NIE
11408 701000000 15 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7501R08 701050000 1 101041 2018/10524:19-15A0 14
1 0 3.00 30.08.2018 NIE NIE
105461 701000000 53 sociálna práca 0 30.08.2018 14.08.2018
7761V00 701050000 2 301143 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
105460 701000000 53 sociálna práca 0 30.08.2018 14.08.2018
7761V00 701050000 2 301143 2018/10524:19-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
105463 701000000 53 sociálna práca 0 30.08.2018 14.08.2018
7761V00 701050000 1 301143 2018/10524:19-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
105462 701000000 53 sociálna práca 0 30.08.2018 14.08.2018
7761V00 701050000 1 301143 2018/10524:19-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
105466 701000000 15 sociálna práca 0 30.08.2018 14.08.2018
7761R00 701050000 2 301141 2018/10524:19-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
105464 701000000 16 sociálna práca 0 30.08.2018 14.08.2018
7761T00 701050000 2 301142 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105483 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7518V00 701050000 2 101063 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
105504 701000000 16 špeciálna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7518T00 701050000 2 101062 2018/10524:19-15A0 14,22
2 3.00 NIE NIE
105533 701000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 30.08.2018 14.08.2018
7656T22 701050000 1 101012 2018/10524:19-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
105559 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 30.08.2018 14.08.2018
7656R22 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 1,14
1 4.00 NIE NIE
105532 701000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 30.08.2018 14.08.2018
7656T22 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
105530 701000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7822T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
105528 701000000 16 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7823T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 5,14
2 3.00 NIE NIE
105514 701000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 30.08.2018 14.08.2018
7656T26 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 9,14
2 3.00 NIE NIE
105543 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 30.08.2018 14.08.2018
7656R26 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 9,14
1 4.00 NIE NIE
105980 701000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7826T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 9,14
2 3.00 NIE NIE
23679 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7818R00 701050000 1 101011 2018/10524:19-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23696 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7818T00 701050000 1 101012 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
105539 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7818R00 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 14
1 0 4.00 NIE NIE
105511 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7818T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 14
2 0 3.00 NIE NIE
105522 701000000 16 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7819T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105509 701000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7828T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105537 701000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7828R00 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
168360 701000000 15 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7830R00 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 14,17
1 4.00 NIE NIE
168361 701000000 16 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7830T00 701050000 1 101012 2018/10524:19-15A0 14,17
2 2.00 NIE NIE
168362 701000000 16 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7830T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 14,17
2 3.00 NIE NIE
168359 701000000 15 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7830R00 701050000 1 101011 2018/10524:19-15A0 14,17
1 3.00 NIE NIE
105518 701000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7820T00 701050000 2 101012 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105545 701000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7820R00 701050000 2 101011 2018/10524:19-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
105536 701000000 15 výtvarná edukácia 0 30.08.2018 14.08.2018
7658R74 701050000 1 101031 2018/10524:19-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
105508 701000000 16 výtvarná edukácia 0 30.08.2018 14.08.2018
7658T74 701050000 1 101032 2018/10524:19-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
105507 701000000 16 výtvarná edukácia (konverzný) 0 30.08.2018 14.08.2018
7658T74 701050000 1 101032 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105535 701000000 15 výtvarná edukácia (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7874R00 701050000 1 101031 2018/10524:19-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
105506 701000000 16 výtvarná edukácia (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7874T00 701050000 1 101032 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
30127 701000000 16 románske jazyky a kultúry 0 26.09.2018 18.09.2018
7357T11 701050000 1 201322 2018/11973:11-15A0 5,14,15
2 0 2.00 26.09.2018 NIE NIE
30129 701000000 53 románske jazyky a kultúry 0 26.09.2018 18.09.2018
7357V11 701050000 1 201323 2018/11973:11-15A0 5,14,15,17
3 0 3.00 26.09.2018 NIE NIE
106097 701000000 53 románske jazyky a kultúry 0 26.09.2018 18.09.2018
7357V11 701050000 1 201323 2018/11973:11-15A0 1,5,15,17
3 0 3.00 26.09.2018 NIE NIE
105547 701000000 15 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 26.09.2018 18.09.2018
7829R00 701050000 2 101011 2018/11973:11-15A0 14,15
1 4.00 NIE NIE
105520 701000000 16 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 26.09.2018 18.09.2018
7829T00 701050000 2 101012 2018/11973:11-15A0 14,15
2 3.00 NIE NIE
105468 701000000 53 románske jazyky a kultúry 0 05.11.2015 30.11.2018
7357V11 701050000 2 201323 ex offo 1,5,15,17
3 0 4.00 NIE NIE
105469 701000000 53 románske jazyky a kultúry 0 05.11.2015 30.11.2018
7357V11 701050000 2 201323 ex offo 5,14,15,17
3 0 4.00 NIE NIE
105474 701000000 16 románske jazyky a kultúry 0 05.11.2015 30.11.2018
7357T11 701050000 2 201322 ex offo 5,14,15
2 0 3.00 NIE NIE
105478 701000000 15 románske jazyky a kultúry 0 05.11.2015 30.11.2018
7357R11 701050000 2 201321 ex offo 5,14,15
1 0 4.00 NIE NIE
105479 701000000 15 románske jazyky a kultúry 0 05.11.2015 30.11.2018
7357R11 701050000 1 201321 ex offo 5,14,15
1 0 3.00 NIE NIE
105481 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.11.2018
7518V00 701050000 2 101063 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105482 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.11.2018
7518V00 701050000 2 101063 ex offo 22
3 0 4.00 NIE NIE
105488 701000000 53 didaktika umelecko-výchovných predmetov 0 05.11.2015 30.11.2018
7553V36 701050000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105489 701000000 53 didaktika umelecko-výchovných predmetov 0 05.11.2015 30.11.2018
7553V36 701050000 1 101103 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
105490 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.11.2018
7553V28 701050000 2 101103 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105494 701000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 05.11.2015 30.11.2018
7536V00 701050000 2 101053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný