Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
12383 1506900 701000000 53 zoológia 0 25.08.2016 09.08.2016
1506V00 701040000 2 402053 2016-19490/32284:6-15A0 14
3 0 5.00 NIE NIE
7165 1506902 716000000 53 aplikovaná biológia 0 30.11.2009 30.10.2015
1506V02 716020000 1 402053 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
3 402063 4.00 NIE NIE
7166 1506902 716000000 53 aplikovaná biológia 0 30.11.2009 11.11.2015
1506V02 716020000 2 402053 ex offo
3 402063 4.00 01.09.2016 NIE NIE
12453 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 2 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12456 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 1 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12414 1510900 701000000 53 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1510V00 701040000 1 402073 ex offo
11399 3 0 4.00 31.08.2013 NIE NIE
12415 1510900 701000000 53 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1510V00 701040000 2 402073 ex offo
11400 3 0 5.00 31.08.2013 NIE NIE
12238 1510900 708000000 53 mikrobiológia 0 10.01.2017 20.12.2016
1510V00 1 402073 2016-26493/51984:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
104013 1510900 708000000 53 mikrobiológia 0 10.01.2017 20.12.2016
1510V00 1 402073 2016-26493/51984:2-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
12239 1510900 708000000 53 mikrobiológia 0 10.01.2017 20.12.2016
1510V00 2 402073 2016-26493/51984:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104012 1510900 708000000 53 mikrobiológia 0 10.01.2017 20.12.2016
1510V00 2 402073 2016-26493/51984:2-15A0 1
3 0 5.00 NIE NIE
100751 701000000 53 mikrobiológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1510V00 701040000 1 402073 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
100634 701000000 53 mikrobiológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1510V00 701040000 2 402073 2018/10524:19-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
12223 708000000 53 virológia 0 18.09.2018 14.08.2018
1511V00 1 402133 2018/10524:25-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
104017 708000000 53 virológia 0 18.09.2018 14.08.2018
1511V00 1 402133 2018/10524:25-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
12224 708000000 53 virológia 0 18.09.2018 14.08.2018
1511V00 2 402133 2018/10524:25-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104016 708000000 53 virológia 0 18.09.2018 14.08.2018
1511V00 2 402133 2018/10524:25-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
9934 1511900 701000000 53 virológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1511V00 701040000 2 402133 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
12392 1511900 701000000 53 virológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1511V00 701040000 1 402133 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
106134 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 2 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12513 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 2 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106135 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 1 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12517 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 1 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
104014 1515900 708000000 53 imunológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1515V00 2 402153 2015-18852/46465:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12243 1515900 708000000 53 imunológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1515V00 2 402153 2015-18852/46465:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104015 1515900 708000000 53 imunológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1515V00 1 402153 2015-18852/46465:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
12244 1515900 708000000 53 imunológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1515V00 1 402153 2015-18852/46465:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
12988 1516900 717000000 53 antropológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1516V00 717050000 2 402083 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
4081 1516900 717000000 53 antropológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1516V00 717050000 1 402083 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
12462 1516900 701000000 53 antropológia 0 24.06.2010 05.11.2015
1516V00 701040000 2 402083 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12465 1516900 701000000 53 antropológia 0 24.06.2010 30.10.2015
1516V00 701040000 1 402083 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
12261 1517900 711000000 53 fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1517V00 711020000 2 402103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12262 1517900 711000000 53 fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1517V00 711020000 1 402103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12433 1517900 701000000 53 fyziológia živočíchov 0 05.11.2015 30.10.2015
1517V00 701040000 2 402103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12432 1517900 701000000 53 fyziológia živočíchov 0 05.11.2015 30.10.2015
1517V00 701040000 1 402103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12403 701000000 53 pedológia 0 25.01.2018 08.01.2018
1525V00 701040000 1 401343 2017/18112:9-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
12396 701000000 53 pedológia 0 25.01.2018 08.01.2018
1525V00 701040000 2 401343 2017/18112:9-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
9986 1536717 701000000 15 systematická biológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536800 701040000 1 402011 ex offo
14624 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
106430 716000000 15 biológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1536R00 716020000 2 402011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
9983 1536700 701000000 15 biológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536R00 701040000 2 402011 ex offo
14626 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17110 1536700 716000000 15 biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536R00 716020000 1 402011 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17228 1536700 717000000 15 biológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1536R00 717050000 1 402011 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17109 1536700 716000000 15 biológia 0 30.11.2009 11.11.2015
1536R00 716020000 2 402011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17469 1536700 711000000 15 biológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R00 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17797 1536700 701000000 15 biológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536R00 701040000 1 402011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
16962 1536713 714000000 15 systematická biológia a ekológia 0 21.08.2009 01.07.2015
1536R13 714070000 1 402011 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 01.09.2010
1 0 3.00 NIE NIE
100924 701000000 15 systematická biológia 0 06.12.2017 06.11.2017
1536R17 701040000 1 402011 2017/14234:1-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
9970 1536717 701000000 15 systematická biológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536R17 701040000 2 402011 ex offo
14635 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
102408 704000000 15 aplikovaná biológia /2014/ 0 11.11.2015 30.11.2018
1536R18 704050000 2 402011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
107124 720000000 15 aplikovaná biológia 0 26.09.2018 19.09.2018
1536R18 720020000 1 402011 2018/11973:8-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16413 1536718 704000000 15 aplikovaná biológia 0 21.10.2009 11.11.2015
1536R18 704050000 2 402011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16412 1536718 704000000 15 aplikovaná biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536R18 704050000 1 402011 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
30176 1536718 720000000 15 aplikovaná biológia 0 19.12.2011 30.10.2015
1536R18 720020000 1 402011 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
107429 701000000 15 medicínska biológia 0 27.10.2015 30.11.2018
1536R23 701040000 1 402011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
17462 1536733 711000000 15 biológia - chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R33 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 401141 0 3.00 NIE NIE
17461 1536735 711000000 15 biológia - geografia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R35 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 401351 0 3.00 NIE NIE
17463 1536737 711000000 15 biológia - informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R37 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 902011 0 3.00 NIE NIE
17470 1536741 711000000 15 biológia - filozofia 0 28.05.2012 30.10.2015
1536R41 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201011 0 3.00 NIE NIE
17464 1536742 711000000 15 biológia - psychológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R42 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 301091 0 3.00 NIE NIE
100978 701000000 15 Biological Chemistry 0 26.09.2018 18.09.2018
1536R51 701040000 1 402011 2018/11973:11-15A0 1
1 401141 0 3.00 NIE NIE
106350 716000000 16 biológia 0 18.09.2018 05.09.2018
1536T00 716020000 2 402012 2018/11973:12-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
17227 1536800 717000000 16 biológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1536T00 717050000 1 402012 2015-18761/46611:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17108 1536800 716000000 16 biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536T00 716020000 1 402012 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17802 701000000 16 antropológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1536T01 701040000 1 402012 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
9967 1536801 701000000 16 antropológia 0 19.08.2013 01.09.2016
1536T01 701040000 2 402012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17800 1536802 701000000 16 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T02 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9959 1536802 701000000 16 botanika 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T02 701040000 2 402012 31.08.2012
14645 2 2.00 NIE NIE
17781 1536805 701000000 16 fyziológia rastlín 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T05 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9956 1536805 701000000 16 fyziológia rastlín 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T05 701040000 2 402012 31.08.2012
14651 2 2.00 NIE NIE
17768 1536806 701000000 16 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536T06 701040000 1 402012 ex offo
4073 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
100750 701000000 16 mikrobiológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1536T06 701040000 1 402012 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
9949 1536806 701000000 16 mikrobiológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T06 701040000 2 402012 31.08.2012
14658 2 2.00 NIE NIE
17766 1536807 701000000 16 molekulárna biológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T07 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9951 1536807 701000000 16 molekulárna biológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T07 701040000 2 402012 31.08.2012
14660 2 2.00 NIE NIE
17757 1536808 701000000 16 virológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T08 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9941 1536808 701000000 16 virológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T08 701040000 2 402012 31.08.2012
14667 2 2.00 NIE NIE
17750 1536809 701000000 16 zoológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536T09 701040000 1 402012 ex offo
4085 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
100653 1536809 701000000 16 zoológia 0 25.08.2016 09.08.2016
1536T09 701040000 1 402012 2016-19490/32284:6-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
9938 1536809 701000000 16 zoológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T09 701040000 2 402012 31.08.2012
14669 2 2.00 NIE NIE
17785 1536812 701000000 16 genetika 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T12 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9953 1536812 701000000 16 genetika 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T12 701040000 2 402012 31.08.2012
14653 2 2.00 NIE NIE
17412 1536815 711000000 16 zoológia a fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T15 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
100773 1536815 711000000 16 zoológia a fyziológia živočíchov (konverzný) 0 03.11.2009 30.10.2015
1536T15 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 3.00 NIE NIE
17458 1536816 711000000 16 botanika a fyziológia rastlín 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T16 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
106850 1536816 711000000 16 botanika a fyziológia rastlín 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T16 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
7289 1536818 704000000 01 aplikovaná biológia 0 21.10.2009 21.10.2009
1536T18 704050000 2 402012 31.08.2012
17320 2 2.00 NIE NIE
16406 1536818 704000000 01 aplikovaná biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536T18 704050000 1 402012 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100677 1536818 720000000 16 aplikovaná biológia 0 02.06.2016 16.05.2016
1536T18 720020000 1 402012 2016-15695/21225:5-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
102406 704000000 01 aplikovaná biológia /2014/ 0 05.11.2018 11.10.2018
1536T18 704050000 2 402012 2018/13266:13-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
17782 1536819 701000000 16 fyziológia živočíchov a etológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T19 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9957 1536819 701000000 16 fyziológia živočíchov a etológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T19 701040000 2 402012 31.08.2012
14652 2 2.00 NIE NIE
4877 1536822 711000000 16 genetika a molekulárna cytológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T22 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
106851 1536822 711000000 16 genetika a molekulárna cytológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T22 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
4878 1536822 711000000 16 genetika a molekulárna cytológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536T22 711020000 1 402012 ex offo
19734 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4869 1545900 711000000 53 molekulárna cytológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1545V00 711020000 1 402023 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
106852 1545900 711000000 53 molekulárna cytológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1545V00 711020000 1 402023 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
4866 1545900 711000000 53 molekulárna cytológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1545V00 711020000 2 402023 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106853 1545900 711000000 53 molekulárna cytológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1545V00 711020000 2 402023 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
16226 1612700 705000000 15 environmentálne inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
1612R00 705030000 1 403021 2015-18770/47307:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
104984 709000000 15 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.11.2018
1612R02 709020000 2 403021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
21071 1612702 709000000 15 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.10.2015
1612R02 709020000 1 403021 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21065 1612702 709000000 15 spracovanie a recyklácia odpadov 0 19.11.2009 13.11.2015
1612R02 709020000 2 403021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21029 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 19.11.2009 30.10.2015
1612R04 709060000 1 403021 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 501051 3.00 NIE NIE
4151 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 06.05.2013 13.11.2015
1612R04 709060000 2 403021 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
104753 709000000 15 stavby s environmentálnym určením 0 17.09.2018 14.08.2018
1612R07 709060000 1 403021 2018/10524:15-15A0 14
1 502081 0 3.00 NIE NIE
104752 709000000 15 stavby s environmentálnym určením 0 17.09.2018 14.08.2018
1612R07 709060000 1 403021 2018/10524:15-15A0 1
1 502081 0 3.00 NIE NIE
21008 1612709 709000000 15 technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 13.11.2015
1612R09 709030000 2 403021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21015 1612709 709000000 15 technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 30.10.2015
1612R09 709030000 1 403021 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
183153 720000000 15 ochrana a obnova životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1612R11 720020000 1 403021 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
183154 720000000 15 ochrana a obnova životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1612R11 720020000 1 403021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
175422 705000000 15 forenzná a kriminalistická environmentalistika 0 06.03.2017 30.11.2018
1612R13 705030000 1 403021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
175423 705000000 15 forenzná a kriminalistická environmentalistika 0 06.03.2017 30.11.2018
1612R13 705030000 2 403021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
182936 709000000 15 stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape) 0 10.08.2017 30.11.2018
1612R21 709060000 1 403021 ex offo 14
1 501051 0 3.00 NIE NIE
182937 709000000 15 stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape) 0 10.08.2017 30.11.2018
1612R21 709060000 1 403021 ex offo 1
1 501051 0 3.00 NIE NIE
16219 1612800 705000000 01 environmentálne inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
1612T00 705030000 1 403022 2015-18770/47307:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104979 709000000 01 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.11.2018
1612T02 709020000 2 403022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
21056 1612802 709000000 01 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.10.2015
1612T02 709020000 1 403022 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21044 1612802 709000000 01 spracovanie a recyklácia odpadov 0 19.11.2009 13.11.2015
1612T02 709020000 2 403022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
183604 720000000 01 inžinierstvo životného prostredia 0 05.11.2018 30.11.2018
1612T05 720020000 1 403022 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
183605 720000000 01 inžinierstvo životného prostredia 0 05.11.2018 30.11.2018
1612T05 720020000 1 403022 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
182940 709000000 01 Environmental Structures (stavby s environmentálnym určením) 0 10.08.2017 30.11.2018
1612T07 709060000 1 403022 ex offo 1
2 502082 0 2.00 NIE NIE
21024 1612807 709000000 01 stavby s environmentálnym určením 0 19.11.2009 30.10.2015
1612T07 709060000 1 403022 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 501052 2.00 NIE NIE
4147 1612807 709000000 01 stavby s environmentálnym určením 0 06.05.2013 13.11.2015
1612T07 709060000 2 403022 ex offo
2 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
104751 709000000 01 stavby s environmentálnym určením 0 30.05.2018 26.03.2018
1612T07 709060000 1 403022 2018/4183:6-15A0 14
2 502082 0 2.00 NIE NIE
20963 1612809 709000000 01 technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 13.11.2015
1612T09 709030000 2 403022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
20985 1612809 709000000 01 technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 30.10.2015
1612T09 709030000 1 403022 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
182938 709000000 01 stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape) 0 10.08.2017 30.11.2018
1612T21 709060000 1 403022 ex offo 14
2 501052 0 2.00 NIE NIE
182939 709000000 01 stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape) 0 10.08.2017 30.11.2018
1612T21 709060000 1 403022 ex offo 1
2 501052 0 2.00 NIE NIE
11569 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 2 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
105083 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
4154 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
104084 705000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
1612V00 705030000 1 403023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
12082 1612900 702000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 14.09.2009 01.07.2015
1612V00 702010000 2 403023 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2012
3 0 5.00 NIE NIE
12083 1612900 702000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 14.09.2009 01.07.2015
1612V00 702010000 1 403023 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2012
3 0 4.00 NIE NIE
12710 1612900 705000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
1612V00 705030000 2 403023 2015-18770/47307:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
12712 1612900 705000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.07.2009 30.10.2015
1612V00 705030000 1 403023 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
105082 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 2 403023 2015-18817/47331:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
20709 1612902 709000000 53 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V02 709020000 2 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE ÁNO
4161 1612902 709000000 53 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V02 709020000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 4.00 NIE ÁNO
20682 1612909 709000000 53 technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 13.11.2015
1612V09 709030000 2 403023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20695 1612909 709000000 53 technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 30.10.2015
1612V09 709030000 1 403023 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
182891 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 2 403031 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
182892 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
182893 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 1 403031 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
182894 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 1 403031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104095 705000000 15 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
1615R00 705030000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102270 1615700 717000000 15 environmentálny manažment 0 18.11.2015 30.10.2015
1615R00 717070000 1 403031 2015-18761/46611:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
30181 1615700 717000000 15 environmentálny manažment 0 18.11.2015 30.10.2015
1615R00 717070000 1 403031 2015-18761/46611:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
11227 1615700 705000000 15 environmentálny manažment 0 28.02.2013 28.02.2013
1615R00 705030000 2 403031 § 113af ods. 10 a 11 zákona č. 131/2002 Z.z.
13379 1 3.50 28.02.2013 NIE NIE
30182 1615700 717000000 15 environmentálny manažment 0 19.12.2011 18.11.2015
1615R00 717070000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11228 1615700 705000000 15 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.10.2015
1615R00 705030000 1 403031 2015-18770/47310:4-15A0 31.08.2019 14
1 3.00 NIE NIE
100248 1615700 705000000 15 environmentálny manažment 0 18.07.2012 12.11.2015
1615R00 705030000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
101912 717000000 15 environmentálny manažment 0 18.11.2015 30.11.2018
1615R00 717070000 2 403031 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
101913 717000000 15 environmentálny manažment 0 18.11.2015 30.11.2018
1615R00 717070000 2 403031 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
21012 1615709 709000000 15 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615R09 709030000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21020 1615709 709000000 15 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615R09 709030000 1 403031 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
24825 730000000 15 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615R09 1 403031 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 0 3.00 NIE NIE
24826 730000000 15 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615R09 2 403031 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 0 3.00 NIE NIE
102367 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
1615R09 704060000 2 403031 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
102368 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
1615R09 704060000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
11014 1615709 714000000 15 environmentálne manažérstvo 0 21.08.2009 30.10.2015
1615R09 714070000 1 403031 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11017 1615709 714000000 15 environmentálne manažérstvo 0 21.08.2009 12.11.2015
1615R09 714070000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7221 1615709 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 21.10.2009 11.11.2015
1615R09 704060000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
107239 1615709 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
1615R09 704060000 1 403031 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
7225 1615709 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
1615R09 704060000 1 403031 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
183151 714000000 15 bezpečnosť životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1615R12 714070000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183152 714000000 15 bezpečnosť životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1615R12 714070000 1 403031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104089 705000000 01 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
1615T00 705030000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
182908 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 2 403032 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
182909 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
182910 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 1 403032 ex offo 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
182911 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 1 403032 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
101026 1615800 717000000 16 environmentálny manažment 0 09.08.2017 13.07.2017
1615T00 717070000 2 403032 2017-11108/32776:5-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
101024 1615800 717000000 16 environmentálny manažment 0 09.08.2017 13.07.2017
1615T00 717070000 2 403032 2017-11108/32776:5-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
101025 1615800 717000000 16 environmentálny manažment 0 09.08.2017 13.07.2017
1615T00 717070000 1 403032 2017-11108/32776:5-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
101023 1615800 717000000 16 environmentálny manažment 0 09.08.2017 13.07.2017
1615T00 717070000 1 403032 2017-11108/32776:5-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4056 1615800 705000000 01 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.10.2015
1615T00 705030000 1 403032 2015-18770/47310:4-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE NIE
4055 1615800 705000000 01 environmentálny manažment 0 18.07.2012 12.11.2015
1615T00 705030000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17790 1615807 701000000 16 environmentálne plánovanie a manažment 0 05.11.2015 30.10.2015
1615T07 701040000 1 403032 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
9962 1615807 701000000 16 environmentálne plánovanie a manažment 0 17.09.2009 17.09.2009
1615T07 701040000 2 403032 31.08.2012
14648 2 2.00 NIE NIE
20998 1615809 709000000 01 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615T09 709030000 1 403032 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
20976 1615809 709000000 01 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615T09 709030000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23739 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1615T09 1 403032 2018/6569:47-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
23740 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 01.07.2014 22.06.2018
1615T09 2 403032 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
2 0 2.00 NIE NIE
100886 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 04.07.2014 22.06.2018
1615T09 1 403032 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
2 2.00 NIE NIE
102363 704000000 01 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
1615T09 704060000 2 403032 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
102364 704000000 01 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
1615T09 704060000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
100246 1615809 714000000 16 environmentálne manažérstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
1615T09 714070000 1 403032 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100247 1615809 714000000 16 environmentálne manažérstvo 0 18.07.2012 12.11.2015
1615T09 714070000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7220 1615809 704000000 01 environmentálne manažérstvo 0 21.10.2009 11.11.2015
1615T09 704060000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
107238 1615809 704000000 01 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
1615T09 704060000 1 403032 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE NIE
7224 1615809 704000000 01 environmentálne manažérstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
1615T09 704060000 1 403032 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
103052 714000000 16 environmentálne manažérstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
1615T09 714070000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
102361 704000000 53 environmentálny manažment 0 11.11.2015 30.11.2018
1615V00 704060000 2 403033 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
100021 1615900 704000000 53 environmentálny manažment 0 29.05.2017 10.05.2017
1615V00 704060000 1 403033 2017-7372/19929:6-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
175418 717000000 53 environmentálny manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
1615V00 717070000 1 403033 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
175419 717000000 53 environmentálny manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
1615V00 717070000 2 403033 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
175420 717000000 53 environmentálny manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
1615V00 717070000 1 403033 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
100022 1615900 704000000 53 environmentálny manažment 0 15.04.2011 11.11.2015
1615V00 704060000 2 403033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
175421 717000000 53 environmentálny manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
1615V00 717070000 2 403033 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný